Privat formueforvaltning / Virksomhedsoplysninger

Sådan gavner vores fleksible investeringstilgang kunderne

Der er ikke én investering, der vil være den rette investering hele tiden. I stedet bytter kategorierne ofte plads indbyrdes i forhold til førerpladsen. I denne video forklarer Executive Vice President for Portfolio Management, Bill Glaser, hvordan Fisher Investments drager fordel af de regelmæssige ændringer i kategoriernes prioritering.

Fisher Investments fastsætter ud fra en analyse af, hvilke kategorier der historisk set har været førende, de lande, sektorer og investeringsstilarter, der tænkes at ville klare sig bedst fremadrettet set i lyset af de økonomiske prognoser. Som global formueforvalter giver evnen til at gøre dette Fisher Investments mulighed for at udpege lande, der kan tænkes at klare sig godt set i lyset af det aktuelle økonomiske og politiske klima. Skønt mange investorer har tendens til udelukkende – eller overvejende – at investere i deres eget lands værdipapirer, mener Fisher Investments, at det er ideelt at investere globalt, hvis man vil øge diversificeringen, fordele risikoen og udnytte de globale muligheder. Fisher Investments' top down-investeringstilgang adskiller sig fra mange andre formueforvaltere, der blot søger at vælge de populære aktier. Fisher Investments prøver ikke at finde "nålen i høstakken", hvad angår værdipapirerne. I stedet har Fisher Investments som mål at finde "de høstakke, der er flest nåle i" og derefter fastsætte, hvilke værdipapirer, der passer bedst ind i en kundes diversificerede portefølje.

Afskrift

Billedside

Grafik:

Sådan gavner vores fleksible investeringstilgang kunderne

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

Munter musik spiller.

Billedside

Mand i mørkeblåt jakkesæt dukker op på skærmen. En tekst i nederste højre hjørne angiver, at det er Bill Glaser, Executive Vice President, Portfolio Management.

Tekst i hjørnet forsvinder igen. Kamera fokuserer på Bill Glaser og skifter ind imellem kameravinkel.

Lydside

Bill Glaser: Grundlæggende set mener vi ikke, at én kategori eller stil på markedet bare er bedre end en anden. Vi ser på at foretage ændringer i porteføljen og investere i kategorier, som vi mener, fremadrettet vil klare sig bedst.

Billedside

Bill Glaser fortsætter med at forklare vores investeringstilgang.

Lydside

Bill Glaser (fortsætter): Meget af det er baseret på vores tro på, hvor i markedscyklussen vi befinder os. Den fleksibilitet søger vi at udnytte, men vi gør det på globalt grundlag og med globale muligheder for øje.

Desuden er processen "top down" forstået på den måde, at vi adskiller os fra mange andre forvaltere i branchen, der er mere rettet mod "bottom up" og har tendens til at vælge aktierne, mens de prøver at finde den bedste aktie med de bedste resultater, Sådan gør vi ikke hos Fisher Investments. Hos Fisher Investments forsøger vi ikke at finde nålen i høstakken, men i stedet faktisk at finde høstakkene med flest nåle. Vi mener, at kan vi det, og kan vi finde de markedskategorier, som vi mener, vil klare sig bedst, er vi nået langt i forhold til at maksimere sandsynligheden for, at vi så rammer plet med aktievalget i processen.

Billedside

Skærmen skifter til at vise følgende tekst:

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europes hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe uddelegerer porteføljeforvaltningen til sit moderselskab, Fisher Investments, som er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nummer. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Denne kommentar udgør Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls og Fisher Investments’ generelle holdninger og skal ikke betragtes som personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det deres eller kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

Musikken fortsætter.

Billedside

Skærmen fader til sort.

Lydside

Musikken fader ud.

Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse

Etabler indtægtskilder. Opnå dine mål. Få en komfortabel pensionstilværelse.

Ved du, hvor meget en tryg og komfortabel pensionstilværelse kommer til at koste dig? Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse kan hjælpe dig med at planlægge, hvordan du opbygger en formue, der kan give dig dit drømmeliv som pensionist. Lær hvordan du kan stable en økonomisk sikker pensionstilværelse på benene – fra at definere dine mål til at etablere indtægtskilder – med denne nyttige vejledning og løbende indsigter.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 155.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 01/07/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag