En mere dynamisk investeringsstrategi

Fisher Investments Europe tilbyder en række personlige porteføljeforvaltningsservices til private investorer i Danmark. Fisher Investments Europe er anderledes end en bank, fordi investeringer og porteføljestyring er specialet - det er det eneste, organisationen tilbyder. Vi tror på at sætte kundens behov i første række, samtidig med at yde en førsteklasses service, og undgå interessekonflikter.


Torben Vang-Larsen, administrerende direktør | Vores investeringsstrategi


Tilpasset dine personlige behov

Vi skræddersyer din portefølje, så den passer til din situation, og dine investeringsmål. Fisher starter med at sætte sig ind i din personlige situation, så vi kan vælge en investeringsstrategi, der vil maksimere sandsynligheden for at nå dine økonomiske mål. Vi tror på, at god investeringsrådgivning skal ske på grundlag af dine langsigtede mål og være i din bedste interesse.

Global og fleksibel strategi

Porteføljer er globalt orienterede for at udnytte de muligheder der findes, også uden for Danmark. De tilpasses dine personlige behov og Fishers forventninger til markedsudviklingen. Alle investeringsstrategier udvælges af Fishers fem medlemmer af investeringskomiteen (IPC), som samlet set har mere end 100 års sektorerfaring. De bliver støttet af et internt, globalt analyseteam.

Top-down-metode

Fisher anvender en top-down-metode i porteføljeforvaltningen, som både er dynamisk og kan tilpasse sig markedsudviklingen. Efter vores mening stammer ca. 70 % af det langsigtede porteføljeafkast fra allokeringen af aktiver, dvs. sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter eller andre værdipapirer, du ejer på et givent tidspunkt. På det overordnede niveau indsamler Fisher en lang række data, som analyserer de aktuelle markedsforhold samt de historiske og adfærdsmæssige faktorer, for at udvikle markedsestimater og vælge allokeringen af aktiver. Fisher klassificerer disse data i tre kategorier, kaldet “drivers”: De økonomiske drivers kan være faktorer, såsom pengepolitik, rentekurver og en relativ analyse af BNP-væksten samt ændringer i regulatoriske forhold, og regnskabsmæssige regler. De politiske drivers kan omfatte beskatning og stabiliteten i det statslige og politiske system i det pågældende land. Drivers for markedsstemningen er primært et mål for ændringer i efterspørgslen efter investeringskategorier samt faktorer, der påvirkes af den menneskelige adfærd.

Efter Fishers mening skabes ca. 20 % af porteføljens relative resultat af beslutninger om allokeringen af de underliggende aktiver, d.v.s. vores valg af papirer med stor eller lille markedsværdi, værdibaserede papirer, vækstpapirer, udenlandske eller lokale papirer, osv. På grundlag af ovennævnte drivers vælger Fisher den mest fordelagtige sammensætning af lande-, sektor-, størrelsesmæssige, og stilmæssige faktorer, som passer med de overordnende temaer i vores forventninger og estimater.

Det personlige valg af værdipapirer står for de resterende ca. 10 % af den diversificerede porteføljes samlede afkast over tid, efter at vi har taget hensyn til de overordnede faktorer. Fisher anvender fundamentalanalyse til at udvælge selskaber med strategiske egenskaber, der kan bidrage med konkurrencemæssige fordele i hver porteføljekategori, som vi ønsker eksponering i forhold til.

Mange af vores konkurrenter fokuserer udelukkende på udvælgelsen af værdipapirer. I modsætning til dem, forsøger Fisher at udnytte væsentlige muligheder for at skabe merværdi på alle niveauer i porteføljeforvaltningsprocessen


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.