Timing af markedet


At forvalte din personlige formue kan være en skræmmende opgave, men at beherske følelserne er et af de vanskeligste aspekter forbundet med at træffe investeringsbeslutninger. Selv den mest erfarne investor kan have vanskeligt ved at se sin portefølje opleve usikre markedsforhold. Vi mener, at fokus på langsigtede økonomiske mål frem for markedsvolatilitet kan hjælpe investorer med at undgå at træffe følelsesmæssige investeringsbeslutninger, der kan påvirke deres langsigtede investeringsafkast negativt.

Selvom timing af markedet for nogle investorer måske synes at være en smal sag, er det en utrolig kompleks og vanskelig opgave at forsøge at time markedet og undgå markedsvolatilitet. Det er uden tvivl vanskeligt at udholde fald i markedet, men det kan få negative konsekvenser at forsøge at komme ud af markedet, for du kan risikere at gå glip af positive markedsafkast, hvis du ikke gør det rigtige. Hvis et af dine langsigtede økonomiske mål er at opnå langsigtet vækst i din portefølje, kan en sådan fejl have varig indflydelse på din mulighed for at nå dine langsigtede investeringsmål.

Er du din egen værste fjende?

Undersøgelser har vist, at investorer føler større smerte ved at lide et tab end glæde ved at få en gevinst. * Inden for markedspsykologi kaldes dette begreb for myopisk tabsaversion. Denne tilstand kan få investorer til at reagere følelsesmæssigt på en udvikling i markedet og måske foretage investeringer, som ikke er timet korrekt, hvis de bliver ledt på afveje i forhold til deres langsigtede investeringsmål. Et nedadgående marked kan skabe frygt. Sådan frygt kan få selv de mest disciplinerede investorer til at træffe følelsesmæssige beslutninger. Hvis du har brug for vækst for at kunne nå dine langsigtede mål, er en af de største risici, du som investor kan stå over for, at gå glip af aktiernes langsigtede afkast. Og hvis du har brug for aktier i din portefølje for at kunne nå dine investeringsmål, kan du øge risikoen for ikke at nå sådanne mål, hvis du afviger fra din fastlagte plan.

Efter vores mening er tiden i markedet vigtigere end blot timing af markedet. Sagt på en anden måde så mener vi, at du bør fokusere på at investere i markedet over længere tidsperioder frem for at forsøge at undgå markedsvolatilitet. Hvis du har brug for aktielignende afkast for at kunne nå dine mål, vil du sandsynligvis være bedre stillet ved at fastholde din investering, da aktiers langsigtede stigning omfatter alle tidligere fald i markedet.

Undgå at jagte attraktive værdipapirer

Investorers begrundelse for at træffe følelsesmæssige beslutninger kan være frygt, men grådighed kan også være årsagen. Som investor kan du sommetider være fristet til at søge at opnå større afkast især, hvis nogen i omgangskredsen praler med, hvor godt deres porteføljer klarer sig. Det kan imidlertid være en farlig fremgangsmåde, da attraktive værdipapirer eller sektorer, som senest har klaret sig godt, måske begynder at klare sig mindre godt lige efter, at du har købt dem.

Visse investorer foretrækker at investere i bestemte dele af markedet som f.eks. deres hjemland eller i teknologisektoren. Kategorier har imidlertid en tendens til at være skiftevis attraktive og mindre attraktive, og der findes ikke én kategori - baseret på selskabsstørrelse, sektor eller geografisk område - som er førende hele tiden. Det hænder, at investorer mister deres langsigtede økonomiske mål og investeringsstrategi af syne, fordi de ønsker at forfølge bedre afkast i ”attraktive” kategorier, hvilket kan øge deres risikoeksponering. En sådan tendens kan ofte medføre koncentrationsrisiko - risikoen for at koncentrere investeringen i ét selskab eller ét område af markedet, der også reagerer på udviklingen i markedet. Hvis det ene område af markedet klarer sig mindre godt, så vil din portefølje sandsynligvis også klare sig mindre godt. Hvis du derimod holder dig til en skræddersyet portefølje og en investeringsstrategi, der afspejler din situation og dine langsigtede investeringsmål, vil det formentlig være en bedre løsning.

Få personlig vejledning

Det kan være vanskeligt at beherske de følelser, der er forbundet med at forvalte din personlige formue - og investering er bestemt ikke noget, der er velegnet til alle. Heldigvis behøver du ikke at være alene om det. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål, så kontakt os for at tale med en af vores kvalificerede medarbejdere eller hent en af vores vejledninger og løbende indsigter i dag. Uanset, om du har spørgsmål om investeringsvejledning, pensionsplanlægning, økonomisk planlægning, eller blot ønsker generel økonomisk vejledning, så mener vi, at vi kan hjælpe dig.


 Kilde: “Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018,” DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, pr. 06/04/2018. Totalafkastindekset Bloomberg Barclays US Aggregate Government Treasury Total Return Index, 31/12/1992-31/12/2017. Karakteristika for undersøgelsen ovenfor er angivet i USD. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan resultere i større eller mindre investeringsafkast samt andre konstaterede karakteristika.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.