Sådan identificerer man IKKE et bear-marked

For at vurdere, om en nedgang på aktiemarkedet er en korrektion eller et bear-marked, kan du ikke forlade dig på bagudrettede økonomiske data.


Præcis identifikation af et bear-marked kan hjælpe investorer med at undgå nogle hårde aktiemarkedstab. Og selvom det ikke nødvendigvis er påkrævet at undgå et bear-marked for at opnå dine langsigtede investeringsmål, kan det bestemt hjælpe. Desværre er det meget vanskeligt, og investorer har ofte svært ved at se, om en nedgang er et bear-marked – defineret som et fundamentalt drevet aktiemarkedsfald på 20 % eller mere hen over en længere periode, eller en korrektion – et skarpt stemningsdrevet fald på 10 % eller mere. For investorer, der forsøger at identificere et bear-marked, er det afgørende at forstå, hvad der kan og hvad der ikke kan tyde på et bear-marked. 

Brug af en lavkonjunktur til at identificere et bear-marked

Det er en typisk misforståelse, at bear-markeder sker på samme tid som økonomien oplever en lavkonjunktur. Selvom det ganske vist passer, at bear-markeder typisk foregår samtidigt med lavkonjunkturer, starter de som regel ikke samtidigt. Aktier er en førende økonomisk indikator Bear-markeder starter som regel flere måneder før lavkonjunkturer. Se bilag 1, hvor startdatoer for amerikanske bear-markeder og lavkonjunkturer siden 1926 sammenlignes. 

Bilag 1: Bear-markeder starter som regel lang tid før lavkonjunkturer

Fig1

Kilde: FactSet og National Bureau of Economic Research, pr. 13/02/2018. S&P 500-indeks, dagligt prisniveau, 1926-2016. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Aktier har også tendens til at toppe lang tid før beskæftigelsen. Bilag 2 sammenligner amerikanske bear-markeder med amerikanske lønningslister med undtagelse af landbrug (måling af amerikanske arbejdere i økonomien, der ikke omfatter landbrugsmedarbejdere, medarbejdere i private husholdninger og nogle nonprofit-medarbejdere).

Bilag 2: Amerikanske ikke-landbrugsmæssige lønningslister og bear-markeder

Fig2

Kilde: FactSet, pr. 13/02/2018. Månedlige amerikanske ikke-landbrugsmæssige lønningslister og S&P 500-indeks, dagligt prisniveau, januar 1939-januar 2018. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Hvis investorer venter på bekræftelse af en lavkonjunktur, før de erklærer, at det er et bear-marked, kan det nemt være for sent til at være umagen værd. Selvom det ikke er nødvendigt præcist at identificere markedets top, er det kun en god idé at slippe ud af aktier, hvis der stadig er stor sandsynlighed for en betydelig nedgang. Husk på, at lavkonjunkturer først er synlige set i bakspejlet. Fordi økonomiske indikatorer varierer fra måned til måned og fra kvartal til kvartal, er en lavkonjunktur som regel ikke tydelig før efter adskillige måneder, hvor det bliver tydeligt, at markedsforholdene er tydeligt forringede og at det ikke bare er et momentant glimt. På det tidspunkt kan du være seks, otte eller flere måneder inde i et bear-marked. Nogle bear-markeder var så længe, at det stadig er et godt exit-tidspunkt – år 2000 kunne være et godt eksempel – men nogle er næsten ovre, når en lavkonjunktur gør opmærksom på sig selv.

Nøglen er fremadrettede indikatorer

Hvis det er dit mål at undgå en del af et bear-marked, skal du bruge fremadrettede økonomiske indikatorer til at vurdere, om der er sandsynlighed for en lavkonjunktur – ikke bagudrettede målinger af tidligere resultater og beskæftigelse. Indekset Leading Economic Index (LEI) er et nyttigt økonomisk værktøj, da det samler de 10 mest fremadrettede økonomiske variabler. Det forudsiger ikke aktier, da aktier er en af de 10 komponenter, men det kan hjælpe dig med at vurdere, om ustabilitet på markedet er støj eller et tegn på kommende mere alvorlige økonomiske problemer. Afkastkurven – der måler langsigtede rentesatser i forhold til kortsigtede rentesatser – og inflationskorrigeret pengeforsyning, der også er indeholdt i LEI, er også gode måleinstrumenter. Når afkastkurven bliver inverteret (kortsigtede rentesatser overstiger langsigtede rentesatser) og forbliver sådan i længere tid, betyder det som regel, at kreditten bliver strammere inden for de kommende måneder – og strammere kredit får som regel virksomhedsaktiviteter til at falde.

Andre rettidige tegn på problemer kan være et bredt fald i långivning fra finansieringsinstitutter, et vedvarende fald i fremstillingsordrer eller faktorerne i indkøbschef-indekser – som er økonomiske indikatorer baseret på spørgeundersøgelser hos chefer i forarbejdnings- og servicesektor-virksomheder. De er generelt ikke så fremadrettede som markedsbaserede indikatorer, men de kan komme før fald i faktiske resultater.

På den anden side er det faktisk alt sammen mere en kunst end en videnskab. Der findes bear-markeder uden lavkonjunkturer og lavkonjunkturer uden bear-markeder. Økonomi er trods alt kun én drivkraft på markedet – politiske betingelser (f.eks. lovgivningsmæssig og regulatorisk risiko) og investorstemning har også en stor indflydelse. Netop derfor bør investorer huske på, at bull-markeder efter vores mening som regel slutter på en af to måder: muren eller slaget. Enten klatrer stemningen hele vejen op ad bekymringsmuren, hvor euforiske investorer har for store forventninger til fremtidige virksomhedsindtægter, eller et eller andet stort, grimt og generelt uset giver bull-markedet et stort slag, før stemningen følger sin naturlige kurs.

Dermed ikke sagt, at du skal ignorere økonomiske data. De kan være meget nyttige til at identificere markedstendenser, bekræfte din tidligere prognose eller bidrage til din forståelse af en vigtig faktor for aktier. Men når markeder bliver ustabile, bør man ikke tage solide tal for bruttonationalprodukt (BNP, et mål for økonomisk output) og beskæftigelse som et sikkert tegn på, at der ikke er ved at danne sig et bear-marked. Man bør i stedet kigge på, om afkastkurvens hældning er positiv, om LEI er højt og stigende, hvor stærk lånevæksten er, og om der er stærke nye ordrer/nye virksomhedsanalyser og relativt lav lovgivningsmæssig risiko. Efter vores mening hjælper disse fremadrettede datapunkter med at afgøre, om ustabilitet på markedet er stemningsdrevet, eller om ustabilitet er forårsaget af, at der er ved at danne sig et bear-marked.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.