Markedstendenser


En måde, hvorpå investorer kan forsøge at øge værdien af deres portefølje, er ved at analysere tendenser i markedet med hensyn til kursbevægelser og handelsaktivitet. Den bagvedliggende tankegang er, at hvis man kan identificere en tidligere tendens eller indikator, kan dette mønster eventuelt bruges til at opnå afkast fra fremtidig handel med værdipapirer. Tendensanalyse og teknisk analyse er populære begreber på området.

Kort sagt er teknisk analyse anvendelsen af faktorer som f.eks. tidligere handelsaktivitet eller kursbevægelser i et forsøg på at forudsige fremtidige kursbevægelser. Umiddelbart synes denne proces i nogen grad at være logisk, men man skal huske, at tidligere resultater ikke er en indikation om fremtidige resultater. Med andre ord - at forsøge at udlede dagens markedsbevægelser alene baseret på gårsdagens eller sidste måneds kursændringer er ikke en fornuftig investeringsstrategi. Langsigtede investorer, der træffer investeringsbeslutninger alene på baggrund af teknisk analyse, kan forringe deres mulighed for at nå deres langsigtede investeringsmål.

Hvad er tendensanalyse?

Tendensanalyse, som er en form for teknisk analyse baseret på historisk kursudvikling med henblik på at forudsige markedstendenser, kan bruges som grundlag for din investering. Tendensanalyse er en indikation om, at tidligere begivenheder giver dig mulighed for at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Analytikere og investorer, der bruger tendensanalyse, henviser ofte til tidligere kursbevægelser for en bestemt aktie eller kategori i forbindelse med en statistik som f.eks. handelsvolumen eller aktieværdiansættelse.

Brug af tendensanalyse og teknisk markedsanalyse er nytteløst

Tendensanalyse bruges af nogle til at forsøge at identificere tendenser i markedet såsom begyndelsen af et bull-marked (stigende marked) og et bear-marked (faldende marked). Vi mener ikke, at tendensanalyse alene kan tage højde for alle de forskellige faktorer, der påvirker markederne, og at det derfor ikke er den bedste metode at bruge i relation til langsigtet investering. Som mange andre tekniske indikatorer er tendensanalyse udelukkende bagudskuende og søger at hævde, at et vist mønster i tidligere kursbevægelser kan indikere den fremtidige kursudvikling. Tidligere resultater er ikke en indikation om fremtidige resultater. Det betyder, at gårsdagens kursbevægelser ikke er en forudsigelse om dagens eller morgendagens kursbevægelser. De har meget lille indvirkning på, hvordan et selskabs aktier vil klare sig på langt sigt.

Fisher Investments Nordens moderselskab i USA, Fisher Investments, er ansvarlig for porteføljeforvaltning og er af den opfattelse, at man kan komme godt igennem bull- og bear-markeder ved hjælp af dybdegående undersøgelser og analyser af væsentlige nøgletal. Fisher Investments bruger historiske data til at vurdere det sandsynlige udfald af væsentlige økonomiske og politiske begivenheder. Der er imidlertid forskel på de enkelte situationer i karakter og kompleksitet, og der er mange faktorer, der kan påvirke den pågældende situation og ændre udfaldet af den. Tendensanalyse tager muligvis ikke højde for kompleksiteten af bevægelserne i markedet. Selvom der sandsynligvis har været et mønster på et tidspunkt i fortiden, betyder det ikke nødvendigvis, at det vil forekomme i fremtiden.

Hvis man skulle finde frem til en konsekvent indikator, ville den hurtigt vise sig at være nytteløs, da markederne som oftest fungerer effektivt. I det øjeblik et mønster eller en tendens identificeres, mener vi, at det hurtigt derefter vil blive indregnet i markedet, hvorved mønsteret eller tendensen mister sin kraft. Dette bekræfter hypotesen om de effektive markeder, som anfører, at kursen på et værdipapir afspejler al offentlig tilgængelig information. Hypotesen er baseret på forudsætningen om, at afkastsøgende investorer handler på hver eneste nyhed, hvert eneste rygte og hver eneste spekulation, som er bredt tilgængelig, hvilket betyder, at enhver åbenlys mulighed forsvinder næsten øjeblikkeligt, fordi den indregnes i ny kursdannelse. Hvis man fandt frem til en magisk forudsigelig indikator, så mener vi derfor, at markedet ville prissætte den.

Langsigtet investering

Endnu et væsentligt problem forbundet med tendensanalyse er, at det uden at være understøttet af nøgletal typisk afspejler en kortsigtet tankegang. Ganske enkelt at forsøge at time markedet ved at se på tidligere afkastmålinger tager i ringe grad højde for dine langsigtede investeringsmål. Investorer, som tager en langsigtet tilgang til deres investering, bør i højere grad fokusere på at opnå den langsigtede vækst, der er nødvendig for at nå deres mål. Ved at fokusere på markedstendenser og kortsigtet udvikling løber investorer en risiko for at tabe deres overordnede mål af syne og kan derved reducere deres langsigtede afkast, hvis deres tekniske analyse viser sig at slå fejl. Hvis du har langsigtede investeringsmål, kan en mere disciplineret investeringsstrategi give dig en bedre mulighed for at nå dine investeringsmål.

Kontakt os i dag

At identificere markedstendenser er en utrolig vanskelig øvelse, og mange investorer har ikke den indsigt og de undersøgelser, der er nødvendige for at kunne gennemføre en dybdegående markedsanalyse. Fisher Investments Norden kan muligvis hjælpe dig med at komme i gang med at opfylde dine langsigtede investeringsmål.

Ring og tal med en af vores erfarne medarbejdere i dag, eller hent en af vores vejledninger og løbende indsigter for at få flere oplysninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.