Kommentar til markedsindsigt

I forbindelse med investering er viden styrke. Den researchbaserede kommentar herunder har til formål at hjælpe dig til at fortolke nyheder omkring markederne og emner omkring investering bedre end mængden.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.


Forsat vækst i den globale økonomi

Halvvejs gennem 4. kvartal 2017 har en række lande rapporteret deres BNP-tal for 3 . kvartal og mange analytikere kommer med positive kommentarer om, at økonomierne endelig vokser i samme takt. Hurra for det! Godt nok er bredt baseret, global vækst ikke nødvendig for yderligere fremgang på aktiemarkederne – det globale bull-marked har varet i fem år på trods af svagheder og regionale tilbagefald – men det viser, hvor langt ekspansionen er nået. Selvom BNP-rapporterne er tilbageskuende, så viser de, at den globale økonomi var stærk ved indgangen til 4. kvartal. Hvis flere investorer forstår denne realitet, kan denne forståelse bidrage til at forstærke investortilliden – en bullish udvikling.

Læs mere her

ECB’s kvantitative lempelser er ikke noget nyt

Skal man tro medierne, var det en enormt betydningsfuld udtalelse, som ECB-chefs Mario Draghi kom med den 26. oktober. Banken annoncerede, at den ville reducere – på engelsk taper! – de månedlige obligationsopkøb fra de nuværende 60 mia. til 30 mia. euro i begyndelsen af januar 2018. Men banken sagde også, at den vil forlænge opkøbsprogrammet fra at skulle slutte i januar til nu i stedet september 2018. Medierne fokuserede desuden på tågede og uklare formuleringer [i] i Draghis udtalelse, som antydede, at den fremtidige politik (i den amerikanske centralbank Feds sprogbrug) vil være dataafhængig.[ii] Aktierne steg, hvilket medierne fortolkede som at markederne fejrede en “imødekommende” start på den europæiske centralbank, ECB’s neddrosling. Efter vores opfattelse giver det ikke mening. Vi har aldrig ment, at ECB’s neddrosling var negativ – efter vores mening reducerer det påvirkningen af den kvantitative lempelse (QE). Det var en stor nyhed for 11 måneder siden, men det er ikke noget nyt nu. ECB gjorde det samme i december sidste år – dengang afviste de blot, at det var en neddrosling, hvilket de ikke afviser nu.

Læs mere her

Eurozonen udenfor Catalonien

Med den store mediedækning på det seneste om Catalonien samt den meget omtalte “begivenhed" i form af ECB’s møde den 26. oktober, blev en række andre, langt mere interessante, politiske begivenheder i eurozonen overset. Frankrig gennemførte omfattende skattebesparelser og Italien vedtog de ændringer af landets valgsystem, som der i lang tid har været rygter om. Selvom intet af dette grundlæggende ændrer vores positive forventninger til eurozonens aktier, så er det tegn på yderligere aftagende usikkerhed og – navnlig i Frankrig – afspejler dette, hvordan markedsstemningen i eurozonen fortsat forsøger at nå de samme højder som udenfor eurozonen..

Læs mere her

Emerging Markets

Med tre kvartaler af 2017 bag os er de globale aktier steget pænt. Men der er et markedssegment, som virker særligt attraktivt – det er Emerging Markets (EM). Det har leveret tocifret vækst år til dato, og har overhalet de udviklede verdensmarkeder og tiltrukket mange investorer. Selvom vi også ser generelt positivt på EM i øjeblikket, så betyder det ikke, at vi opfordrer investorerne til over en bred kam at ændre deres porteføljer uden en nærmere analyse. Uanset om du eksperimenterer med EM som global investor eller din eksponering er større, er det vigtigt at huske på de landespecifikke nuancer. Som investor skal man differentiere mellem EM-mulighederne, for der er ikke tale om en ensartet kategori, og specifikke sektordrivkræfter kan forventes at have stor effekt på resultatudviklingen.

Læs mere her

Valutaudsving udligner ikke de globale investeringsfordele

På kort sigt kan valutaudsving påvirke de globale markedsafkast ekstraordinært meget. En stærk valuta vil eksempelvis dæmpe afkast på aktier udenfor dit land. En svag valuta giver aktierne ekstra energi. Det får mange investorer til enten at prøve at forudsige valutaudviklingen eller direkte at undgå globale investeringer i den tro, at disse valutaudsving medfører en meget stor risiko. Det er vi ikke enige i. Mens der kortsigtet kan opstå variation som følge af valutaudsving, så har udsvinget på længere sigt tendens til at jævne sig ud. Valutaudviklingen modvirker ikke fordelene ved global diversificering.

Læs mere her

Terrorisme er tragisk, men markeder er modstandsdygtige

Sidste måned blev 13 mennesker dræbt og mere end 100 kom til skade efter et terrorangreb i Barcelona og Cambrils, Spanien. Terrorister slog også til i Turku, Finland, i form af et knivstikkeri, hvor to blev dræbt og flere blev sårede. Set i et større perspektiv overskygger tabet af liv alt, der har med investeringer at gøre. Nu skal de levende vise deres respekt for de døde, være taknemmelige for de gode ting i livet og fortsat være på vagt overfor fremtidige terroristangreb. Investorerne minder vi om, at terrorisme, historisk set, har lille indflydelse på markedsudviklingen – terrorisme forventes ikke at holde markedet nede i længere tid.

Læs mere her

Koreansk sæbeopera slutter

Af banen Frankrig – I er ikke det eneste land med en ny præsident! Sidste tirsdag valgte vælgerne i Sydkorea Moon Jae-in fra det centrum-venstreorienterede demokratiske parti (Minjoo Party) i stedet for den nyligt afsatte Park Geun-hye. Mens iagttagerne spekulerer i konsekvenserne (af nationale spørgsmål om reform af de familiekontrollerede konglomerater – chaebol og genoptagelse af forholdet til landets nabo mod nord) er den umiddelbare markedseffekt faldende usikkerhed. Det er det seneste eksempel på en verdensomspændende tendens.

Læs mere her

ECB tilværelsens ulidelige lethed

Den Europæiske Centralbanks præsident Mario Draghi er optimistisk, når det gælder økonomien i euroområdet. Der har været BNP-vækst 15 kvartaler i træk og inflationen nærmer sig ECB’s mål, som er lige under 2 %.

Læs mere her

Økonomien i eurozonen har brug for bedre markedsføring

Så er der friske data til alle! BNP-tallene for 1. kvartal er klar fra tre af de vigtigste økonomier. Fra den ringeste til den bedste steg BNP i USA med 0,7 % annualiseret, Storbritannien med 1,2 % og euroområdet med 1,8 %.[i] Skulle det være helt retmæssigts, såskulle investorerne juble landene i forhold til hvor meget de hver især er steget. Men holdningerne blæser i vinden, og Storbritannien blev der jublet mindst over. Eurozonennød forholdsvis større optimisme, men det fik ingen dog ikke en stående jubel over at være det hurtigst voksende. I USA var kritikerne ikke sene til at bemærke tilbagegangen, men de fleste overskrifter nøjedes med at tilskrive det som sæsonbetonet udsving. Det er blot den seneste antydning af, at markedet er mere lun på de amerikanske aktier end på andre landes aktier, hvorved sidstnævnte får en større bekymringsmur at klatre op ad. I takt med at virkeligheden udenfor USA fortsætter med at overgå forventningerne, forventes de ikke-amerikanske aktier at klare sig ganske godt.

Læs mere her

En overraskelse fra solens rige?

Efter de første fire måneder af 2017 fokuserer de fleste på den vestlige verden – navnlig de europæiske valg og den nye regering i USA. Men verden er stor og det er let at overse en af verdens største økonomier: Japan. Solens rige har kæmpet en økonomisk kamp i løbet af en bredere ekspansionsperiode, og mange eksperter begynder at blive lunkne, når det gælder Japans økonomi og aktier – navnlig på grund af en påstand om anstrengte handelsrelationer. Selvom vi er enige i, at Japans økonomi formentlig fortsat vil have problemer, indhenter markedsstemningen de svage realiteter. Aktierne ændrer sig mest i forhold til forskellen mellem markedsstemning og virkelighed, og nedjusteringen øger risikoen for, at japanske data og/eller reformer overrasker positivt.

Læs mere her