Muren eller det kraftige slag


"Bull-markeder afsluttes reelt kun på to måder: Med muren eller det kraftige slag. Muren er: De klatrer sig op ad "bekymringsmuren", til der ikke er flere bekymringer tilbage. Eller det kraftige slag er: De bliver ramt af noget stort og ubehageligt, som ingen tidligere har talt om, med en størrelse på mindst et par billioner dollars... Det er de to ting, det handler om. Alle de mindre forhold skal man ikke bruge for meget tid på."

– Ken Fisher, Interview i Fox Business Network, den 18/12/2014

Bear-markeder (defineret som fundamentalt drevne markedsfald på ca. 20 % eller mere over en længere periode) er en normal frygt for investorer. Mange investorer er bange for, at hvis de ikke får øje på det næste bear-marked ude i horisonten, vil det skade deres chancer for at opfylde deres langsigtede økonomiske mål. Selvom det er nemt at fastslå et bear-marked set i bakspejlet, er det desværre meget vanskeligere at identificere et bear-marked, imens det er på vej. Det handler om at have det rette perspektiv i forhold til at finde og identificere de rette komponenter og nok disciplin til ikke at lade følelserne komme i vejen.

Hvilke tegn skal man kigge efter for at se, om der er ved at danne sig et bear-marked? Fisher Investments mener, at der kun er to måder, hvorpå bear-markeder kan starte:

  1. Muren: Et bull-marked, dvs. en længerevarende periode (generelt på flere år) med stigende aktiepriser, bevæger sig op ad "bekymringsmuren" og løber så tør for energi, samtidig med at der er udbredt eufori blandt investorerne.
  2. Det kraftige slag: En negativ overraskelse, som er kraftig nok til at slå flere billioner dollars af det globale bruttonationalprodukt (BNP), under et igangværende bull-marked.

Muren

For det meste slutter bull-markeder ved, at de løber tør for energi. Som beskrevet mest nøjagtigt af den legendariske investor Sir John Templeton: "Bull-markeder skabes under pessimisme, vokser sig større under skepsis, modnes under optimisme og dør i eufori."

Det siges ofte, at bull-markeder kravler op ad en »bekymringsmur", hvor de mange udbredte bekymringer udgør "murstenene". Eksempler fra det aktuelle bull-marked, der startede i marts 2009, omfatter: Rusland-Ukraine-konflikten; Ebola; Brexit-afstemningen; Nordkoreanske missiltests og meget andet. Bilag 3 viser den "bekymringsmur", som dette bull-marked allerede har overvundet. Efter Fisher Investments' mening indikerer det, at gamle bekymringer varer ved, og at nye bekymringer opstår, og at dette bull-marked stadig har noget mur tilbage at klatre op ad.

Bilag 1: Det aktuelle bull-marked klatrer op ad "bekymringsmuren"

Kilde: FactSet, pr. 7/6/2017. MSCI World, samlet afkast, indeksniveau (netto) fra 12/31/2008 til 6/30/2017. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Efterhånden som et bull-marked modner, bliver flere og flere bekymringer manet i jorden, og nyligt selvsikre investorer har tendens til at købe aktier. Når alle bekymringer er væk, er manglen på frygt tegn på, at man har nået murens euforiske top. På dette stadie af et bull-marked tror investorer, at aktiemarkedet kommer til at stige for evigt – "Det er anderledes den her gang". Når investorstemningen når eufori, kan realiteterne ikke følge med de skyhøje forventninger, og bull-markedet løber tør for energi. Det er den traditionelle måde bear-markedet begynder på, og Fisher Investments mener, at følgende formel normalt følges:

Bear-markedet starter, når forretningsmæssige og økonomiske fundamentale betingelser er i en nedadgående kurve generelt, men investorer er grebet af eufori, hvor de enten affærdiger svaghed eller slet ikke lægger mærke til det. De bliver ved med at være optimistiske og fortsætter med at investere flere penge i aktiemarkedet på jagt efter profit.

Det kraftige slag

Af og til rammer bull-markedet ind i en uventet, skelsættende begivenhed, som er stor nok til at slå et par procentpoint af det globale BNP – og det kan i sig selv være nok til at udløse et bear-marked. Hvad mener Fisher Investments med en "skelsættende begivenhed"? Det er en stor, negativ og uventet begivenhed, der giver en ellers stærk økonomi og et bull-marked et kraftigt "slag". I så fald er den uventede negative begivenhed i sig selv nok til at slå bull-markedet ud af kurs:

Men pas på, ellers tror du, at du ser kraftige slag omkring hvert hjørne, og får svært ved at bevare optimismen. Efter Fisher Investments' mening skal et potentielt kraftigt slag være stort nok til at reducere det globale BNP med et par billioner dollars for at tælle. Overvej følgende: I 2018 mener Fisher Investments at et kraftigt slag skal være på over 5,1 billioner dollars for at forårsage en global lavkonjunktur, dvs. påvirke finansielle markeder globalt og forårsage, at BNP falder relativt i forhold til 2017. (Bilag 2)

Bilag 2: At se et kraftigt slag i rette størrelsesorden

Kilde: Den Internationale Valutafonds BNP-prognose (USD, aktuelle priser) pr. oktober 2017. 2018-estimat baseret på Valutafondens 2017 World Economic Outlook, vækstprognose for globalt BNP på 6,4 %. Angivet i USD.

Lad os tage den globale finanskrise i 2008-2009 som et eksempel: Det var efter Fisher Investments' mening et bear-marked, der var forårsaget af, at et igangværende bull-marked ramte en skelsættende begivenhed, der afsluttede det før tid, nemlig US FAS 157* (mark-to-market-regnskabsprincippet) kombineret med den amerikanske regerings kaotiske håndtering af finanskrisen. Denne kombination ændrede det, som ellers kunne have været en korrektion, dvs. et kort, stemningsdrevet fald på 10-20 % i aktiemarkedet, der generelt hurtigt genoprettes, til et reelt bear-marked. Det globale BNP faldt med mere end 3 billioner dollars, dvs. over 5 %.** Fisher Investments mener, at FAS 157 og regeringens uforudsigelige handlinger gav bull-markedet et kraftigt slag.

Endelig kan det kraftige slag af og til falde sammen med muren – hvis et bull-marked, der er på toppen af "bekymringsmuren", bliver hårdt ramt:

* FAS 157 var et regnskabsprincip, der dikterede, at selv illikvide aktiver skulle værdiansættes til den pris, de kunne sælges til, hvis de skulle sælges med det samme (også kendt som "mark-to- market"-regnskabsprincippet). Denne pris var ofte den seneste salgspris for et tilsvarende aktiv. I forbindelse med ikke-offentlige, sjældent handlede aktiver uden regelmæssig markedsprissætning, kunne den seneste salgspris være forældet eller langt fra de aktuelle værdier. Eller det kunne være hensigten at beholde aktivet indtil udløb af løbetiden, hvilket betyder, at den aktuelle markedspris ikke var relevant for den endelige værdi, da den aktuelle markedspris ikke ville blive realiseret, medmindre ejeren blev tvunget til at sælge med det samme. I de tidlige måneder af bear-markedet gjorde FAS 157 pengeinstitutter påvirkelige, hvis markederne for deres illikvide, ikke-offentligt handlede beholdninger oplevede negativ ustabilitet.

** Kilde: FactSet, pr. 10/12/2015. Globalt BNP fra 12/31/2008-12/31/2009 i henhold til data fra Verdensbanken.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.