Retningslinjer for deltagelse i fællesskaber på de sociale medier

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er medlem af den globale Fisher-koncern. Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Hvis du er kunde hos Fisher Investments Norden og har brug for assistance, kan du kontakte os på telefonnummer: 80 25 05 55. For at beskytte dine personoplysninger beder vi dig undlade at oplyse om telefonnummer, e-mailadresse, personligt ID-nummer, kontonumre, handelsoplysninger eller andre personlige, identificerbare oplysninger i dine kommentarer eller svar på sociale medier.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Fisher Investments og vores tjenesteydelser, bedes du ringe til os på telefonnummer: 80 25 05 55 eller gå til vores hjemmeside: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/kontakt-os.

Fisher Investments (FI) og vores datterselskaber deltager i fællesskaber på de sociale medier på diverse platforme, herunder Facebook, Twitter, YouTube, Instagram og LinkedIn. Vi bruger disse fællesskaber til at dele oplysninger om Fisher Investments og vores datterselskaber, markedsudsigter, orienterende materiale eller andre oplysninger i relation dertil til offentligheden.

Vi modtager gerne kommentarer i disse fællesskaber, men man skal være opmærksom på, at kommentarerne kun afspejler skribenternes holdninger – ikke Fisher Investments’ holdninger. Fisher Investments er ikke ansvarlig for tredjeparts indhold, som man tager adgang til eller får vist på disse platforme. Fisher Investments tilslutter sig ikke indhold, der er opslået eller delt af tredjepart på sociale medier og frasiger sig ethvert ansvar for sådant indhold.

Med henblik på at fremme et godt og nyttigt onlinefællesskab forbeholder Fisher Investments sig retten til at slette kommentarer eller andre opslag, der indeholder:

 • Vulgært, underlødigt eller stødende sprog.
 • Personlige eller uanstændige angreb (af enhver art).
 • Krænkende vendinger rettet mod personer eller grupper.
 • Trusler eller nedsættende udsagn.
 • Links til andre sider end FisherInvestments.com eller FisherCareers.com eller anden digital ejendom tilhørende Fisher Investments.
 • Forslag eller opfordringer til ulovlig adfærd.
 • Opslag, som ligger uden for de relevante diskussionsemner, gentagne opslag, som kopieres og opslås af mange forskellige brugere eller spam.
 • Uopfordrede forslag, forretningsidéer eller andre forespørgsler.
 • Erklæringer relateret til Fisher Investments’ serviceydelser eller konkurrenters serviceydelser.
 • Promovering eller anbefaling af kommercielle tjenesteydelser, produkter eller virksomheder.
 • Personligt identificerbare oplysninger.

Desuden kan personer, som ikke overholder disse retningslinjer, risikere at blive blokeret, udelukket og/eller på anden måde forhindret i at deltage i Fisher Investments’ fællesskaber på de sociale medier.

Personer under 16 år har ikke tilladelse til at fremsende spørgsmål eller kommentarer.

Investering i værdipapirer omfatter risiko for tab. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Investering i udenlandske aktiemarkeder medfører yderligere risici, f.eks. risiko for valutakursudsving.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Kontakt vores erfarne team for at høre mere om et samarbejde med Fisher Investments Norden, den danske filial af Fisher Investments Europe.

Kontakt os i dag