Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Måling af porteføljeafkast

En vigtig, men sommetider udfordrende del af en investeringsstrategi er at foretage en nøjagtig måling af din porteføljes afkast. Hvis du er i stand til fortrøstningsfuldt at foretage en måling af afkastet fra dine aktier, obligationer og opsparingsordninger, vil det kunne hjælpe dig med at opretholde dine langsigtede økonomiske mål, og bør derfor indgå som en integreret del af din investeringsproces. I denne artikel giver vi nogle gode råd og gennemgår nogle faktorer, man skal tage med i betragtning.

For det første er det vigtigt ikke at lede efter eller forvente positive afkast, hver gang du gennemfører en måling af dit investeringsafkast. Værdien af din portefølje kan gå op eller ned i løbet af en dag, måned, et år eller endda over længere tid – sådan arter investering sig nu en gang. Målet for din investeringsstrategi bør være at nå dine langsigtede mål. Du kan derfor være nødsaget til at acceptere kortsigtet volatilitet undervejs. Dermed ikke være sagt, at du helt skal ignorere afkastmåling, men blot, at den skal sættes ind i den rette kontekst. 

Faktorer, der skal tages i betragtning

Der er en række faktorer, du skal tage i betragtning i forbindelse med afkastmåling. De vil afhænge af dine mål, og hvordan din portefølje er sammensat.

Din økonomiske rådgiver kan hjælpe dig med at pege på de specifikke faktorer, der er relevante for dig og din målsætning. Hvis du fokuserer på de forkerte faktorer, kan du nemt ende med at foretage forkerte beregninger og i sidste ende drage de forkerte konklusioner. Uanset investeringsstrategi, og hvordan dine aktivklasser er sammensat, bør du tage følgende i betragtning for at opnå effektiv måling af dit investeringsafkast:

Beregning af afkast i forhold til et benchmark - Et benchmark kan være et nyttigt redskab i forbindelse med oprettelse af din portefølje og kan anvendes til at vurdere dit afkast. Det benchmark, der vælges, skal afspejle de aktiver, der er nødvendige for, at du kan nå dine mål. Hvis du for at kunne nå dine mål har behov for en portefølje, der udelukkende indeholder aktier, skal du bruge et bredt, globalt aktieindeks som f.eks. MSCI World som dit benchmark. Et benchmark skal udgøre grundlaget for oprettelsen af din portefølje. Selvom du kan oprette en portefølje, der vægter dele af markedet, du mener vil klare sig bedst, tungere, og vægter dele af markedet, du forventer vil klare sig mindre godt, knap så tungt, så bør dit benchmark fungere som et anker. Jo mere din portefølje afviger fra dit benchmark, jo større er den risiko, du tager.

Når din portefølje er endeligt oprettet, fungerer dit benchmark som et nyttigt middel, du kan bruge til at måle dit afkast over tid. Du kan vurdere, hvorvidt din investeringsstrategi har virket, ved at sammenligne dit afkast (efter fradrag af gebyrer) med dit benchmark.

Værdistigning - Sammen med udbytte og rentebetalinger er værdistigning en af de største bestanddele af det samlede afkast. Værdistigningen er enhver stigning i værdien af et aktiv ud over aktivets oprindelige værdi.

Indtægter - Udbytte eller betalte renteudgifter forbundet med et værdipapir som f.eks. en aktie eller en obligation rapporteres typisk som et årligt beløb.

Gebyrer og omkostninger - Afhængig af din portefølje og din investeringsforvalter kan der være mange omkostninger at tage højde for. Mæglerkurtage er en omkostning, der typisk er forbundet med køb og salg af værdipapirer. Andre omkostninger kan omfatte forvaltningsgebyrer betalt til fonde, som du har investeret i, gebyrer til den rådgiver, som hjælper med dine værdipapirer og meget mere. Hvis du er i tvivl om, hvilke gebyrer du betaler, skal du spørge din investeringsrådgiver. Hvis du ikke bruger en rådgiver, skal du kontakte det pengeinstitut eller den virksomhed, som forvalter dine aktiver. Gebyrer kan reducere afkastet fra porteføljen - især hvis de betales over tid - og det er derfor vigtigt at tage højde for resultatet af det.

Porteføljelikviditet - Det er en vigtig faktor, som nemt kan overses og som er vanskelig at tage højde for. Udbetaling af penge fra din portefølje bør ikke fratrækkes din afkastmåling. Det ville selvfølgelig ikke være rimeligt i forhold til din investeringsstrategi at sætte lighedstegn mellem en udbetaling på 10 % og en afkastreduktion på 10 %. Der er mange måder, hvorpå man kan tage højde for udbetalinger i sin beregning, men det er vigtigt at vægte hver enkelt udbetaling i forhold til den periode, hvori den har været investeret. Igen - dette kan være en udfordring for enhver investor. Det kan derfor være en god idé at søge råd hos din rådgiver for at få oplysning om, hvordan du korrekt kan medtage dette i målingen af dit investeringsafkast.

Afkastgrad - Din afkastgrad skal tage højde for alle faktorer. Den skal omfatte det samlede afkast fra din portefølje - værdistigning og indtægter – og være med fradrag af gebyrer og udbetalinger fra porteføljen. Når dit samlede afkast er beregnet, kan du sammenholde det med afkastet fra dit benchmark.

Din porteføljes skatteeffektivitet - Selvom det måske ikke er hensigtsmæssigt at medtage skatter i målingen af dit afkast, bør skatter under alle omstændigheder tages i betragtning. Der skal muligvis tages højde for kapitalvindingsskat, udbytteskat mv., således at du kan foretage en beregning af værdien af porteføljen efter skat. Du bør gennemgå de specifikke, gældende skattefradragsregler og vide, hvordan eventuelle ændringer kan påvirke din formue på langt sigt.

I de fleste tilfælde kan du nemmest vurdere, om du er på rette kurs, ved at sammenholde dit porteføljeafkast med et indeks, der er konstrueret på samme måde. Af den grund skal din portefølje sættes til at følge et benchmark med henblik på at kunne vurdere investeringsafkastet. Med fastlæggelse af et bestemt benchmark har du mulighed for at foretage en hensigtsmæssig afkastmåling.

Styring af langsigtet investering

Vellykket investering kræver generelt, at man fastlægger nogle langsigtede mål og vælger et optimalt benchmark for at kunne nå de mål og herefter opretholder sin strategi. Du vil uundgåeligt skulle opretholde disciplinen, når du står over for volatilitet og usikkerhed, uanset om den er af økonomisk eller politisk karakter eller om den begrænser sig til afkastet fra en specifik aktivklasse.

For investorer med langsigtede mål har måling af investeringsafkast større betydning over en længere tidsperiode. Sådanne investorer er måske i højere grad eksponeret over for aktier, som har en tendens til at have større kortsigtet volatilitet end andre aktivklasser. Selvom det kan være ganske naturligt at ønske at kende sit kortsigtede porteføljeafkast, så kan det i sidste ende vise sig at være en fejl at træffe beslutninger på baggrund af kortsigtede bevægelser i porteføljen.

Kortsigtede beregninger kan være vildledende

Ved at reagere på volatilitet i markedet pr. automatik risikerer investorer at træffe den slags forhastede beslutninger, der føles rigtige i det pågældende øjeblik, men som kan vise sig at påvirke deres langsigtede afkast negativt. Negativ volatilitet i en bestemt sektor kan måske få dig til at sælge med tab. Hvis en sådan negativ volatilitet i sidste ende viser sig at være en midlertidig korrektion, kan du risikere at gå glip af det efterfølgende tilbagespring.

Omvendt - hvis en bestemt sektor har givet et stærkt afkast, kan det være fristende at koncentrere sine investeringer i denne ene sektor uden at tage højde for og beregne effekten af alle risici. At lægge alle sine æg i én kurv vil ofte kun øge risikoen for tab - man behøver blot at se på den seneste Bitcoin-udvikling eller teknologi-boblen i slutningen af 1990érne for at tage ved lære af den lektie.

En finansiel rådgiver bør hjælpe dig gennem vanskelige tider og vejlede dig, så du kan undgå at betale store handelsprovisioner og offeromkostninger. Disse omkostninger vil blot reducere dit langsigtede afkast, og en god rådgiver vil aktivt kunne hjælpe dig med at holde den fastlagte kurs mod langsigtet succes i perioder med turbulens i markedet.

Vurder tidligere afkast med fornuft

At foretage en måling af dit afkast er vigtigt for din eksisterende portefølje, men at træffe beslutninger på baggrund af tidligere afkast - uanset om det er markeders eller rådgiveres afkast - kan være farligt.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige afkast, og ingen kan afgive løfter om tilsvarende afkast i fremtiden eller om at kunne overgå et benchmark uden, at der medfølger en vis risiko. At indgå aftale med en investeringsvirksomhed alene baseret på tidligere afkast kan være risikabelt.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden tilbyder de investeringsforvaltningsydelser, der udbydes af dets moderselskab, Fisher Investments, som er hjemmehørende i USA, og som blev stiftet af Ken Fisher i 1979. Tilsammen hjælper Fisher Investments, Fisher Investments Norden og dets tilknyttede virksomheder kunder over hele verden med at oprette hensigtsmæssige porteføljer og måle deres afkast over tid.

Kontakt os  på telefon 80 25 05 55, og tal med en af vores repræsentanter i dag. Det kan også være, at du ønsker at få flere oplysninger, browse eller vælge en af vores vejledninger og løbende indsigter for at få flere råd om investering og pensionsplanlægning.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.