Tjenesteydelser til forvaltning af investeringer, der understøtter en vellykket portefølje

Hvad er vigtigt at overveje ved fastlæggelse af en investeringsstrategi? Fisher Investments Norden og moderselskabet Fisher Investments Europe gennemgår nogle vigtige punkter såsom oplæring af investorer, risikovurdering m.m.

Siden de tidligste investeringsdage har investorer ledt efter investeringsstrategier med lav risiko og højt afkast, der kan hjælpe dem med at skabe deres formuer. Det stod dog hurtigt klart, at vellykket investering er en kompliceret aktivitet, der kræver viden og anstrengelser, og der findes ikke investeringer, der er "risikofrie". 

Det er vanskeligt at opbygge en vellykket portefølje. Derfor søger mange investorer professionel økonomisk rådgivning og formueforvaltning for at:

  • Forstå, hvordan porteføljeinvesteringer kan arbejde til deres fordel
  • Klarlægge risikopræferencer
  • Finde frem til den mest passende sammensætning af fonde, aktier og aktivklasser, der passer til deres behov

For, hvordan vælger man mellem værdi- eller vækstaktier og udenlandske eller indenlandske aktier? Hvilke aktiver indebærer en lav risiko? De udgør kun nogle få udvalgte ud af adskillige valgmuligheder, og det rigtige porteføljevalg for dig i dag kan være forkert for dig om fem år, og det kan i det hele taget være fuldstændigt uegnet for en anden investor.

Der findes ikke nogen idiotsikker investeringsmetode for en enkelt investor, der altid vil fungere – din sammensætning af aktier, fast indkomst, kontantlignede værdipapirer og andre værdipapirer vil altid afhænge af en grundlæggende analyse af dine personlige forhold. Og du får brug for disciplin for undgå snævertsynede, følelsesladede beslutninger, plus at du skal være i stand til at afstemme med tilstrækkelig fleksibilitet til at reagere på fundamentale økonomiske forandringer. Det kan ofte være en kamp for uafhængige investorer.

Forståelse af risici

Man kan ikke undgå en vis risiko ved investeringsstrategier, men professionel rådgivning om risikostyring bør kunne hjælpe dig med at finde frem til nogle investeringsmetoder, der reducerer risikoen for tab og samtidig maksimerer muligheden for, at du kan nå dine økonomiske mål. 

En professionel rådgivers job er at hjælpe dig med at identificere dine mål, vælge en investeringsstrategi, der afspejler dem, opbygge en passende investeringsportefølje og hjælpe dig med at holde fast ved dine overordnede målsætninger, selv når der er øget ustabilitet på markedet. Og hvis dine mål ændrer sig på et tidspunkt under processen – uanset om det er to år eller to årtier ude i fremtiden – bør din rådgiver være klar til at hjælpe dig med at justere din porteføljestrategi og hjælpe dig med at investere i overensstemmelse med dette.

Fisher Investments Norden er engageret i at hjælpe investorer med at finde den rette balance i deres investeringsporteføljer. Vi tror på, at uddannelse er afgørende, så investorer bedre kan definere og opnå deres økonomiske mål med disciplin og selvtillid.

Opbygning af fundamentet for din investeringsstrategi

Før du udvikler nogen form for investeringsstrategi, er du nødt til først at definere og forstå dine langsigtede økonomiske mål. Du bør overveje følgende spørgsmål:

  • Hvad og hvem skal disse penge bruges til? Til at opretholde din livsstil, til at forbedre din livsstil, til rejser, til nye hobbyer i din pensionisttilværelse, til at hjælpe dine børn og børnebørn med udgifter? Svarene vil sandsynligvis påvirke dit valg af vækststrategi, valg af aktivklasser og holdning til markedsrisici.
  • Hvad er tidshorisonten for din investering? Fisher Investments Norden definerer dette som en beregning af, hvor længe dine penge skal holde. Husk, at folk lever længere end nogensinde før, og du er muligvis også nødt til at tage hensyn til din ægtefælles og arvingers forventede levetid, og om du ønsker at efterlade noget til velgørenhed.

Når du har defineret dine langsigtede mål og tidshorisonten for din investering, kan du starte processen med at udvikle en strategi. Du vil måske vælge at investere direkte i aktier, eller i produkter, der følger et indeks, som ETF'er, der reelt udgør en samling af værdipapirer, som du bliver delejer af. Der er dog stadig spørgsmål, der skal besvares. Hvilke typer værdipapirer er bedst til dine mål? Skal du købe og beholde eller hele tiden foretage nye sammensætninger?

Fisher Investments Norden kan hjælpe kvalificerede investorer med mindst kr. 2.750.000 i investerbare aktiver med at definere en plan og komme på rette kurs frem mod deres porteføljemål ved at anbefale en passende allokering af aktiver – en sammensætning af aktier, fastforrentede, kontantlignende eller andre værdipapirer i din portefølje – skræddersyet til deres langsigtede målsætninger. Vores moderselskab, det USA-baserede Fisher Investments, er ansvarligt for de løbende tjenesteydelser inden for porteføljeforvaltning. Fisher Investments er en formue- og aktivforvaltningsvirksomhed, der har forvaltet investeringsporteføljer for individuelle investorer siden midten af 1990'erne.*

70-20-10-top-down-filosofien

Fisher Investments er af den mening, at en god investeringsstrategi bør hjælpe dig med at fokusere på og opnå dine ultimative indkomst- og pensionsmål. Vores 70-20-10-model og top-down-tilgang til allokering af aktiver er baseret på vores overbevisning om, at 70 % af din porteføljes afkast kan tilskrives allokering af aktiver, 20 % kommer fra markeds-/sektor-/investeringsstil, og 10 % kommer fra valget af specifikke aktier og andre værdipapirer. 

• Efter vores mening tegner allokering af aktiver sig for ca. 70 % af afkast: Eksempelvis aktier, fastforrentede, kontantlignende eller andre værdipapirer.

• Efter vores mening tegner allokering af aktiver på underliggende niveau sig for ca. 20 % af afkast: Eksempelvis allokering af aktiver inden for udvalgte aktier på baggrund af specifikke faktorer, som land, sektor, virksomhedsstørrelse, eller allokering af aktiver inden for fastforrentede værdipapirer udvalgt på baggrund af løbetid, udstedertype, kreditkvalitet, og om de er skattepligtige eller skattefri.

• Efter vores mening tegner udvælgelse af individuelle værdipapirer sig for ca. 10 % af afkast: Fisher Investments udfører f.eks. omfattende research og teknisk analyse for at vurdere specifikke aktier, fastforrentede eller andre typer værdipapirer.

Diversificering

Investorer har en tendens til at holde fast ved det velkendte, og selvom det er forståeligt, er det ofte for restriktivt kun at investere i det, du kender; indenlandske markeder udgør kun en meget lille del af verdens aktier, og man løber en større risiko ved at lægge alle sine æg i én kurv. Det er dog vigtigt at huske, at diversificeringen af din portefølje, herunder udvælgelse af aktier og aktivklasser, i sidste ende bør være skræddersyet til at afspejle din individuelle situation og dine langsigtede mål. 

En globalt diversificeret portefølje kan være en effektiv metode til at maksimere dine chancer for at opfylde dine målsætninger. Er risikoen større ved dette, vil du måske spørge? Hvis du diversificerer og investerer på tværs af en række markeder og sektorer, vil dine investeringskontoer sprede risikoen, og det kan hjælpe dig med at håndtere truslen om stort tab uden at give afkald på en potentiel kapitalgevinst.

Investoruddannelse

Fisher-koncernen er engageret i uddannelse af investorer. Det kan ikke bare give dig bekræftelse og ro i sindet. Det kan også hjælpe dig med at bevare disciplinen og blive på rette kurs på trods af perioder med usikkerhed og ustabilitet. Grunden til dette er, at porteføljeinvestering kan være yderst følelsesbetonet, det kan endda udløse den klassiske angstrespons "kæmp eller flygt" – især hvis din pension og dine økonomiske mål er på spil.

Heldigvis kan viden og uddannelse hjælpe dig med at overvinde denne angst, hvilket til gengæld hjælper med at forhindre dig i at foretage følelsesmæssigt motiverede afvigelser fra din investeringsstrategi. 

Som del af vores engagement i investoruddannelse tilbyder Fisher Investments Norden en række vejledninger og indblik på vores hjemmeside, for at hjælpe med at uddanne investorer, så de kan opnå en bedre tilgang til investering og målsætning.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Få flere oplysninger ved at downloade en af vores informative investeringsvejledninger, så du kan lære mere om vores fremgangsmåde, eller kontakt os for at arrangere et møde med en af vores repræsentanter.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.