Markedstiming


Det kan være en skræmmende opgave at forvalte dine personlige finanser, og en af de vanskeligste aspekter er at holde dine følelser ude af dine investeringsbeslutninger. At se sin portefølje gennemgå usikre markedsforhold kan være vanskeligt for selv den mest erfarne investor. Efter vores mening kan fokus på dine langsigtede økonomiske mål i stedet for på markedets ustabilitet hjælpe dig med at undgå at foretage følelsesmæssige investeringsbeslutninger, der kan skade dine langsigtede afkast.

Selvom markedstiming måske virker simpelt for nogle investorer, er det at forsøge at forudse markedet og undgå ustabilitet på markedet yderst komplekst og vanskeligt. Selvom det helt sikkert er vanskeligt at klare en nedgang på markedet, kan et forsøg på at komme ud af markedet potentielt resultere i, at man går glip af positive markedsafkast, hvis man ikke rammer rigtigt. Hvis dine langsigtede økonomiske mål omfatter langsigtet porteføljevækst, kan en sådan fejltagelse have en varig effekt på din evne til at nå dine langsigtede mål.

Er du din egen værste fjende? 

Undersøgelser har vist, at investorer hader tab mere, end de elsker gevinster.* Inden for adfærdsøkonomi kaldes dette fænomen myopisk tabsaversion. Denne indstilling kan medføre, at investorer reagerer følelsesmæssigt på markedsudviklinger og potentielt foretager dårligt timede handler, hvis de bliver distraheret fra deres langsigtede investeringsmål. Et nedadgående markedsmiljø kan skabe angst, hvilket kan få selv de mest disciplinerede investorer til at tage følelsesmæssige beslutninger. Hvis dine langsigtede investeringsmål kræver vækst, er en af de største risici, du kan blive udsat for, at du går glip af aktiernes langsigtede afkast. Hvis du har brug for aktier for at nå dine langsigtede investeringsmål, kan du ved at afvige fra den plan øge din risiko for ikke at nå dine mål. 

Efter vores mening betyder tid på markedet mere end timing på markedet. Sagt på en anden måde mener vi, at du bør fokusere på at investere i længere tidsperioder i stedet at forsøge at undgå markedsudsving. Hvis dine mål kræver aktielignende afkast, kan det være bedre at bibeholde dine investeringer, da aktiers langsigtede stigning inkluderer alle tidligere markedsnedgange.

Undgå at jagte opture

Angst kan få investorer til at tage følelsesmæssige beslutninger, men det kan grådighed også. Nogle gange kan du blive fristet til at søge større afkast, især hvis personer i din sociale gruppe praler af, hvor godt deres porteføljer klarer sig. Men denne praksis kan være farlig, da "varme" værdipapirer eller sektorer, der for nyligt har klaret sig godt, kan begynde at klare sig dårligere end det bredere marked, lige når du har købt dem.

Nogle investorer foretrækker bestemte områder af markedet, f.eks. deres hjemland eller teknologisektoren. Men kategorier skiftes til at være populære, og der er ikke en enkelt kategori – baseret på virksomhedsstørrelse, sektor eller geografisk region – der kan føre for evigt. Investorer taber nogle gange deres langsigtede økonomiske mål og investeringsstrategi af syne for at jagte bedre afkast i populære kategorier, hvilket kan udsætte dem for større risici. Denne praksis indebærer en koncentrationsrisiko, nemlig risikoen for at investere for kraftigt i en virksomhed eller et område af markedet, der reagerer ensartet på markedsudviklinger. Hvis dette ene område af markedet har problemer, kan det også gå ud over din portefølje. Det vil sandsynligvis være en bedre løsning at holde fast ved en individualiseret portefølje og investeringsstrategi, der er skræddersyet til din situation og dine langsigtede investeringsmål.

Coaching kan hjælpe

Det kan være vanskeligt at overvinde de følelser, der følger med, når man skal forvalte sine personlige finanser, og det er bestemt ikke noget for alle. Heldigvis behøver du ikke gøre det alene. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål, er du velkommen til at kontakte os for at tale med en af vores kvalificerede eksperter eller downloade en af vores investeringsvejledninger. Uanset om du er interesseret i investeringsrådgivning, pensionsplanlægning, økonomisk planlægning eller mere generel økonomisk rådgivning, kan vi sikkert hjælpe dig.


Kilde: "Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018," DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, pr. 06/04/2018. Barclays US Aggregate Government Treasury Total Return Index fra 31/12/1992 til 31/12/2017. Tallene i ovenstående undersøgelse er angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan føre til større eller mindre investeringsafkast og andre angivne egenskaber


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.