Sådan identificerer man IKKE et bear-marked

For at vurdere, om en nedgang på aktiemarkedet er en korrektion eller et bear-marked, kan du ikke forlade dig på bagudrettede økonomiske data.


Præcis identifikation af et bear-marked på dets tidligere stadie kan hjælpe investorer med at undgå større tab på aktiemarkedet. Og selvom det ikke nødvendigvis er påkrævet at undgå et bear-marked for at opnå sine langsigtede investeringsmål, kan det bestemt hjælpe. Desværre er det meget vanskeligt, og investorer har ofte svært ved at se, om en nedgang er et bear-marked – defineret som et fundamentalt drevet fald i aktiemarkedet på 20 % eller mere hen over en længere periode, eller en korrektion – et skarpt stemningsdrevet fald på 10 % eller mere. For investorer, der forsøger at identificere, om et fald er en korrektion eller et bear-marked, er det afgørende at forstå, hvad der kan og hvad der ikke kan være tegn på et bear-marked. 

Brug ikke en recession til at identificere et bear-marked

Det er en typisk misforståelse, at bear-markeder sker samtidigt med en økonomisk recession. Selvom det ganske vist er korrekt, at bear-markeder typisk forekommer samtidigt med recessioner, starter de som regel ikke samtidigt. Aktier er en ledende økonomisk indikator. Bear-markeder starter som regel flere måneder før recessioner. Se bilag 1, som viser en sammenligning af startdatoer for bear-markeder og recessioner i USA siden 1926.

Bilag 1: Bear-markeder starter som regel lang tid før recessioner

Fig1

Aktier har også en tendens til at toppe lang tid før beskæftigelsen. Bilag 2 sammenligner bear-markeder i USA med lønniveauer for sektorer med undtagelse af landbrug (måling af amerikanske arbejdere i økonomien, der ikke omfatter landbrugsmedarbejdere, medarbejdere i private husholdninger og nogle nonprofit-medarbejdere).

Bilag 2: Lønniveauer for arbejdere i USA ekskl. landbrugsarbejdere og bear-markeder

Fig2

Hvis investorer venter på en bekræftelse på, at der er en recession, før de fastslår, at det er et bear-marked, kan det nemt være for sent til at være umagen værd. Selvom det ikke er nødvendigt præcist at identificere markedets top, er det kun klogt at sælge sine aktier, hvis der stadig er stor sandsynlighed for en betydelig nedgang. Husk på, at recessioner først er synlige set i bakspejlet. Da økonomiske indikatorer varierer fra måned til måned og fra kvartal til kvartal, er en recession som regel først tydelig efter adskillige måneder, når det bliver klart, at markedsforholdene er generelt forringede og ikke er uden betydning. På det tidspunkt kan man være seks, otte eller flere måneder inde i et bear-marked. Nogle bear-markeder varer så lang tid, at det stadig er et godt tidspunkt at træde ud af markedet på – år 2000 kunne være et godt eksempel – men nogle bear-markeder er næsten overstået på det tidspunkt, hvor en recession melder sin ankomst.

Gør brug af fremadrettede indikatorer

Hvis det er dit mål at undgå en del af et bear-marked, skal du bruge fremadrettede økonomiske indikatorer til at identificere, om der er sandsynlighed for en recession – ikke bagudrettede målinger af tidligere resultater og beskæftigelse. Rentekurven – der måler den lange rente i forhold til den korte rente – og inflationskorrigeret pengemængde, er gode eksempler. Når rentekurven inverterer (den korte rente overstiger den lange rente) og forbliver sådan i længere tid, betyder det som regel, at kreditten strammes inden for den kommende periode – og strammere kredit får som regel virksomhedsaktiviteten til at falde.

Andre rettidige tegn på problemer kan være et fald i finansielle institutioners udlån, et vedvarende fald i fremstillingsordrer eller det kan være faktorer i PMI-indekser (indkøbschef-indekser) – som er økonomiske indikatorer baseret på spørgeundersøgelser hos chefer i produktionsvirksomheder i fremstillings- og servicesektoren. De er generelt ikke så fremadrettede som markedsbaserede indikatorer, men de kan gå forud for fald i den faktiske produktion.

På den anden side er det faktisk alt sammen mere en kunst end en videnskab. Der findes bear-markeder uden recessioner og recessioner uden bear-markeder. Økonomi er trods alt kun én drivkraft i markedet – politiske forhold (f.eks. lovgivningsmæssig og regulatorisk risiko), og investorstemning har også en stor indflydelse. 

Det betyder ikke, at du skal ignorere økonomiske data, når du forsøger at identificere et bear-marked. De kan være meget nyttige til at klarlægge markedstendenser, bekræfte din tidligere prognose eller bidrage til din forståelse af en vigtig faktor for aktier. Men når markeder bliver volatile, bør man ikke betragte solide tal for bruttonationalproduktet (BNP, et mål for økonomisk produktion) og beskæftigelsen som sikre tegn på, at et bear-marked ikke er under udvikling. Man bør i stedet vurdere, om rentekurvens hældning er positiv, om LEI er højt og stigende, hvor stærk udlånsvæksten er, om der er store nye ordrer/nye virksomhedsanalyser, og om den lovgivningsmæssige risiko er relativt lav. Efter vores mening hjælper disse fremadrettede datapunkter med at afgøre, om volatilitet i markedet er stemningsdrevet, eller om volatilitet skyldes, at et bear-marked er under udvikling.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.