Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Investeringsforvaltningsydelser, der understøtter en afkastgivende portefølje

Lige siden investorer er begyndt at investere, har de søgt at finde strategier, der giver lav risiko og stort afkast, og som kan hjælpe dem med at skabe en formue. De blev imidlertid hurtigt klar over, at vellykket investering er en vanskelig sag, som kræver viden og en aktiv indsats. Desuden vil der altid være et vist risikoniveau forbundet med investering – “ingen risiko” findes ikke. 

Da det er vanskeligt at oprette en afkastgivende portefølje, søger mange at få professionel økonomisk hjælp og rådgivning om formueforvaltning for at kunne:

  • Forstå, hvordan porteføljeinvestering kan være til deres fordel
  • Fastslå deres risikopræferencer
  • Finde den sammensætning af fonde, aktier og aktivklasser, som er mest velegnede til deres behov

Når alt kommer til alt – hvordan vælger man mellem værdi- og vækstaktier eller udenlandske og indenlandske aktier? Hvilke aktier er lavrisikoaktier? Dette er kun nogle få ud af et utal af forskellige muligheder, og det, der kan synes at være den rette portefølje for dig i dag, kan vise sig at være helt forkert om fem år og kan måske være helt uegnet for en anden investor.

Der findes ikke nogen helt igennem sikker investeringsmetode, som kan benyttes i al evighed – sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og øvrige værdipapirer i porteføljen baseres på en fundamentalanalyse af dine personlige omstændigheder. Desuden skal du undgå at træffe kortsigtede, følelsesmæssige beslutninger og samtidig have tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne reagere på ændringer af dine fundamentale økonomiske forhold. Dette er ofte en kamp for selvstændige investorer.

Kend dine risici

Enhver investeringsstrategi indeholder et element af risiko, men professionel vejledning fra en investeringsrådgiver bør kunne hjælpe dig med at finde en investeringsmetode, der kan reducere risikoen for tab samtidig med at øge muligheden for, at du kan nå dine finansielle mål. 

En professionel økonomisk rådgivers opgave er at hjælpe dig med definere dine mål, vælge en investeringsstrategi, der afspejler dem, oprette en velegnet investeringsportefølje og hjælpe dig med at fastholde dine overordnede mål selv under perioder med øget volatilitet i markedet. Og hvis dine mål ændrer sig på et tidspunkt under processen – uanset om det er to år eller to årtier længere fremme – bør din rådgiver kunne hjælpe dig med at justere din porteføljestrategi i det omfang, det er nødvendigt, og med at investere dine midler.

Fisher Investments Norden bestræber sig på at hjælpe investorer med at sammensætte deres investeringsporteføljer på den rette måde. Vi mener, at oplysning er afgørende for, at investorer bedre kan definere og nå deres finansielle mål med tryghed og disciplin.

Sådan etableres fundamentet for din investeringsstrategi

Inden du udarbejder en investeringsstrategi, skal du først definere og forstå dine langsigtede finansielle mål. De spørgsmål, du skal overveje, er:

  • Hvad skal pengene anvendes til og hvem skal nyde godt af dem? Til at opretholde din aktuelle livsstil, forbedre din livsstil, tage ud at rejse, til nye aktiviteter under din pensionering, til hjælp til dækning af dine udgifter eller til dine børn eller børnebørn? Svarene på spørgsmålene vil formentlig have indflydelse på dit valg af vækststrategi, valg af aktivklasser og på din risikovillighed.
  • Hvordan ser din investeringshorisont ud? Fisher Investments Norden definerer dette som den tid, du har behov for, at dine penge skal række. Husk, at folk lever længere end nogensinde før, og du skal derfor også tage højde for den forventede levetid for din ægtefælle og dem, du har forsørgerpligt for, samt overveje, hvorvidt du ønsker at efterlade dig arv.

Når du har defineret dine langsigtede mål og din investeringshorisont, kan du begynde at udarbejde en strategi. Du vælger måske at investere direkte i aktier eller i indeksprodukter som f.eks. Exchange Traded Funds (ETF’er), som effektivt repræsenterer en kurv af værdipapirer, som du er delvis ejer af. Men der er stadig nogle spørgsmål, du skal besvare. Hvilken type værdipapirer passer bedst til dine mål? Skal du købe og eje eller skal du regelmæssigt justere din porteføljesammensætning?

Fisher Investments Norden kan hjælpe kvalificerede investorer, der har mindst 2,5 mio. kr. i investeringsaktiver, med at udarbejde en investeringsstrategi, som har til formål at opfylde deres mål for porteføljen. Samtidig kan vi anbefale en aktivfordeling – sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer i porteføljen – der er skræddersyet til deres langsigtede mål. Vores moderselskab, Fisher Investments, som er hjemmehørende i USA, er ansvarlig for de porteføljeforvaltnings-ydelser, vi tilbyder. Fisher Investments er en formueforvaltningsvirksomhed, som har forvaltet investeringsporteføljer for private investorer siden midten af 1990’erne.

Fisher’s 70-20-10 “top-down”-investeringsfilosofi

Fisher Investments mener, at en god investeringsstrategi bør hjælpe dig med at fokusere på og nå dine optimale mål for dit afkast og din pensionisttilværelse. Vores 70-20-10-model og “top-down”-tilgang til aktivfordeling tager udgangspunkt i troen på, at 70 % af dit porteføljeafkast kan henføres til aktivfordelingen, 20 % til marked/sektor/investeringsstil, og 10 % til specifikke aktier og andre udvalgte værdipapirer. 

  • Vi mener, at  aktivfordelingen tegner sig for ca. 70 % af afkastet: Det vil f.eks. sige sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter eller andre værdipapirer.
  • Vi mener, at fordelingen af underaktiver tegner sig for ca. 20 % af afkastet: Det vil f.eks. sige aktivfordelingen i aktier valgt på baggrund af specifikke faktorer såsom land, sektor, virksomhedsstørrelse –- eller aktivfordelingen inden for obligationer udvalgt på baggrund af løbetid, udstedertype, kreditkvalitet eller, hvorvidt de er skattepligtige eller ej.
  • Vi mener, at det individuelle valg af værdipapirer tegner sig for ca. 10 % af afkastet: Fisher Investments foretager f.eks. grundig research og tekniske analyser med henblik på at vurdere de specifikke aktier, obligationer eller andre værdipapirtyper.

Diversificering

Investorer har en tendens til at tiltrækkes af det, de kender, og selvom det er forståeligt, er det ofte for restriktivt alene at investere i det, man kender. De indenlandske markeder udgør kun en lille andel af det globale marked, og der er en yderligere risiko forbundet med investering, når man lægger alle sine æg i én kurv. Det er imidlertid vigtigt at huske, at diversificering af din portefølje, herunder udvælgelse af aktier og aktivklasser, i sidste ende bør afspejle din personlige situation og dine langsigtede investeringsmål. 

En globalt diversificeret portefølje kan være en effektiv måde, hvorpå du kan optimere dine muligheder for at nå dine mål. Medfører det en højere risiko, kan du spørge. Hvis du diversificerer din portefølje og investerer på tværs af markeder og sektorer, vil risikoen blive fordelt på tværs af dine investeringskonti, og det kan hjælpe dig med at styre risikoen for at lide et stort tab uden at skulle give afkald på mulig kapitalvækst.

Investor-oplysning

Fisher-koncernen går stærkt ind for oplyste investorer. Ikke alene kan det betyde tryghed og ro i sindet, men det kan også hjælpe dig med at opretholde disciplinen og den fastlagte kurs selv i tider med usikkerhed og volatilitet. Det skyldes, at porteføljeinvestering kan være yderst følelsesbetonet og kan endda udløse klassisk frygt – “kæmp eller flygt”-reaktioner – især når dine pensionsmål og dine finansielle mål står på spil.

Heldigvis kan viden og oplysning hjælpe dig med at håndtere denne frygt, som til gengæld kan forhindre dig i at træffe følelsesbetonede afvigelser i forhold til din investeringsstrategi. 

Som et led i vores tro på investoroplysning tilbyder Fisher Investments Norden forskellige vejledninger og løbende indsigter på vores hjemmeside for at hjælpe med at formidle oplysning til vores investorer, så de bedre kan tilgå investering og definere deres mål.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Hent én af vores oplysende investeringsvejledninger for at få mere at vide om processen, eller kontakt os for et møde med en af vores repræsentanter for at få yderligere oplysninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.