Markedsvolatilitet er ikke nødvendigvis negativt


Markedsvolatilitet er et udtryk for udsving i handelspriserne i et værdipapirmarked og måles ofte i forhold til standardafvigelsen for afkast, og hvordan mulighederne for afkast er i forhold til gennemsnittet.

Aktiemarkederne kan på et hvilket som helst tidspunkt blive volatile. Volatilitet kan opstå både i faldende og stigende markeder. Sommetider kan kraftige eller ekstreme kursudsving få investorer til at træffe følelsesmæssige investeringsbeslutninger. Når det imidlertid betragtes ud fra et langsigtet perspektiv, kan kortsigtede udsving forsvinde igen og danne et andet mønster over en længere tidsperiode. På baggrund af vores observationer af markederne kan vi konstatere, at det rent historisk har betydet positive aktieafkast på langt sigt – f.eks. en periode på 20-30 år.

Det er ganske naturligt at frygte volatilitet, da perioder med usikkerhed og forandring kan være ekstremt udfordrende. Volatilitet er imidlertid ofte uforudsigeligt og kan være meget kortvarigt. At forsøge at time markedet og undgå al negativ volatilitet er næsten umuligt, og det kan påvirke afkastet fra dine investeringer negativt i løbet af din porteføljes levetid. Det er også vigtigt at huske på, at et volatilt marked ikke kun har en negativ betydning. Det er korrekt, at negativ volatilitet kan reducere værdien af dine investeringer – i det mindste på kort sigt. Omvendt kan din portefølje imidlertid drage fordel af positiv volatilitet.

For mange investorer er det rent faktisk den pris, de skal betale for at opnå langsigtede aktieafkast. Investorer kæmper måske med at bevare roen og opretholde disciplinen, når de oplever både positiv og negativ volatilitet. Disciplin kan imidlertid være afgørende for, om de når deres økonomiske mål. Hvis du er som de fleste andre investorer og har vanskeligt ved at opretholde disciplinen under markedsvolatilitet, så kan du måske drage fordel af at samarbejde med en rådgiver, som kender dine langsigtede mål og formål.

Bevar roen og fortsæt!

Selv de mest erfarne investorer kan foretage handler i deres porteføljer, som er timet dårligt og som påvirker deres porteføljer negativt. At afvige fra sin gennemtænkte og langsigtede strategi for i stedet at fokusere på særlige aktier, der klarer sig godt på kort sigt, kan vise sig at være en kortsigtet løsning, som i sidste ende kan sætte dine langsigtede mål overstyr.

Volatilitet kan opstå selv i markeder, der klarer sig godt, og stigende markeder uden udsving er en sjældenhed på langt sigt. I takt med, at markederne stiger, er det ikke ualmindeligt, at der opstår frygt og volatilitet undervejs. Bull-markeder eller stigende markeder overvinder imidlertid ofte megen frygt i deres levetid – vi henviser til dette fænomen som at klatre op ad “bekymringsmuren.”

I takt med, at begivenheder udfolder sig – f.eks. geopolitiske spændinger, valg eller naturkatastrofer – kan der opstå kortvarige udsving i aktiekurserne på grund af øget usikkerhed. Heldigvis er denne form for begivenheder ofte ikke store nok eller tilstrækkeligt negative til at kunne udløse et fuldt udviklet bear-marked – et fald i markedet på ca. 20 % eller derover – og det er derfor vigtigt at opretholde disciplinen, så man er i stand til at klare sig igennem “uvejret”.

Et bull-marked udsættes ofte for en eller flere korrektioner i aktiemarkedet – vi definerer en korrektion som et kraftigt, stemningsdrevet fald på ca. 10 % - 20 %, der forekommer midt under et bull-marked. Disse korrektioner er typisk forårsaget af psykologiske faktorer eller falsk frygt – ikke nøgletal – og har tendens til at være forbigående. I år med bull-markeder er det ganske normalt, at der opstår korrektioner, og alligevel er der mange investorer, som bliver slået ud af kurs som følge af en korrektion.

Disciplin har større betydning end timing

Da korrektioner ofte er stemningsdrevne (baseret på frygt) og kan opstå og forsvinde igen uden nogen som helst grund, kan det være nytteløst at forsøge at time dem. Hvis man lader sig påvirke følelsesmæssigt af nylige udsving i aktiekursen, kan man risikere at handle med tab og at købe og sælge aktier på de helt forkerte tidspunkter. Bliver du f.eks. bekymret som følge af et kraftigt fald i markedet og måske sælger på et lavpunkt, kan du gå glip af det efterfølgende opsving. I de fleste tilfælde er det bedste, man kan gøre under en korrektion, ganske enkelt at fastholde sin investering for at sikre sig, at man kan opnå afkast fra alle bull-markederne. Hvis du omvendt køber et bestemt værdipapir eller en bestemt aktivklasse efter en periode med gode afkast, kan du risikere at betale overpris lige før, værdipapiret eller aktivklassen falder kraftigt. Investeringsforvaltning er ofte en langsigtet øvelse, og for en investor er disciplin for det meste vigtigere end timing.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Det er vanskeligt at opretholde disciplinen på et tidspunkt, hvor den globale økonomi er volatil. Investorer er mennesker og har en tendens til at opleve smerten ved et tab stærkere end glæden ved en gevinst. Denne følelse kan føre til hurtige og følelsesladede, kortsigtede beslutninger. Fisher Investments Norden bestræber sig på at formidle oplysninger til investorer med henblik på at forhindre sådanne fejl og give dem bedre mulighed for at opretholde disciplinen og holde kursen mod deres langsigtede mål.

Hent en af vores vejledninger og løbende indsigter, eller ring og tal med en af vores erfarne medarbejdere i dag for at få flere oplysninger om Fisher Investments Norden.

 


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.