Ofte stillede spørgsmål om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er en afdeling af Fisher Investments Europe, der holder til i England, og som er et privat, uafhængigt formueforvaltningsselskab og en del af Fisher Investments' globale afdeling. Fisher Investments er en uafhængig privat formueforvalter, som har milliarder under forvaltning.* Fisher Investments Norden tilbyder en bred vifte af formueforvaltningsstrategier.

*Pr. 30.09.2021 forvalter Fisher Investments og dets datterselskaber over 1214 milliarder kroner – over 951 milliarder kroner for nordamerikanske private investorer, over 247 milliarder kroner for institutionelle investorer og over 110 milliarder kroner for europæiske private investorer.

Fisher Investments Norden tilbyder formuende privatpersoner individualiseret kapitalforvaltning, som leveres af Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe uddelegerer kapitalforvaltningsydelser til vores moderselskab, Fisher Investments, i henhold til en outsourcingaftale mellem Fisher Investments Europe og Fisher Investments. Ingen i Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe eller Fisher Investments er engageret i investment banking-aktiviteter, hvilket er et område, som ofte indebærer en række interessekonflikter.

Fisher Investments arbejder konstant på at udvikle nye teknikker til at forstå kapitalmarkederne og være banebrydende i forbindelse med utallige finansielle nyskabelser, der er blevet udviklet gennem mere end 20 år. Grundlaget for Fishers principper er en fundamental tro på kapitalisme, og på hvordan kapitalmarkederne fungerer. Kapitalmarkederne er relativt effektive til at inddiskontere alle almenkendte informationer. For at kunne tilføre værdi gennem aktiv forvaltning er det nødvendigt at kunne tolke alment kendte oplysninger anderledes (og tolke dem korrekt) end andre markedsdeltagere.

Mange kapitalforvaltningsselskaber er dedikerede til én investeringsstil, og de har en statistisk tilgang til stil og formuefordeling. Resultatet bliver, at disse forvaltere er tilbøjelige til at klare sig rigtig godt, når markederne favoriserer den valgte investeringsstil men omvendt dårligt, når markederne har fokus på andre stilarter. Med tiden kan det resultere i middelmådige afkast. Fisher Investments mener, at det er en fordel at have en aktiv tilgang til fastlæggelsen af formuefordeling og investeringsstil. Fisher Investments bestræber sig på at tilføre værdi via aktiv forvaltning ved at arbejde på at fortolke oplysninger, der er alment kendte oplysninger på en anden måde (og dog korrekt) i forhold til andre markedsdeltagere og dernæst kapitalisere på mulighederne.

Fisher Investments Norden sætter en ære i at tilbyde proaktiv og personlig service til vores kunder. Hver kunde får tilegnet en engageret investeringskonsulent fra Fisher Investments Europe. Kunderne kan have præcis den form for kontakt, de selv ønsker - lidt eller megen kontakt - og deres investeringskonsulent fungerer som bindeled til Fisher Investments' Investment Policy Committee (IPC), der i sidste ende er ansvarlig for at træffe de investeringsrelaterede beslutninger i forbindelse med porteføljerne. Fisher Investments Europe kommunikerer løbende med kunderne – f.eks. i form af kvartalsrapporter om markedets udvikling.

Fisher Investments' beslutningsproces er centraliseret. Investment Policy Committee (IPC) består af fem af selskabets topledere, som sammen træffer alle de strategiske beslutninger vedrørende kundeporteføljer. IPC består af Ken Fisher, CEO og fondsdirektør, Jeff Silk, næstformand og fondsdirektør, Bill Glaser, viceadministrerende direktør, kapitalforvaltning og Aaron Anderson, viceadministrerende direktør, analyse. Disse fire personer bringer til sammen over 130 års brancheerfaring med ind i selskabet.

Fisher Investments Europe er en gebyrbaseret kapitalforvalter og opkræver et gebyr baseret på en procentdel af kundens aktiver, som er under forvaltning. Fisher Investments får dernæst en andel af dette gebyr for det, de bidrager med rådgivningsmæssigt. Fisher Investments Europe og Fisher Investments' incitament til at opnå gode resultater er direkte i tråd med kundens investeringsmål modsat visse andre investeringsselskaber, hvis ydelser er baseret på kurtager og provisioner i forbindelse med handel eller omlægning. Gebyret afhænger fuldstændigt af porteføljens størrelse, men er som oftest konkurrencedygtig i forhold til andre alternativer, som tilbydes formuende privatpersoner. Du er velkommen til at kontakte os, hvor en af vores ansatte er klar til at informere yderligere om specifikke forhold og de dertilhørende gebyrer.

Lige siden stiftelsen af Fisher Investments, har selskabet til stadighed arbejdet på at udvikle kapitalmarkedsteknikker med det formål at kunne give et afkast, der er bedre end de relevante benchmark. Med tiden har Fisher Investments opnået et renommé, som vi mener, mange andre investeringsselskaber misunder os. Du er velkommen til at kontakte os, hvor en af vores ansatte er klar til at informere yderligere om Fisher Investments' investeringsfilosofi og om de benchmarks, der vil være mest relevante i forhold til dine personlige mål.

Kell Therkildsen, Områdechef | Hvordan kan vi hjælpe?


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.