Ofte stillede spørgsmål om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er en filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, der har hjemstedsadresse i Luxembourg. Selskabet er et privat, uafhængigt formueforvaltningsselskab, som udgør en del af Fisher Investments-koncernen. Fisher Investments er en uafhængig, privat formueforvalter, som har aktiver under forvaltning til en værdi af flere milliarder kroner.* Fisher Investments Norden tilbyder en bred vifte af formueforvaltningsstrategier.

*Pr. 30/06/2023 forvalter Fisher Investments og dets datterselskaber over 1445 mia. kr. – over 1182 mia. kr. for nordamerikanske private investorer, over 239 mia. kr. for institutionelle investorer og over 110 milliarder kroner for europæiske private investorer.

Fisher Investments Norden tilbyder formuende privatpersoner personlig porteføljeforvaltning, som leveres af Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe uddelegerer visse dele af porteføljeforvaltningen til vores moderselskab, Fisher Investments, i henhold til en outsourcing-aftale mellem Fisher Investments Europe og Fisher Investments. Hverken Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe eller Fisher Investments deltager i investeringsbankvirksomhed - et område, hvor der ofte forekommer interessekonflikter.

Fisher Investments arbejder løbende på at udvikle nye teknikker til bedre at kunne forstå kapitalmarkederne og har været banebrydende på området for finansielle nyskabelser, der er blevet udviklet i løbet af en periode på mere end 20 år. Fisher Investments’ principper er baseret på en grundlæggende tro på kapitalisme og på de frie markedskræfter. Kapitalmarkederne er relativt effektive til at indregne almindeligt kendte oplysninger. Med henblik på at skabe værdi via aktiv forvaltning mener vi, at almindeligt kendte oplysninger skal fortolkes anderledes (og korrekt) i forhold til andre markedsdeltagere.

Mange formueforvaltningsselskaber er forpligter sig i forhold til én investeringsstil, og de tager en statistisk tilgang til stil og formuefordeling. Resultatet af det er, at disse forvaltere er tilbøjelige til at klare sig rigtig godt, når markederne favoriserer den valgte investeringsstil, men omvendt klarer sig dårligt, når markederne har fokus på andre stilarter. Med tiden kan det resultere i middelmådige afkast. Efter Fisher Investments opfattelse er det en fordel at have en aktiv tilgang til fastlæggelsen af formuefordeling og investeringsstil. Fisher Investments bestræber sig på at skabe værdi ved hjælp af aktiv forvaltning ved enten at identificere offentligt tilgængelige oplysninger, som ikke er almindeligt kendte, eller ved at fortolke almindeligt kendte oplysninger på en anden (men alligevel korrekt) måde ved at udvikle metoder til unik fortolkning af disse oplysninger.

Fisher Investments Norden sætter en ære i først og fremmest at tilbyde vores kunder proaktiv og personlig service. Alle kunder får tildelt en dedikeret investeringskonsulent fra Fisher Investments Norden. Investeringskonsulenten tager regelmæssigt kontakt til kunden og søger proaktivt at holde kunden opdateret om dennes investeringsforhold. Vigtigst af alt – investeringskonsulenten er der for at hjælpe – ikke for at sælge noget. Investeringskonsulenten fungerer desuden som bindeled til Fisher Investments' Investeringskomité, der i sidste ende er ansvarlig for at træffe beslutninger om porteføljesammensætningen. Fisher Investments Norden kommunikerer løbende med kunden – f.eks. i form af kvartalsrapporter om markedets udvikling.

Fisher Investments' beslutningsproces er centraliseret. Investeringskomitéen består af fem medlemmer af selskabets øverste ledelse, som sammen træffer de strategiske beslutninger vedrørende porteføljesammensætningen. Investeringskomitéen består af Ken Fisher, grundlægger, Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer, Jeff Silk, Vice Chairman og Co-Chief Investment Officer, Bill Glaser,  Executive Vice President, Portfolio Management og Co-Chief Investment Officer, Michael Hanson, Senior Vice President, Research og Aaron Anderson, Senior Vice President, Research. Medlemmerne af Investeringskomitéen har tilsammen mere end 150 års brancheerfaring.

Fisher Investments Norden er en formueforvalter med en transparent gebyrstruktur, som afspejler kundens interesser. Fisher Investments Norden opkræver et gebyr baseret på en procentdel af de aktiver, som er under forvaltning. Fisher Investments modtager dernæst en andel af dette gebyr for det, selskabet bidrager med som rådgiver. I modsætning til nogle banker og investeringsvirksomheder opkræver hverken Fisher Investments Europe eller dets tilknyttede virksomheder handelsprovision. Kundens årlige forvaltningsgebyr er konkurrencedygtigt, retfærdigt og transparent, hvilket bidrager til at skabe en sammenhæng mellem Fisher Investments Europe’s incitamenter og det, der er i kundens bedste interesser. Gebyrer og omkostninger dokumenteres på en klar og transparent måde i henhold til vores forretningsbetingelser. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om specifikke forhold og de dertil hørende gebyrer, er du velkommen til at kontakte os.

Lige siden stiftelsen af Fisher Investments har selskabet til stadighed arbejdet på at udvikle investeringsteknikker med det formål at kunne generere afkast, der er bedre end de relevante benchmarks. Fisher Investments har over årene opbygget et renommé, som, vi mener, mange andre investeringsselskaber misunder os. Du er velkommen til at kontakte os. Én af vores ansatte vil være klar til at give dig yderligere oplysninger om Fisher Investments' investeringsfilosofi og om de benchmarks, der vil være mest relevante i forhold til dine personlige mål.

Kell Therkildsen, Områdechef | Hvordan kan vi hjælpe?


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.