Markedsudsving er ikke nødvendigvis noget dårligt


Markedsudsving er et vist omfang af handelskursbevægelser på et værdipapirmarked – ofte målt som standardafvigelsen for afkast eller den mulige afkastspredning i forhold til gennemsnittet.

Aktiemarkederne kan altid blive ramt af udsving. Der kan være udsving både på stigende og faldende markeder. Nogle gange kan voldsomme eller ekstreme kursudsving få investorerne til at træffe investeringsbeslutninger, der er styret af følelser. Når man ser udviklingen i et længere perspektiv, kan kortvarige kursudsving endda vise sig at udgøre et anderledes mønster over længere perioder, og vores observation af markederne har vist, at det historisk set har betydet positive aktieafkast på langt sigt – man skal tænke i perioder på 20-30 år.

Det er ganske naturligt at være bange for udsving, fordi tider med usikkerhed og forandring kan være hårde at komme igennem. Udsvingene er ofte uforudsigelige og kan forsvinde igen efter meget kort tid. Det er næsten umuligt at regne markedstiming ud og undgå alle negative udsving, og hvis man prøver på det, kan det påvirke investeringsafkastet negativt set over hele porteføljens levetid. Det er også vigtigt at huske, at et marked med udsving ikke kun handler om negative udsving. Pludselige kursfald kan selvfølgelig mindske værdien af ens investeringer – i hvert fald på kort sigt – men værdien af porteføljen kan tilsvarende også øges som følge af positive udsving.

Reelt set er det for mange aktiekøbere sådan, at udsvingene på markedet er prisen for at få fat i det langsigtede aktieafkast. Det kan godt være svært for investorerne at bevare roen og være disciplinerede, når de møder positive og negative udsving, men netop disciplinen kan være afgørende for, om de når de opstillede finansielle mål. Hvis du som mange andre investorer har svært ved at holde hovedet koldt, når der er udsving på markedet, kan det være en fordel for dig at samarbejde med en finansrådgiver, der forstår dine langsigtede mål.

Hold hovedet koldt, og fortsæt

Selv de mest erfarne investorer kan lave dårlige handler på de forkerte tidspunkter med deres porteføljer. Hvis man f.eks. afviger fra en tilrettelagt, langsigtet strategi og i stedet koncentrerer sig om bestemte aktier, der klarer sig godt med en kortere horisont, kan det vise sig at være en meget kortsigtet gevinst, der i sidste ende kan være opnået på bekostning af de langsigtede mål.

Også markeder med en god udvikling rammes af udsving, og stigende markeder uden udsving er meget sjældne set i et længere perspektiv. Når aktiemarkederne stiger, er det ganske normalt, at der opstår frygt og udsving undervejs. På stigende markeder (bull-markeder) viser frygten sig mange gange at være ubegrundet i løbet af levetiden – det kan beskrives som en "mur af bekymring", som man skal over. 

Når visse begivenheder indtræffer – det kan være geopolitiske spændinger, valg og naturkatastrofer – kan aktierne blive ramt af kortvarige kursudsving som følge af voksende usikkerhed. Heldigvis er den type begivenheder sjældent store og alvorlige nok til at fremkalde et rigtigt bear-marked – svarende til et markedsfald på ca. 20 % eller derover – så det afgørende er at have roen til at ride stormen af.

Bull-markeder gennemgår ofte en eller flere markedskorrektioner, som vi definerer som et pludseligt markedskursfald på omkring 10-20 % udløst af frygt på et i øvrigt stigende marked. Disse korrektioner er typisk forårsaget af psykologiske faktorer eller ubegrundet frygt – ikke grundlæggende forandringer – og er som regel af forbigående karakter. Det er normalt, at der forekommer korrektion på et bull-marked, men mange investorer bliver alligevel overraskede over dem.

Disciplin er vigtigere end timing

Korrektioner på et bull-marked er ofte udløst af frygt og kan komme og gå på grund af ganske små ting – faktisk også helt uden grund. Derfor har det ikke noget formål at prøve på at regne ud, hvornår de kommer. Hvis man lader følelserne råde ved ændringer i aktiekurserne, kan det medføre, at man handler med tab og køber og sælger aktier på alle de forkerte tidspunkter. Hvis man f.eks. bliver bange på grund af et kraftigt kursfald, sælger man måske til en lav kurs og går derfor glip af stigningen, når den efterfølgende retter sig. Det er mere reglen end undtagelsen, at den bedste fremgangsmåde under en korrektion er at blive i markedet for at sikre, at man får del i det fulde afkast på et stigende marked. På tilsvarende måde kan man komme til at betale overpris for et værdipapir eller en investeringsklasse, hvis man køber efter en periode, hvor værdipapiret eller investeringsklassen har klaret sig bedre end markedet, og kursen så efterfølgende falder igen til et mere naturligt leje. Investeringsstyring er ofte en langsigtet øvelse, og disciplin er som regel vigtigere end timing for en investor.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Det er svært at fastholde strategien i en uforudsigelig global økonomi. Investorer er mennesker og har en tendens til at opleve smerten ved tab mere intenst end glæden ved gevinst. Denne følelse kan være årsag til forhastede og kortsigtede beslutninger. Det er vigtigt for Fisher Investments Norden at klæde investorerne på til at undgå denne fælde, så du har bedre mulighed for at tænke rationelt og holde kursen på vej mod dine langsigtede mål. 

Du kan få mere at vide om Fisher Investments Norden ved at downloade en af vores informative investeringsvejledninger eller ringe til os og tale med en af vores erfarne fagfolk i dag.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.