Markedstendenser og teknisk analyse


En måde, hvorpå nogle investorer prøver at booste værdien af deres portefølje, er at analysere tendenser inden for værdipapirers kursbevægelser eller handelsaktivitet. Denne tankegang går ud på, at hvis du kan finde en tendens eller indikator i fortiden, kan du måske bruge de mønstre til at handle succesrigt med værdipapirer i fremtiden. Analyse af tendenser og teknisk analyse er et par populære varianter af denne praksis.

Kort sagt er teknisk analyse ganske enkelt en proces, hvor man bruger faktorer som tidligere handelsaktivitet eller kursbevægelser til at forsøge at forudsige fremtidige kursbevægelser. Ved første blik virker denne proces til at være ret logisk, men man skal huske på, at tidligere præstationer ikke er en indikation af fremtidige resultater. Med andre ord er det ikke en fornuftig investeringsstrategi at prøve at udlede nutidige markedsbevægelser udelukkende på baggrund af gårsdagens eller sidste måneds kursændringer. Hvis man er en langsigtet investor og udelukkende bruger teknisk analyse til at afgøre sine investeringer, kan det endda forringe din evne til at nå dine langsigtede investeringsmål.

Hvad er tendensanalyse?

Tendensanalyse er en form for teknisk analyse, der bruger tidligere kursbevægelser til at forudse markedstendenser, som du så kan bruge til at afgøre dine investeringer. Tendensanalyse forudsætter, at det, der er sket i fortiden, gør det muligt for dig at forudse, hvad der vil ske i fremtiden. Analytikere og investorer, der bruger tendensanalyse, henviser ofte til tidligere kursbevægelser for en bestemt aktie eller kategori i forbindelse med en statistik, såsom omfang af transaktioner eller måling af aktieværdiansættelse.

Tåbeligheden ved tendensanalyse og teknisk markedsanalyse

Nogle bruger tendensanalyse til at forsøge at identificere markedstendenser, såsom starten på bull-markeder (stigende) og bear-markeder (faldende). Vi mener, at tendensanalyse alene nok ikke tager hensyn til variationen af komplekse faktorer, der påvirker markeder, og måske ikke er den bedste metode til at investere på langt sigt. Som mange andre tekniske indikatorer er tendensanalyse fuldstændigt bagudrettet og forsøger at påstå, at et mønster i nylige kursbevægelser indikerer kursernes fremtidige retning. Tidligere præstationer giver ikke en indikation af fremtidige resultater, hvilket betyder, at gårsdagens kurser ikke kan forudsige kurserne i dag eller i morgen. De har meget lidt indflydelse på, hvordan en virksomheds aktier opfører sig på langt sigt.

Fisher Investments Norden og moderselskabet er ansvarlige for forvaltning af porteføljer og mener, at bull- og bear-markeder kan håndteres med succes ved hjælp af dybdegående research og analyse af væsentlige fundamentale markedsbetingelser. Fisher Investments Europe bruger historiske data til at vurdere sandsynligheden for potentielle udfald af væsentlige økonomiske og politiske begivenheder. Men hver situation er anderledes og kompleks, og der er mange potentielle påvirkninger, der kan ændre udfaldet. Tendensanalyse overser muligvis markedsbevægelsernes kompleksitet. Selvom der har været et bestemt mønster på et tidspunkt i fortiden, betyder det ikke, at det vil ske i fremtiden.

Selv hvis der opdages en konsekvent forudsigende indikator, vil den hurtigt blive uanvendelig, da markeder primært er effektive. Når folk har opdaget et mønster eller en tendens, tror vi på, at det hurtigt vil være indregnet i markedet, hvilket reducerer forudsigelseskraften. Dette stemmer overens med hypotesen om det effektive marked, der angiver, at aktivers priser fuldstændigt afspejler alle offentligt tilgængelige oplysninger. Hypotesen følger det simple præmis, at profitsøgende investorer handler ud fra enhver nyhed, ethvert rygte og enhver spekulation, der er almindeligt tilgængelig, og eventuelle åbenlyse muligheder forsvinder næsten øjeblikkeligt, da de afspejles af aktiekurserne. Derfor mener vi, at hvis der eksisterede en magisk forudsigende indikator, ville markedet indregne dette.

Investering på langt sigt

Et andet afgørende problem ved at bruge markedstendensanalyse uden en baggrund i fundamentale betingelser er, at det typisk afspejler en myopisk tankegang. Hvis du udelukkende forsøger at tid markedet ved at se på måling af tidligere præstationer, tages der ikke meget hensyn til dine langsigtede investeringsmål. Investorer, der er fokuseret på det lange løb, bør være mere opmærksomme på at fastholde den langsigtede vækst, der er nødvendig for at nå deres mål. Ved at fokusere på markedstendenser og kortsigtede udviklinger løber investorer risikoen for at tabe deres overordnede mål af syne, og de kan risikere at reducere deres langsigtede afkast, hvis deres tekniske analyse viser sig at være fejlagtige. Hvis du investerer på langt sigt, kan en mere disciplineret investeringsstrategi måske give dig en bedre mulighed for at nå dine investeringsmål.

Kontakt os i dag

Det er meget vanskeligt at identificere markedstendenser, og mange individuelle investorer har ikke den nødvendige indsigt og research til at udføre dybdegående markedsanalyse. Fisher Investments Norden kan sandsynligvis hjælpe dig med at bevæge dig frem mod opfyldelse af dine langsigtede investeringsmål.

Du kan få mere at vide ved at tale med en af vores erfarne fagfolk i dag eller downloade en af vores informative investeringsvejledninger.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.