Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Konkurrencedygtig og simpel prisstruktur

Enkel og gennemsigtig betalingsstruktur

Vi tror på at priser skal være enkle, lette at forstå og uden overraskelser. Du betaler et startgebyr og et løbende årligt forvaltningsgebyr på grundlag af værdien af de aktiver, som vi forvalter for dig. Det er det, vi forstår ved gennemsigtighed. Prisen er en procentandel af de forvaltede aktiver - det er en enkel gebyrpolitik, som skaber balance mellem dine og vores interesser.

Du skal ikke betale handelsprovision

Dine aktiver bliver opbevaret hos en ekstern depotbank og handelskommission betales direkte til depotbanken. Det betyder, at der ikke er noget incitament til at skrue unødvendigt op for handel via din konto med henblik på at skabe provision. I stedet foretages der kun handler og porteføljeændringer, hvis vi mener, at det er i din bedste interesse og det passer med din langsigtede strategi, og vores forventninger til markedsudviklingen. Med forvaltningsgebyret er der et incitament til at minimere handelsomkostningerne og investere flere af dine penge til din egen fordel.

Pas på bankernes høje, skjulte gebyrer

Efter vores mening er det få investorer, som ved præcist, hvor meget de betaler for bankens økonomiske rådgivning. Skjulte gebyrer, uoplyste provisioner og en kompliceret gebyrpolitik er normen. Det kan skjule, hvor meget en investor reelt betaler for bankens services. Eksempelvis anbefaler mange banker, at du investerer i en investeringsforening med en årlig omkostningsgrad på 1,4 % i gennemsnit af den samlede investering, og hos andre er det oppe på 13 %. Alle disse omkostninger løber op med tiden*.

Hold b.la. øje med følgende bankgebyrer:

Tegningsgebyr Selvom det er normalt, at kapitalforvalteren (uanset om vedkommende er en bank eller selvstændig) beder om et indledende tegningsgebyr, så er det ikke altid at banken melder ud, hvor stort dette startgebyr vil være.
Forvaltningsgebyr  Selvom du hos både banken og den uafhængige kapitalforvalter skal betale et løbende forvaltningsgebyr for den service, du modtager, er det vigtigt at holde øje med størrelsen af disse gebyrer. Banken kan lægge et antal gebyrer sammen uden at give dig klar besked om hvert enkelt gebyr og hvad du reelt betaler for. 
Handelsprovision  Kunden betaler normalt et gebyr for hvert køb eller salg af en aktie. Bankrådgiveren kan tjene provision på handel med din portefølje. Det betyder, at vedkommende kan have et incitament til at handle ofte, og købe eller sælge værdipapirer, selvom det måske ikke er det bedste i forhold til at nå dit investeringsmål. 
Resultatgebyr  Nogle banker opkræver også et ekstra resultatafhængigt gebyr. Hvis din portefølje klarer sig særligt godt, kan banken opkræve et gebyr baseret på en procentandel af din gevinst. Efter vores mening kan det føre til, at der tages for store risici med din portefølje. Og det forhindrer dig i at opnå et optimalt resultat. Når din portefølje klarer sig dårligt, må du også tage en del af tabet. Så skal du ikke tilsvarende have en del af gevinsten? 
Salgsgebyr Kollektive investeringsordninger kan indebære både gebyr i starten for at investere i fonden og et efterfølgende gebyr for at sælge din investering. Hvis du fx investerer 100.000 kr. i en fond med 5 % i salgsgebyr, skal du betale 5.000 kr. fra din konto i provision til bankrådgiveren og andre distributører. Det betyder, at du til at starte med kun har 95.000 kr. at investere for, uanset hvordan investeringen udvikler sig. Du skal betale det faste salgsgebyr, selvom investeringen giver dig et tab! Du skal også betale et gebyr, når du vælger at sælge din investering. Jo længere du har en investering i fonden, jo lavere bliver gebyret, når du sælger din investering. Bankrådgiveren har et klart incitament til at du skal investere i fonde med høje salgsgebyrer, for dér får vedkommende sin største salgsprovision. 

*Kilde: Bloomberg; Expense ratios for all open-ended funds based in EUR, with an inception on or before 01/01/2013. Average Total Expense Ratio (TER) for open ended funds: 1.4%.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestad Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.