En farlig markedsmyte: Et stort bear-marked og så er du færdig


Bear-markeder kan gøre ondt følelsesmæssigt – meget ondt. Ken Fisher, grundlægger af den globale Fisher Investments organisation, kalder ofte aktiemarkedet for The Great Humiliator (TGH, den store ydmyger). Og der er ikke noget TGH elsker mere end at skræmme en masse mennesker til at miste masser af penge så længe som muligt – før priserne stiger (eller falder). Efter vores mening er et bear-marked den mest dødsensfarlige form for TGH.

TGH berøver folk markedsafkast på alle mulige måder. For det første kan din økonomiske portefølje blive reduceret betydeligt under et bear-marked på grund af store urealiserede tab. Følelser som ydmygelse, angst og lidelse kan forekomme. Desuden ved TGH, at folk hader markedstab mere end de elsker gevinster – et princip, der kaldes “myopisk tabsaversion”. Derfor er bear-markeder så smertefulde, at de kan få investorer til at gå imod deres egen strategi, og gøre noget skørt, der i sidste ende skader dem – tit meget mere på langt sigt, end hvis de ikke havde gjort noget overhovedet. Det kan f.eks. være at sælge på det absolutte nulpunkt. Alt for mange investorer, der arbejder alene, gør dette, til stor skade for dem selv – ofte for at “vente på klarhed”, eller de beslutter pludselig, at de ikke har stor nok risikotolerance til at klare en store ustabilitet på aktiemarkedet, og ændrer deres langsigtede strategi til investering i en række kontantlignende værdipapirer og fastforrentede værdipapirer, lige i tide til at gå glip af aktiemarkedet kæmpe spring væk fra bunden.

En anden variation: Nogle investorer siger, at de vil holde fast ved investering i aktier, indtil det “går i nul” eller indtil de rammer en eller anden vilkårlig milepæl, og så vil de ændre deres strategi til investering i kontantlignende og fastforrentede værdipapirer, fordi “fastforrentede værdipapirer er mere sikre.” Men hvis de tror, at aktier er det rette aktiv til at opnå den vækst, de har brug for til at komme tilbage til porteføljens højdepunkt (eller en vilkårlig milepæl) på kort sigt, hvorfor tror de så ikke, at aktier kan skaffe dem større vækst på langt sigt? Kortsigtede mål indebærer en kort tidshorisont for investering, hvilket aktier i sig selv ikke er så velegnede til. Mere langsigtede mål indebærer en længere tidshorisont, hvilket aktier oftest er mest velegnede til. Nogle investorer har svært ved at tænke dette igennem.

Store bear-markeder betyder et stor bull-spring

Hvis du har en lang tidshorisont for investering, og dine mål kræver aktielignende vækst, ændrer et lavt marked ikke, hvordan du bør investere. Det forsigtige investorer er bange for, er at ende i et hul, som de ikke kan komme ud af. De ved, at hvis aktierne falder 25 procent, kræver det ikke en stigning på 25 procent på markedet at gå i nul – det kræver 33 procent. Det kræver næsten 43 procent at komme sig efter et fald på 30 procent. Og hvis der er en kæmpe nedgang på markedet, som der var under finanskrisen i 2008-2009, kræver det en stor stigning bare at gå i nul, for ikke at nævne at opnå reel vækst. Og efter alle de problemer, der opstår under et bear-marked, har de svært ved at tro på, at aktierne virkelig kan stige så meget – TGH får indflydelse igen. Det kommer aldrig til at ændre sig.

Men denne form for genoprettelse af markedet er langt fra umulig. Bear-markeder er helt normale. Nogle gange er de større end ellers – men historien viser, at aktiepriser falder – endda stort – og kommer sig derefter og rammer nye højdepunkter og overpræsterer. Det kan være nyttigt for investorer at tænke på det sådan her: hvis bear-markeder ikke kunne komme ovenpå igen, så ville aktiepriser altid falde – men det er ikke tilfældet. De stiger mere end de falder, og hen over tid har de nået nye højdepunkter.[i] Det er ikke altid sandt, men det er det som regel. Selv hvis det ikke er sandt, er det bedre for investorer at tage de efterfølgende bull-marked-afkast, som de kan få, end at sælge, når markedet er i bund, og stagnere med kontantlignende værdipapirer.

Investorer tror ofte, når de er midt i et lavt marked, at det går anderledes den her gang, og at aktierne aldrig vil komme ovenpå igen, eller at hvis de gør, vil det tage mange år, før deres portefølje er tilbage, hvor den var. Men som Sir John Templeton (kendt investor, fondsforvalter og filantrop) fortæller os, er den farligste sætning inden for investering “Det er anderledes den her gang.” Faktum er, at det næsten aldrig er anderledes den her gang på fundamentalt niveau. Ja, detaljerne kan være anderledes, men fundamentale betingelser driver aktierne, ikke økonomien. Og menneskers adfærd er ret forudsigelig med hensyn til, hvordan vi reagerer på en bear-marked-forskrækkelse. Så over længere perioder bør aktier fortsætte med at stige generelt, med sporadisk nedadgående markedsudsving, stor eller lille.

Husk: Fremtiden omfatter ukendt indtjening fra endnu-ikke-opfundne produkter og tjenesteydelser skabt af menneskers opfindsomhed, innovation og længsler. Hvis du sammensætter en investeringsstrategi med langsigtet kapital, vil jeg foreslå, at du satser på, at det ikke er ret meget anderledes den her gang, hvis overhovedet – selvom det altid føles anderledes.

Lad dig ikke narre af gennemsnit

En af grundene til, at investorer frygter, at bear-markeder er for vanskelige at komme sig over, er at de lader sig narre af gennemsnit. Lad os gå ud fra, at det gennemsnitlige aktieafkast er ca. 10 % om året.  Hvis du har brug for en værdistigning på 33 procent, 45 procent, eller 140 procent, for at få din portefølje tilbage hvor den var, kan det virke som om, at det vil tage ekstremt lang tid. Men husk, at aktiemarkedets langsigtede gennemsnit omfatter bear-markeder. Aktier kan både gå meget ned – som under et bear-marked – eller meget op.

Bull-markeders investeringsudbytter er generelt over gennemsnittet, det er de nødt til at være for at opveje bear-markeder. Bilag 1 viser afkast for amerikanske bull-markeder siden 1926, med undtagelse af det aktuelle bull-marked. Gennemsnitligt har amerikanske bull-markeder afkast på 21 procent på årsbasis. Og selv om varigheden varierer voldsomt, kan de vare meget længere, end mange tror, hvilket betyder, at tab, der opstod under et bear-marked, kan rettes op på kortere tid, end mange investorer går ud fra.

Bilag 1: Bull-marked-afkast – generelt over gennemsnittet

Fig1

*For “varighed” svarer en måned til 30,5 dage.

Kilde: Global Financial Data, Inc., S&P 500 afkast

Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast. Afkast på årsbasis er en beregning af det årlige afkast, der ville resultere i det faktiske afkast for hver af tidsperioderne. Kumulativt afkast er en beregning af markedets samlede afkast.

Investorer vil måske tænke, “jamen, jeg gennemgik det store bear-marked, og jeg har et stort underskud. Nu er jeg nødt til at ændre min strategi til primært kontantlignende og fastforrentede værdipapirer, for det er for risikabelt at investere i aktier.” Men når du ser tilbage på økonomien, fortæller det dig ikke noget om, hvad der kommer til at ske. Investorer bør altid se fremad og overveje deres langsigtede investeringsmål og tidshorisont, uden at lade sig påvirke af TGH’s bear-marked-angst. Lad dig ikke narre af gennemsnit. Bear-markeder kan være store, men bull-markeder har historiske set været større og mere længerevarende, og vi tror på, at det også vil gøre sig gældende i fremtiden.[i] Factset, pr. 26/03/2018.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.