Privat formueforvaltning / Ekspertkommentarer

Vi vil altid være bedre

Hør fra vores grundlægger, Ken Fisher, hvorfor vores selskab altid har søgt at følge nye veje.

Ken Fisher grundlagde Fisher Investments i USA i 1979 og begyndte at tilbyde diskretionære formueforvaltningsydelser ud fra en grundlæggende tro på kapitalisme og frie markedskræfter. Vores udgangspunkt er ganske enkelt, at udbud af og efterspørgsel på værdipapirer alene er afgørende for kursfastsættelsen. Desuden mener vi, at kapitalmarkederne er forholdsvis effektive til at indregne almindeligt kendte oplysninger.

Derfor mener vi, at man skaber værdi via aktiv forvaltning ved at identificere oplysninger, der ikke er generelt kendte, eller fortolke almindeligt kendte oplysninger anderledes – og korrekt – i forhold til andre markedsdeltagere. Fisher Investments har i hele selskabets levetid løbende udviklet måder at anskue kapitalmarkederne anderledes på.

Ken Fishers teoretiske arbejde i 1970’erne banede vejen for brugen af price/sales-forholdet og beskrev detaljeret dets relevans som redskab til brug i investeringsanalysen. Redskabet blev anvendt som led i forvaltningen af institutionelle investorers small cap-porteføljer.

I midten af 1980’erne bidrog Fisher Investments til anerkendelsen af seks forskellige investeringsstilarter. Alt dette danner grundlaget for en ny række generelle mandatstrategier, herunder bl.a. Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity. Vice Chairman og Co-Chief Investment Officer, Jeff Silk, startede i selskabet i 1983.

I midten af 1990’erne begyndte Fisher Investments at tilbyde separat porteføljeforvaltning direkte til velhavende privatpersoner gennem vores Private Client Group. I 1997 startede CEO Damian Ornani i selskabet. I starten af 2000 udvidede Fisher Investments sine tjenesteydelser til at omfatte Canada og Storbritannien. I 2007 indgik Fisher Investments et joint venture-samarbejde (der nu er et helejet datterselskab af Fisher Investments), Grüner Fisher Investments GmbH, der tilbyder tjenesteydelser til investorerne i Tyskland. I 2012 begyndte Fisher Investments Europe (et datterselskab af Fisher Investments) at drive virksomhed i andre europæiske lande. I dag driver Fisher Investments og dets tilknyttede virksomheder virksomhed fra 15 kontorer på tværs af 16 lande og betjener mere end 155.000 kunder på verdensplan.*

Desuden har Fisher Investments viet anseelige ressourcer til et nyt område, nemlig markedspsykologi, for at opnå bedre forståelse ikke blot for de finansielle redskaber, men også for, hvordan investorerne anvender dem. Fisher Investments’ analyser har sat os i stand til at udvikle praktiske anvendelsesmetoder for markedspsykologien i porteføljeforvaltningsprocessen.

Fisher Investments’ analyser har været anvendt som eksempel i adskillige finansielle tidsskrifter, bl.a. The Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management. I 1984 begyndte Ken at skrive klummen "Portfolio Strategy" i tidsskriftet Forbes. Desuden har han siden 2009 skrevet en ugentlig klumme i det tyske Focus Money og har endvidere bidraget til adskillige britiske tidsskrifter. Endvidere er fire af Ken Fishers seneste bøger  – Debunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) og The Only Three Questions That Count (2006) – New York Times-bestsellers.

* Pr. 01/07/2024. Omfatter Fisher Investments og Fisher Investments’ datterselskaber.

Afskrift

Billedside

Tekst:

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

[Ingen musik]

Billedside

En mand dukker op på skærmen iført hvid skjorte. En tekst i nederste højre hjørne angiver, at det er Ken Fisher, Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer.

Tekst i hjørnet forsvinder igen.

Lydside

Ken Fisher:

Jeg er altid lidt bange for, at vi er for magelige, for så bliver vi dem, der på et senere tidspunkt... ...når det i verden populært sagt, sådan i folkelige fraser, som jeg aldrig hørte, da jeg var ung, og som jeg ikke er meget for, men så bliver vi dem, der, hvis vi er magelige, forstyrres af en ny verden. Men fokuserer vi på altid at prøve ukendte ting af, sker det aldrig. Og det er det, jeg altid vender tilbage til, og som driver mig, og som jeg synes, er spændende.

Billedside

Skærmen skifter til at vise følgende tekst:

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europes hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe uddelegerer porteføljeforvaltningen til sit moderselskab, Fisher Investments, som er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nummer. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission (SEC-nummer 801-29362).

Denne kommentar udgør Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrls og Fisher Investments’ generelle holdninger og skal ikke betragtes som personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det deres eller kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er endvidere ingen garanti for rigtigheden af de prognoser, der er indeholdt heri. Tidligere eller fremtidige prognoser er ikke nødvendigvis lige så præcise som de prognoser, der er indeholdt heri.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lydside

[Ingen musik]

Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse

Etabler indtægtskilder. Opnå dine mål. Få en komfortabel pensionstilværelse.

Ved du, hvor meget en tryg og komfortabel pensionstilværelse kommer til at koste dig? Den ultimative vejledning til en god pensionstilværelse kan hjælpe dig med at planlægge, hvordan du opbygger en formue, der kan give dig dit drømmeliv som pensionist. Lær hvordan du kan stable en økonomisk sikker pensionstilværelse på benene – fra at definere dine mål til at etablere indtægtskilder – med denne nyttige vejledning og løbende indsigter.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 155.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 01/07/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag