Fire regler for bear-markedet


"2 %-reglen siger følgende: De amerikanske bear-markeder, fra top til bund, falder ujævnt, men i gennemsnit ca. 2 % pr. måned. Er der tale om større fald, kan man snart forvente en genopretning og en bedre chance for at slippe ud."

– Ken Fisher, Forbes, "Stay Cool", 21/09/1998

Evnen til at forstå bear-markeder – defineret som fundamentalt drevne fald på ca. 20 % eller mere hen over en længere periode – er en vigtig faktor, man bør overveje, når man investerer i aktiemarkedet. Men mange investorer forstår måske ikke helt, hvad bear-markeder er, og hvordan man kan genkende dem, hvilket kan føre til handelsbeslutninger drevet af følelser, der kan bringe investorers opfyldelse af deres langsigtede økonomiske mål i fare. Fisher Investments mener, at nøje overvågning af fundamentale markedsfaktorer er afgørende for at identificere et kommende bear-marked. Disse faktorer omfatter politiske, økonomiske og stemningsmæssige styrende markedsforhold. Efter Fisher Investments' opfattelse er tekniske nøgletal og indikatorer alene ikke nok til at kunne identificere et kommende bear-marked. Dog viser Fisher Investments' analyse, at bear-markeder sjældent begynder med et "brag" – de starter typiske med et "piv": En rullende top over en længere periode, som luller investorerne ind i en falsk fornemmelse af sikkerhed.

Fire regler kan hjælpe med at identificere den karakteristiske rullende top:

  1. 2-procentreglen: Et bear-marked falder typisk med ca. 2 % pr. måned. (Bilag1) Af og til falder det med mere end 2 %, af og til med mindre, men samlet set og gennemsnitligt begynder bear-markeder sjældent med det kraftige, pludselige fald, som nogle forventer. Hvis bear-markedet faktisk falder med mere end 2 % pr. måned, kommer der ofte en stigning, som kan give investorerne bedre mulighed for at sælge. (Eller måske er det blot en korrektion – læs mere i næste afsnit om korrektioner, som ligner bear-markeder.)
  1. 3-månedersreglen: Den mangeårige Forbes-skribent Joe Goodman gav i 1940'erne og 1950'erne sine læsere det gode råd, at man ikke skulle udråbe toppunktet for tidligt. Ifølge hans regel skal man vente tre måneder, efter at man tror, at toppen er nået, før man kalder det et bear-marked. I stedet for at gætte på, hvornår markedet topper, kan man bruge reglen for at være sikker på, at det er sket, før man går i defensiven. Det giver tid til at vurdere fundamentale investeringsdata, markedsudviklingen og eventuelle drivkræfter i bear-markedet. (Bilag 2)

Bilag 1 og 2 viser den karakteristiske rullende top for S&P 500's fald i løbet af bear-markedet i 1973-1974.

Kilde: FactSet, pr. 24/07/2018. S&P 500 Prisindeksniveau, indekseret til 100 pr. 31/12/1972, fra 31/12/1972-31/12/1974. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast. For udviklingen af S&P 500 Prisindeks de sidste 5 år henvises til bilag 5.

  1. Reglen om to tredjedele/en tredjedel: Cirka en tredjedel af markedets fald sker i de første to tredjedele af bear-markedets varighed, og ca. to tredjedele af faldet sker i den sidste tredjedel. (Bilag 3)
  1. 18-månedersreglen: Selvom varigheden af et bull-marked (længerevarende perioder med stigende aktiekurser) varierer markant, så har det gennemsnitlige bear-marked siden 1946 kun varet 16 måneder. (Bilag 4) I moderne tid har meget få varet længere end to år. Går du i defensiven, skal du ikke regne med, at det varer så længe. Jo længere bear-markedet varer, jo større sandsynlighed er der for, at du venter for længe på at komme tilbage i markedet. Fortsætter du med at være bearish i mere end 18 måneder, kan du gå glip af den raketlignende stigning, som næsten altid kommer i begyndelsen af det næste bull-marked. Det kan være dyrt for investorer at gå glip af det.

Bilag 3, kilde: FactSet, pr. 24/07/2018. S&P 500 Prisindeksniveau, indeks 100 pr. 31/12/1972, fra 31/12/1972-31/12/1974.

Bilag 4, kilde: FactSet, Global Financial Data, den 19/03/2015. S&P 500 Prisindeksniveau, fra 29/05/1946-09/03/2009. Afkast angives ekskl. udbytte. Vedrørende "varighed" svarer en måned til 30,5 dage. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast. For udviklingen af S&P 500 Prisindeks de sidste 5 år henvises til bilag 5.

En korrektion forklædt som bear-marked

Det er også vigtigt ikke at udråbe et bear-marked på forkert grundlag. Hvis der blot er tale om en markedskorrektion (kort, stemningsdrevet fald på -10 % til -20 %), så mener Fisher Investments, at man er bedre stillet ved blot at vente på, at det er overstået, og opretholde sin portefølje. Det er umuligt præcist og konsekvent at forudsige markedskorrektioner på grund af den måde, de opfører sig på. En korrektion kan starte med eller uden god grund. Korrektioner har ikke samme årsager og egenskaber som muren og det kraftige slag. Muren henviser til opfattelsen af, at når bull-markeder modner, bliver forskellige former for investorfrygt accepteret og fordrevet. Det kraftige slag henviser til et uventet, urokkeligt objekt, der er stort nok til at reducere det globale BNP med adskillige procentpoint. Her er et par tegn på, at der måske blot er tale om en korrektion:

  • Der er en nylig eller igangværende regional geopolitisk konflikt, en terrorhandling eller en naturkatastrofe, der bliver dækket som "dommedag" i medierne. Disse begivenheder kan udløse ustabilitet på aktiemarkedet.
  • Økonomien er ellers fundamentalt stærk.
  • Aktiemarkedets nedgang har været pludselig, kort og markant efter et nyligt relativt højdepunkt, i modsætning til en rullende top.

Valget om at implementere en bear-marked-investeringsstrategi og gå i defensiven bør forekomme sjældent og må ikke være baseret på mavefornemmelse eller naboens opfattelse. At gå ud af markedet er en af de største investeringsmæssige risici du kan tage – for hvis du tager fejl og har brug for vækst i porteføljen, kan det blive meget dyrt at gå glip af bull-markedets afkast. Vigtigst af alt, så er der ingen faste markedsregler, du blindt skal følge. Det handler snarere om at holde sig informeret om aktuelle drivkræfter på markedet og forstå årsager og indikatorer i bear-markedet for at fastholde en disciplineret porteføljestyringsproces rettet mod at opnå dine langsigtede investeringsmål.

Bilag 5: S&P 500 Indeksniveau, 2011-2018

Kilde: FactSet, pr. 24/07/2018. S&P 500 Price Index Level, fra 03/01/2011 til 02/01/2018. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.