Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Langsigtede og realistiske strategier

Vi fokuserer på de langsigtede resultater i overensstemmelse med dine investeringsmål og din tidshorisont. Dog kan investering af og til være både tidskrævende og udfordrende.

Styr uden om volatilitetsbølgerne

Det er normalt med perioder med øget volatilitet på aktiemarkedet på vilkårlige tidspunkter, selv i gode år. Men øget volatilitet kan til tider være udfordrende. Du kan blive fristet til på kort sigt at forsøge at reducere volatiliteten, ved i større grad at sælge ud af dine aktier, og det kan være skadeligt for din langsigtede strategi. Det kan afhjælpe den kortsigtede volatilitet, men ofte har det langsigtede konsekvenser, der kan mindske chancerne for at opfylde dine langsigtede porteføljemål.

Hold fokus på dit langsigtede mål

På den anden side kan du til tider blive fristet til at fokusere på populære markedssegmenter. Det kan ske, hvis der er en sektor, som har haft en lang række fantastiske resultater - i stil med IT-aktierne i slutningen af 1990'er og starten af 2000. Her kan du vælge det modsatte og øge din risiko ved at investere mere i en mere smal sektor, og igen gå mod din langsigtede strategi. Måske tænker du, at du “går glip” af et bedre afkast. Men det kan også have langsigtede konsekvenser og skade det langsigtede resultat. Selv de mest ”varme” sektorer køler af på et tidspunkt, men hvornår det sker, er svært at forudsige.

Risikoen ved at ansætte på grundlag af hidtidige resultater

Der er mange investorer, som ansætter en ny forvalter på grundlag af vedkommendes tidligere resultater. Det er risikabelt. Vi mener ikke, at du kan basere dine ansættelsesvalg alene på grund af hidtidige afkast. Der er ingen forvalter, som kan garantere dig de samme resultater som tidligere, eller ensartede afkast og investering uden tabsrisiko.

Resultatudvikling i det rette perspektiv

Vi har ingen forventning om positive afkast, hver dag, måned, hvert kvartal eller år. For vi ved godt, at målet for resultatudviklingen er at gøre det relativt bedre over tid - at styre dig i retningen mod at nå dine investeringsmål i forhold til din tidshorisont. Markederne ser fremad og ikke tilbage, og du kan ikke købe dig til de hidtidige afkast. At sælge resultatudvikling er Wall Streets smarte forsøg på at udnytte grådighed. Det er efter vores mening ikke i din bedste interesse.

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.