Fisher Investments Nordens kundeservice-model holder kunder veluddannede og informerede.

Informative vejledninger til økonomisk planlægning

Investeringsverdenen kan nogle gange være vanskelig at navigere rundt i, og råd fra forskellige kilder kan være modstridende. Det er bare en af grundene til, at Fisher Investments Norden er engageret i at hjælpe med at uddanne investorer. Et af de vigtigste skridt, du kan tage for at nå dine langsigtede mål, er at sørge for, at du har de rette oplysninger.

Vi håber, du vil bruge et øjeblik på at læse en af disse vejledninger, når du skal planlægge din økonomiske fremtid. Og hvis det kan passe dig, håber vi, at du vil tale med Fisher Investments Norden om vores tjenesteydelser. Hvis du gerne vil læse vores gratis vejledninger, kan du downloade dem her, eller du kan kontakt os for at tale med en af vores eksperter i dag.


 

Hent nu

Aktiemarkedsudsigt

Hvor er markedet på vej hen? Aktiemarkedsprognosen undersøger aktiemarkedets primære drivkræfter og kan være nyttig, uanset om du selv forvalter dine investeringer eller arbejder med en investeringsekspert. Denne vejledning udgives hvert kvartal og giver en dybdegående analyse af den globale økonomis aktuelle status og de seneste begivenheder. Vi håber, at prognosen kan hjælpe dig med at forstå markederne og være bedre i stand til at analysere tilgængelige økonomiske data.


15-minutters pensionsplan

Det at løbe tør for penge under sin pensionisttilværelse er med rette en af de mest angstfremkaldende risici for mange kommende pensionister. Vores 15-minutters pensionsplan er en kortfattet, dataunderstøttet investeringsvejledning, der omhandler vigtige overvejelser for investorer, der ønsker at bruge deres likvide aktiver fornuftigt til at finansiere deres pension.

Selvom vejledningen måske ikke fortæller dig, hvordan du skal investere, eller hvordan du skal navigere rundt på aktiemarkedet, giver det en nyttig ramme for planlægning og investering til din pension. Vejledningen hjælper dig med at begynde at finde svar på de følgende spørgsmål:

 • Hvor længe skal din portefølje forsørge dig?
 • Hvordan kommer udbetalinger og inflation til at påvirke din portefølje?
 • Hvad er din primære investeringsmålsætning?
 • Hvilke vigtige afvejninger vil du muligvis være nødt til at foretage?

  Uanset om du selv har forvaltet dine aktiver, eller du har overladt det til en professionel, kan vores 15-minutters pensionsplan give dig indsigt, så du kan stille de rigtige spørgsmål for at nå dine økonomiske mål. Den kan være et godt sted at starte for dem, der forventer at gå på pension inden for den nærmeste fremtid, eller det kan være et godt revurderingsværktøj for investorer, der allerede er gået på pension.


Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse

Ved du, hvor meget din pension kommer til at koste? Har du overvejet, hvordan du kan skabe fast indkomst, når du ikke arbejder mere? Mange personer finder disse spørgsmål foruroligende, og når de endelig begynder at overveje dem, er de måske gået glip af potentielle investeringsafkast.

Den endegyldige vejledning til pensionsindkomst ser på nogle vigtige planlægningsovervejelser, der kan hjælpe investorer med at se anderledes på, hvordan de kan opnå den ønskede indtægt i pensionisttilværelsen. Vejledningen starter med at opmuntre dig til at definere dine langsigtede investeringsmål. Nogle almindelige pensionsmål er at undgå at løbe tør for penge, at bevare en bestemt livsstil eller endda at efterlade penge til arvinger.

Når du har defineret dine mål, kan du gå videre med at stille de vigtige spørgsmål om, hvordan du kan opnå de mål og implementere en fornuftig langsigtet investeringsstrategi. Der er mange spørgsmål, der skal besvares i løbet af denne proces, men her er nogle få, som vi synes er særligt nyttige:

 • Hvordan vil du betale for din pension? Når du har overvejet, hvor meget din pension kommer til at koste, skal du finde ud af, hvordan du vil betale for den. Afhængigt af din situation kan du måske betale for din pension med en investeringsportefølje, som du har oparbejdet i løbet af årene, pensionsindkomst eller anden form for løbende indkomst.
 • Hvis det er meningen, at investeringer skal være din primære indkomstkilde, hvilke aktiver bør du så investere i?Investeringsporteføljer er en normal indkomstkilde for mange pensionister, men mange tror, at indkomstskabende aktiver, som aktier med fast rente eller højt udbytte, er nødvendige for at kunne betale regningerne. Andre kilder vil måske anbefale produkter med en pulje af aktiver, f.eks. investeringsforeninger, for at øge din diversificering. Denne del af vejledningen fokuserer på forskellen mellem indkomst og pengestrøm og et muligt alternativ til nogle af de traditionelle indkomstskabende metoder.
 • Hvad med alternative kilder til investeringsindkomst? Nogle investorer har måske andre indkomstkilder, der skal indregnes i planlægningen af pensionsindkomst. Et typisk eksempel på alternative investeringer er ejendomsinvesteringsforeninger. Afhængigt af dine langsigtede investeringsmål er disse produkter muligvis ikke de optimale instrumenter til at skabe pensionsindkomst.

Det er absolut afgørende at overveje disse emner, når du sparer penge op og planlægger din pension. Selvom mange investorer udelukkende fokuserer på indkomstskabende aktiver til pensionsindkomst, kan der være andre metoder til at betale for din pension, der er mere fleksible, og som, hvis det er nødvendigt, byder på større vækstpotentiale. Den endegyldige vejledning til pensionsindkomst kan hjælpe dig med at komme i gang med at overveje, hvordan du vil betale for din egen pensionisttilværelse.


Gode spørgsmål du kan stille din investeringsrådgiver

Industrien for forvaltning af investeringer indeholder mange muligheder for investeringer, f.eks. i aktier, obligationer, investeringsforeninger og andet. Hvordan vælger du så den rette tilgang? I denne investeringsvejledning går vi i detaljer omkring nogle spørgsmål, som du bør stille, før du hyrer en investeringsekspert.

Den første kategori af spørgsmål, som vejledningen fremhæver, handler om allokering af aktiver – beslutningen om, hvilken andel af aktier, værdipapirer med fast rente, kontanter og andet, din portefølje skal indeholde. Allokering af aktiver kan have stor effekt på din porteføljes evne til at opfylde dine langsigtede mål. Så du bør have styr på, hvem der tager beslutninger om allokeringen af aktiver, og hvor ofte de revurderer dette.

En anden overvejelse ved valg af finansrådgivere er investeringsstrategiens fleksibilitet – hvor nemt de kan opdatere din allokering, hvis markedsforholdene ændrer sig. Du bør vide, om din rådgiver planlægger at forvalte din portefølje aktivt – eventuelt prøver på at undvige bearmarkeder – eller passivt – bevarer dine investeringer i specifikke værdipapirer eller midler på langt sigt, uanset markedsforholdene.

Denne vejledning hjælper dig med at forstå, hvilke emner der er mest relevante ved vurdering af potentielle investeringsrådgivere.


9 måder til at undgå investeringsfejl

Desværre er investeringsfejl ret normale. Følelsesbetonede handelsbeslutninger eller andre fejl kan besværliggøre din evne til at nå dine langsigtede økonomiske mål. Selv tilsyneladende små fejl kan hobe sig op med tiden.

Hvis du har for stor tiltro til dine investeringsevner eller foretager investeringer på basis af almindeligt kendte oplysninger, kan det f.eks. medføre, at du tager for store risici og potentielt bliver konfronteret med større tab, end du føler dig tryg ved. I et forsøg på at hjælpe investorer med at holde kursen, så de kan nå deres mål, afslører denne vejledning nogle af de mest almindelige fejl, investorer kan lave.


5 spørgsmål til din bank

Er det tid til, at du genovervejer dit forhold med banken?

Selvom mange bankrådgivere tilbyder en bred vifte af finansielle ydelser, er det ikke sikkert, at de tilbyder lige så meget proaktiv service, som du som kunde kunne ønske. Før dit næste møde med banken, bør du læse guiden ’5 spørgsmål til din bank’, og lære hvilke spørgsmål, du kan stille banken for at finde ud af, om deres værdier er i overensstemmelse med dine egne.

Du vil bl.a. blive klogere på:

 • Hvordan det at have flere forskellige kapitalforvaltere, potentielt kan resultere i ineffektiv eller ukoordineret porteføljeforvaltning
 • Hvorvidt din bankrådgiver tilbyder dig en proaktiv kundeservice
 • Hvor fleksible din bankrådgivers investeringsmuligheder er
 • Om din bankrådgiver kan give dig en skræddersyet investeringsstrategi, der gør at du kan nå dine personlige mål.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.