Uundgåeligheden af det næste bull-marked

Historien og en tro på kapitalisme fortæller os, at den mest sandsynlige begivenhed efter et bear-marked er et bull-marked

Gennem tiderne har bear-markeder skadet investorer og testet deres evne til at holde fast ved deres langsigtede strategier. Det er aldrig behageligt at opleve dyk i din portefølje. Når man lytter til medier og eksperter under bear-markeder, kan man godt få den opfattelse, at denne gang er kapitalismen for alvor brudt sammen, og markederne vil aldrig komme på ret kurs igen.

Historisk set har bull-markeder givet større gevinster, end bear-markederne har givet tab – hvis det ikke var tilfældet, ville aktierne aldrig stige.[i] Selvom aktiemarkedernes afkast kan variere kraftigt i løbet af en hvilken som helst periode, er aktierne historisk set steget over længere perioder – her mener vi 20 til 30 år.[ii] Selvom ustabilitet kan være meget frustrerende, kan tålmodige investorer trøste sig med, at dårlige resultater på aktiemarkederne på kort sigt ikke nødvendigvis betyder, at den dårlige udvikling vil fortsætte.

Bilag 1 viser resultaterne for S&P 500, der er et amerikansk aktiemarkedsindeks, som ofte bruges som benchmark, over flade eller negative årtier og de efterfølgende år. Selv de mest trøstesløse perioder er blevet efterfulgt af positive afkast. Selvom ingen kan forudse fremtiden med sikkerhed, betyder selv betydelige markedsnedgange på kort sigt ikke, at aktierne ikke vil klare sig godt i fremtiden.

Figur 1: S&P 500, resultater efter flade eller negative perioder

Kilde: Fisher Investments Research; FactSet; Global Financial Data Inc., pr. 31/03/2016. S&P 500-indeks, samlet afkastniveau i USD. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Selvom man nemt kan komme til at tro, at bear-markeder aldrig får en ende, er kapitalismens drivkræfter heldigvis yderst fleksible og modstandsdygtige. På trods af økonomisk panik, markedsnedgange, regulatoriske overhalinger, influenzaepidemier og pandemier, krige, socialt kaos, præsidentattentater, naturkatastrofer, fejl i pengepolitik og skattepolitik, protektionisme, hyperinflation, bobler (kredit, boligmarked, aktier, etc.), bedrageri og en lang række andre problemer undervejs, fortsætter kapitalismen og profitmotivet med at fungere. De fortsætter med at motivere folk til at arbejde hårdt, udvikle nye teknologier og nyskabelser, øge produktiviteten og hæve vores levestandarder. Det er umuligt at forudsige helt præcist, hvad den næste nyskabelse bliver. Forestil dig, at du sidder i din Opel Kadett i 1978 og lytter til et ottesporet kassettebånd og prøver at forudse opfindelsen af internettet. Men hvis du tror på kapitalisme, tror du også på, at der fortsat vil være nyskabelser, at produktivitet og levestandarder vil stige som følge af dem, og at det at investere i aktier fortsat vil give større sandsynlighed for at blive rigere end obligationer eller kontakter over længere perioder.

Jo længere perioden er, jo højere er sandsynligheden for, at aktierne præsterer bedre end andre aktivklasser eller råvarer og typisk med en bredere margin. Så jo længere din tidshorisont er, jo mere sandsynligt er det efter vores mening, at det vil være bedre for dig at investere i aktier størstedelen af tiden. Det er ikke nogen garanti. Det er efter vores mening ganske enkelt en rationel vurdering af sandsynlighed, hvilket også grunden til, at millioner af mennesker sætter sig bag rattet i en bil på trods af tusindvis af daglige biluheld, mange med døden til følge.

Fremtiden er fuld af usikkerhed. Så det bedste, du kan gøre, er at investere på baggrund af det, der statistisk set er mest sandsynligt. Efter vores mening handler investering om sandsynligheder. Der er aldrig noget, der er helt sikkert. Du kunne forsøge at spille sikkert ved at eje et aktiv som kontanter, men du vil sandsynligvis ikke være tilfreds med dine langsigtede afkast.

Der er ingen, der ved, hvor aktiemarkedet er på vej hen i morgen, næste måned eller endda næste år. Men historien og en tro på kapitalisme fortæller os, at den mest sandsynlige begivenhed efter et bear-marked er et bull-marked. Kapitalismen er ikke brudt sammen. Bear-markeder er del af den økonomiske cyklus. Det har de altid været, og det vil de altid være. Der kommer et nyt bull-marked.

[i]Global Financial Data, pr. 30/07/2018. S&P 500-indeks, prisniveau i USD fra 29/05/1946  – 31/12/2013. FactSet, pr. 05/02/2018; S&P 500-indeks, prisniveau i USD fra 01/01/2014 – 30/07/2018. Internationale valutaudsving kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ii] Ibid.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.