Lær mere om Fisher Investments Norden og den globale Fisher Investments-organisation

Fisher-forskellen

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.

Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af US Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør i henhold til en outsourcingaftale.

Investeringsrådgivere arbejder i en konkurrencepræget branche, og det kan være svært at vide, hvad man skal se efter, når man sammenligner forskellige investeringsrådgivere. I det følgende kan du lære om nogle få af de egenskaber, som vi mener, adskiller Fisher Investments Norden fra andre investeringsrådgivere, finansrådgivere og banker.


Torben Vang-Larsen, administrerende direktør | Vores tilgang


Privat ejerskab

Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments er privatejede virksomheder. Dette gør det muligt for den globale Fisher-organisation at kontrollere sin egen skæbne og fokusere på det, der er det rette for kunderne.

Fleksibel tilgang

Fisher Investments Norden tilbyder investeringsrådgivning fra Fisher Investments Europe, der uddelegerer aktiviteter for porteføljeforvaltning til Fisher Investments i USA. I modsætning til nogle investeringsrådgivere og -fonder, som fokuserer på smalle markedskategorier, der kan skifte mellem at være populære og upopulære, kan Fisher Investments justere sin investeringsstrategi afhængigt af sin fremadrettede markedsprognose.

Ingen investeringsrådgiver har ret hver gang, det gælder også Fisher Investments, men det, vi har lært af at håndtere investeringer i mange årtier og gennem mange markedscyklusser, giver uvurderlig indsigt.

Global investering

Fisher Investments Europe arbejder på at maksimere muligheder og håndtere risici for sine kunder ved at investere globalt. Nogle danske investeringsrådgivere vil måske foreslå, at du kun investerer i danske aktier. Men Danmark er jo bare en lille del af et stort globalt aktiemarked.

Fisher Investments Europe hjælper sine kunder med at opnå intelligent diversificering ved hjælp af global investering. Risici er en naturlig del af at investere, men ved hjælp af diversificering kan investeringsrådgivere hjælpe dig med at reducere eksponering over for et enkelt land, en enkelt region, en branche eller en virksomhed. Ved at blande og sammensætte aktiver, mener vi, at en investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at opbygge en portefølje, der sandsynligvis vil være mere modstandsdygtig over for risici end en, der er meget fokuseret på et enkelt område.

Direkte, proaktiv kundeservice

Som investeringsrådgiver skal Fisher Investments Europe holde sine kunder opdaterede og velinformerede om deres investeringer og porteføljestrategi. Kommunikation er grundlaget for Fisher Investments Europes forhold til sine kunder. Fisher Investments Europes kunder får en personlig investeringsrådgiver, der fungerer som deres forbindelse til Fisher Investments' Investeringskomité (Investment Policy Committee (IPC)). Din investeringsrådgiver holder dig opdateret om Investeringskomitéen aktuelle markedsprognose.

Veletableret præstationshistorik

Medlemmer af Fisher Investments' Investeringskomité har mere end 150 års erfaring inden for branchen tilsammen. Ken Fishers, som er founder, Executive Chairman og Co-Chief Investment Officer af Fisher Investments globalt, har en karriere som investeringsrådgiver og markedsguru, der spænder over næsten fire årtier. Han er på bestseller listen for New York Times og er en regelmæssig bidragyder til Financial Times i England, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Holland, Focus Money i Tyskland, og USA Today. Fisher Investments' amerikanske gruppe for private kunder har mere end 20 års erfaring, og Ken Fisher har 30 års erfaring med markedsforudsigelser i sine klummer i Forbes.*

Konkurrencedygtig, transparent gebyrstruktur

Fisher Investments Norden ønsker at være så transparente omkring sine gebyrer som muligt. Fisher Investments Europes konkurrencedygtige løbende administrationsgebyr udregnes på baggrund af størrelsen af kundens aktiver i porteføljen og hjælper med at få Fisher Investments Europes incitamenter til at stemme overens med dine interesser.

Porteføljeanalyse og -evaluering

Fisher Investments Norden kan give dig omfattende porteføljeanalyse og tager i modsætning til nogle investeringsrådgivere sig tid til at hjælpe dig med at identificere dine langsigtede økonomiske mål og vurdere din aktuelle portefølje. Denne proces indeholder en grundig gennemgang af dine individuelle forhold og en anbefaling baseret på tidshorisonten for din investering, langsigtede mål og nødvendig pengestrøm, for at hjælpe dig med at maksimere sandsynligheden for at nå dine mål.

Få mere at vide om Fisher Investments Norden i dag

Er du på rette spor med hensyn til at opnå dine langsigtede økonomiske mål? Har din nuværende investeringsrådgiver dine interesser in mente? Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse for investering og pensionsplanlægning. Download en af vores virksomheds vejledninger, eller kontakt os for at få mere at vide!

* Markedsprognoser i Forbes repræsenterer Ken Fishers personlige prognoser for det overordnede marked og er ikke en indikation for Fisher Investments Europes eller Fisher Investments præstationer. Vi giver ikke nogen garanti for nøjagtigheden af markedsprognoser eller en investeringsstrategis succes. Ikke alle prognoser er nødvendigvis lige så præcise som tidligere prognoser.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.