Kommentar til markedsindsigt

I forbindelse med investering er viden styrke. Den researchbaserede kommentar herunder har til formål at hjælpe dig til at fortolke nyheder omkring markederne og emner omkring investering bedre end mængden.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem svinger i takt med udviklingen på de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.


Hav disciplin i volatile tider!

Hvis op- og nedture på markedet får dig til at stille spørgsmålstegn ved, om de beslutninger, du har truffet vedrørende din portefølje, er rigtige, så er du formentlig ikke den eneste. Det er vores erfaring, at volatilitet i markedet skaber udfordringer for mange i relation til porteføljeforvaltning. Skarpe fald på markedet kan få mange investorer til at ”søge mod udgangen”, hvorimod mindre konjunkturforbedringer inden for udvalgte aktiver ofte skaber begejstring over populære investeringsmuligheder. Investorernes frygt for fald i markedet – og frygt for at gå glip af store afkast – er efter vores opfattelse effektive motivationsfaktorer, som begge er en reaktion baseret på historiske afkast i markedet. At fokusere på historiske afkast er en stor fejl! Historiske afkast er nemlig ikke en indikation om fremtidige afkast. Ved at dæmpe din reaktion på begivenheder, der har fundet sted i den nære fortid – uanset om det skaber frygt eller grådighed – kan hjælpe dig med at reducere risikoen for at begå den fejl.

Læs mere her

Når markedet stiger

Det nuværende bull-marked fyldte 8 år i marts, og det har potentialet til at leve lige så længe som (eller endda overgå!) det længste bull-marked, vi nogensinde har oplevet. Men efter hvert bull-marked kommer et bear-marked. Denne grafik hjælper med at illustrere de forskellige livscyklusser, som er kendetegnende for bull- og bear-markeder, og den viser nogle vigtige kendetegn, som investorer bør holde et skarpt øje med.

Læs mere her