Fire regler for identificering af et bear-marked


"2 %-reglen siger følgende: De amerikanske bear-markeder, fra top til bund, falder ujævnt, men i gennemsnit ca. 2 % pr. måned. Er der tale om større fald, kan man snart forvente en genopretning og en bedre chance for at slippe ud."

– Ken Fisher, Forbes, "Stay Cool", 21/09/1998

Evnen til at forstå bear-markeder – defineret som fundamentalt drevne fald på ca. 20 % eller mere, sædvanligvis over en længere periode – er en vigtig faktor, man bør overveje, når man investerer i aktiemarkedet. Men mange investorer forstår måske ikke helt, hvad bear-markeder er, og hvordan man kan genkende dem, hvilket kan føre til følelsesdrevne handelsbeslutninger, der kan medføre risiko for, at investorer ikke kan opfylde deres langsigtede økonomiske mål. Fisher Investments Norden mener, at en nøje overvågning af de fundamentale markedsfaktorer er afgørende for at kunne identificere et kommende bear-marked. Disse faktorer omfatter politiske, økonomiske og stemningsmæssige markedsincitamenter. Efter Fisher Investments Nordens opfattelse er tekniske nøgletal og indikatorer alene ikke nok til at kunne identificere et kommende bear-marked. Dog viser Fisher Investments Nordens analyse, at bear-markeder sjældent begynder med et "brag" – de starter typisk med et "piv": En rullende top over en længere periode, som luller investorerne ind i en falsk fornemmelse af sikkerhed.

Fire regler, der kan hjælpe med at identificere den karakteristiske rullende top:

  1. To-procentsreglen: Et bear-marked falder typisk med ca. 2 % pr. måned. (Bilag 1) Af og til falder det med mere end 2 %, af og til med mindre, men samlet set og gennemsnitligt begynder bear-markeder sjældent med det kraftige, pludselige fald, som nogle forventer. Hvis bear-markedet faktisk falder med mere end 2 % pr. måned, kommer der ofte en modreaktion i form af en stigning, som kan give investorerne bedre mulighed for at sælge. (Eller måske er det blot en korrektion — læs mere i næste afsnit om korrektioner, som ligner bear-markeder).
  2. Tre-månedersreglen Den mangeårige Forbes-skribent, Joe Goodman, gav i 1940'erne og 1950'erne investorer det gode råd, at man ikke skulle fastslå markedets toppunkt for tidligt. Når man mener, at toppen er nået, skal man ifølge denne regel vente tre måneder, inden man fastslår, om der er tale om et bear-marked. I stedet for at forsøge at gætte på, hvornår markedet topper, kan man bruge reglen for at være sikker på, at det er sket, før man går i defensiven. Det giver tid til at vurdere fundamentale data, markedsudviklingen og de eventuelle faktorer, der driver bear-markedet. (Bilag 2)
  3. Reglen om to tredjedele/en tredjedel: Cirka en tredjedel af markedets fald forekommer i de første to tredjedele af et bear-markeds varighed, og ca. to tredjedele af faldet forekommer i den sidste tredjedel af perioden. (Bilag 3)
  4. 18-månedersreglen: Selvom bull-markedets varighed varierer markant, så har det gennemsnitlige bear-marked siden 1946 kun varet 16 måneder. (Bilag 4) I nyere tid har meget få varet længere end to år. Går du i defensiven, skal du ikke regne med, at det varer så længe. Jo længere bear-markedet varer, jo større sandsynlighed er der for, at du venter for længe på at komme tilbage i markedet. Fortsætter du med at være pessimistisk i mere end 18 måneder, kan du risikere at gå glip af den raketlignende stigning, som næsten altid kommer i begyndelsen af det næste bull-marked. Det kan være dyrt for investorer at gå glip af det.

En korrektion forklædt som bear-marked

Det er også vigtigt ikke at fastslå, at der er tale om et bear-marked på et forkert grundlag. Hvis der blot er tale om en markedskorrektion (kort, stemningsdrevet fald på 10 % til 20 %), så mener Fisher Investments Norden, at man er bedre stillet ved blot at være afventende og opretholde sin portefølje. Det er umuligt præcist og konsekvent at forudsige markedskorrektioner på grund af den måde, de opfører sig på. En korrektion kan starte med eller uden god grund. Korrektioner opstår ikke af de samme årsager og har ikke de samme egenskaber som muren og den uventede, negative begivenhed. Muren henviser til opfattelsen af, at når bull-markeder modnes, bliver forskellige former for investorfrygt accepteret og fordrevet. Det kraftige slag henviser til en uventet, skælsættende begivenhed, der er stor nok til at reducere det globale BNP med adskillige procentpoint. Her er en række tegn på, at der måske er tale om en korrektion:

  • Der er opstået en nylig eller igangværende regional, geopolitisk konflikt, en terrorhandling eller en naturkatastrofe, der bliver dækket som "dommedag" i medierne. Disse begivenheder kan udløse volatilitet på aktiemarkedet.
  • Økonomien er ellers fundamentalt stærk.
  • Aktiemarkedets nedgang har været pludselig, kort og kraftig efter et nyligt relativt højdepunkt, i modsætning til en rullende top.

Valget om at implementere en bear-marked-investeringsstrategi og gå i defensiven bør forekomme sjældent og må ikke være baseret på mavefornemmelse eller naboens opfattelse. At gå ud af markedet er en af de største investeringsmæssige risici, du kan tage – for hvis du tager fejl og har brug for vækst i porteføljen, kan det blive meget dyrt at gå glip af afkast fra bull-markedet. Vigtigst af alt så er der ingen faste markedsregler, som en investor blindt skal følge. Det handler snarere om at holde sig informeret om aktuelle markedsincitamenter og forstå årsager og indikatorer i bear-markedet for at kunne fastholde en disciplineret porteføljeforvaltningsproces med det formål at opnå dine langsigtede investeringsmål.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.