Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Måling af porteføljepræstationer

Præcis måling af din porteføljes præstationer er en vigtig, men nogle gange en udfordrende del af en investeringsstrategi. Hvis du er i stand til at foretage sikker måling af præstationerne for dine aktier, værdipapirer med fast rent og opsparingsredskaber, kan det hjælpe dig med at holde den rette kurs, så du kan opfylde dine langsigtede økonomiske mål. Det er derfor en uundværlig del af processen. I denne artikel diskuterer vi nogle tips og faktorer, som du bør tage i betragtning.

For det første er det vigtigt ikke at forsøge at opnå eller forvente positive resultater, hver gang du måler investeringspræstationer. I løbet af en dag, en måned, et år, eller endda længere i nogle tilfælde, kan din porteføljeværdi være gået op eller ned – sådan fungerer investering. Målet for din investeringsstrategi bør være at nå dine langsigtede mål, hvilket kan betyde, at du må acceptere kortsigtet ustabilitet hen ad vejen. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal ignorere måling af porteføljepræstationer helt, bare at det skal ses i den rette kontekst. 

Faktorer, der skal tages i betragtning

Der er en række forskellige faktorer, som du bør tage i betragtning ved vurdering af porteføljepræstationer – de afhænger i høj grad af dine mål, og hvordan din portefølje er sammensat.

Din investeringsrådgiver bør kunne hjælpe dig med at identificere de specifikke faktorer, der er relevante for dig og dine målsætninger. Hvis du vælger de forkerte, kan du nemt ende med forkerte beregninger og i sidste ende forkerte beslutninger. Uanset hvad din investeringsstrategi er, og hvordan dine aktivklasser er sammensat, bør du tage følgende i betragtning for at opnå effektiv måling af investeringspræstationer:

Beregning af afkast i forhold til et benchmark – Et benchmark være et nyttigt værktøj ved opbygningen af en portefølje og kan bruges til at vurdere din porteføljes præstationer. Benchmarks bør vælges, så de afspejler de aktiver, der passer til dine målsætninger. Hvis dine mål f.eks. kræver alle aktier, skal du bruge et bredt, globalt aktieindeks – som MSCI World – som dit benchmark. Et benchmark bør danne grundlaget for opbyggelsen af din portefølje. Selvom du kan opbygge en portefølje, der lægger mere vægt på de dele af markedet, som du tror vil give de bedste resultater, og mindre vægt på de dele af markedet, som du tror vil give dårligere resultater, kan dit benchmark fungere som et anker. Jo mere din portefølje afviger fra dit benchmark, jo større risiko løber du muligvis.

Når du har opbygget din portefølje, fungerer dit benchmark som et nyttigt værktøj til at måle præstationer over tid. Du kan vurdere, om din investeringsstrategi har fungeret, ved at sammenligne dine præstationer, efter gebyrer, med benchmarkets præstationer.

Formueforøgelse – Dette er sammen med aktieudbytte og rentebetalinger en af de største kilder til det samlede afkast. Formueforøgelse er enhver stigning i værdien af et aktiv ud over den oprindelige omkostning.

Indtægt – Aktieudbytte eller rentebetalinger betalt på et værdipapir som en aktie eller et værdipapir med fast rente, typisk rapporteret som et årligt tal.

Gebyrer og omkostninger – Afhængigt af din portefølje og din investeringsadministrator kan der være mange omkostninger, der skal tages i betragtning. Én er omkostningen ved at købe og sælge værdipapirer, hvor du som regel skal betale kurtage. Andre omkostninger kan blandt andet være administrationsgebyrer til fonde, som du har investeret i, honorar til rådgiveren, der hjælper dig med at vælge værdipapirer, og meget andet. Hvis du ikke er sikker på, hvilke gebyrer du betaler, så spørg din investeringsrådgiver. Hvis du ikke har en rådgiver, så spørg den institution, hvor dine aktiver befinder sig. Gebyrer kan, især hvis de betales løbende, reducere en porteføljes præstationer, så det er vigtigt at overveje indvirkningen af dette.

Porteføljens pengestrømme – Denne faktor er vigtig, men kan være nem at overse og vanskelig at gøre rede for. Hvis du fordeler penge fra din portefølje, bør de ikke fratrækkes fra din præstationsmåling. Det ville naturligvis ikke være fair over for din porteføljestrategi at sætte lighedstegn mellem hævning af 10 % og 10 % reduktion af præstation. Der er mange metoder, der kan bruges til at redegøre for hævninger i din beregning, men det er vigtigt at vægte hver fordeling i forhold til, hvor længe beløbet har været investeret. Det er endnu en ting, der kan være udfordrende for en individuel investor, så det kan være en god ide at rådføre dig med din rådgiver om, hvordan du på bedste vist indregner dette i din måling af investeringspræstationer.

Total afkastprocent – Din totale afkastprocent bør tage alle faktorer i betragtning. Den bør omfatte det totale afkast fra din portefølje – formueforøgelse og indtægt – efter gebyrer og porteføljefordelinger. Når det samlede afkast er beregnet, kan du sammenligne det med dit benchmarks præstation.

Din porteføljes skatteeffektivitet – Selvom det måske ikke er hensigtsmæssigt at inddrage skatter i din måling af præstationer, bør skatter bestemt tages i betragtning. Skat på kapitalgevinster, udbytteskat og andet skal muligvis tages i betragtning ved beregning af porteføljeværdi efter skat. Du bør overveje de specifikke skattefradragsregler, og hvordan eventuelle ændringer kan påvirke din formue på længere sigt.

I de fleste tilfælde er det at sammenligne din portefølje med et indeks med lignende opbygning den nemmeste metode til at vurdere, om du er på rette kurs. Derfor bør din portefølje indstilles til at følge et benchmark for at vurdere investeringspræstationer. Et tydeligt etableret referencepunkt betyder, at du kan måle afkast på en mere meningsfyldt måde.

Sats på det lange løb

En vellykket investering kræver generelt, at man fastsætter langsigtede mål, vælger det optimale benchmark til at opnå disse mål, og derefter holder sig til sin strategi. Det kommer uden tvivl til at kræve disciplin at holde kursen, når man møder ustabilitet og usikkerhed, uanset om det er økonomisk, politisk eller begrænset til præstation eller specifikke aktivklasser.

For investorer med langsigtede mål er måling af investeringspræstationer som regel mere meningsfyldt over længere perioder. Disse investorer vil måske opleve større eksponering over for aktier, der har tendens til at være mere ustabile på kort sigt end andre aktivklasser. Selvom det er naturligt at ønske at måle din porteføljepræstation på kortere sigt, kan det vise sig at være en fejl at foretage beslutninger om din portefølje baseret på kortsigtede porteføljebevægelser.

Kortsigtede beregninger kan være misvisende

Ved at reagere 'per refleks' på ustabilitet risikerer investorer at tage forhastede beslutninger, der – uanset om de føles rigtige i øjeblikket – kan vise sig at være ødelæggende for dine langsigtede afkast. Negativ ustabilitet i en bestemt sektor kan måske få dig til at sælge med tab. Hvis det i sidste ende viser sig at være en midlertidig korrektion, går du måske glip af et betydeligt opsving.

Omvendt kan det, hvis en bestemt sektor har oplevet stærke resultater, være fristende at samle investeringer på dette område uden at overveje og beregne risici fuldt ud. Men at lægge alle sine æg i samme kurv vil ofte bare øge risikoen for tab – for en lærerig lektie i det henseende behøver man ikke kigge længere end på det seneste Bitcoin-boom eller lidt længere tilbage på it-boblen sidst i 1990'erne.

En finansrådgiver bør rådgive dig gennem vanskelige tider og hjælpe dig med at undgå overdrevne handelsgebyrer og alternativomkostninger. Disse vil bare forringe dine langsigtede resultater, så en god rådgiver hjælper dig aktivt med at holde kursen mod langsigtet succes under perioder med ‘slingren’ på markedet.

Vurdering af tidligere præstationer

Selvom måling af præstationer er afgørende for din eksisterende portefølje, kan det være farligt at basere dine beslutninger på tidligere præstationer, både hvad angår markeder og rådgivere.

Tidligere præstationer giver ikke nogen garanti for fremtidige resultater, og der er ikke nogen, der kan love at leve op til tidligere afkast eller overgå et benchmark uden risiko. Det kan være risikabelt at sætte sin lid til en investeringsvirksomhed baseret udelukkende på tidligere præstationer.

Kontakt Fisher Investments Europe i dag

Fisher Investments Europe tilbyder tjenesteydelser inden for forvaltning af aktiver fra Fisher Investments, som er moderselskabet i USA, der blev grundlagt i 1979 af Ken Fisher. Sammen hjælper Fisher Investments, Fisher Investments Europe og datterselskaber kunder over hele verden med at skabe hensigtsmæssige porteføljer og måle præstationer over tid.

Kontakt vores medarbejdere allerede i dag for at få hjælp til at vurdere resultaterne af din aktuelle forvaltning af aktiver. Ellers kan du downloade en af vores investeringsguider for at få flere tips til din investeringsstrategi.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.