Pensionsordninger

Hovedbudskaber:

  • De udbetalinger, du modtager fra folkepensionen, er en vigtig del af at skabe indkomst under din pensionisttilværelse.
  • Der er specifikke regler, forbehold og detaljer ved folkepensionen, der er anderledes end ved arbejdsmarkedspensioner eller private pensionsordninger.
  • Bidrag og investeringsmuligheder er ret begrænsede ved denne type pensionsordning, så du vil muligvis være nødt til at undersøge andre kontotyper til supplerende opsparing.

Folkepension

Som statsborger eller arbejdstager i Danmark kan der være mange pensionsordninger til rådighed for dig. Nogle eksempler på almindelige pensionsordninger er:

  • Folkepension
  • ATP Livslang Pension
  • Arbejdsmarkedspension
  • Personlig (individuel) pension

I denne artikel vil vi fokusere på folkepensionen og på, hvordan du bedst kan bruge dette pensionsopsparingsværktøj til din fordel.

Opbygningen af folkepensionen

Du vil muligvis være berettiget til at modtage pension fra staten, kaldet folkepension. Du skal være dansk statsborger, have været bosiddende i Danmark et bestemt antal år og have nået pensionsalderen for at modtage indkomst fra denne pension. Bemærk, at det antal år, du skal have være bosiddende i Danmark, kan ændre sig baseret på ny lovgivning, og pensionsalderen kan ændre sig baseret på ændringer i forventet levetid. Afhængigt af, hvor du ellers har boet, kan særlige regler også være gældende, hvis Danmark har en særlig aftale med de lande, du har boet i – hvilket er tilfældet for nogle andre europæiske lande. Generelt har du ret til denne pension, der er finansieret af penge fra skatteindtægter, hvis du bor i Danmark og opfylder minimumskravene. Da den finansieres på denne måde, vil du muligvis ikke være nødt til at foretage direkte indbetalinger. Denne pensionsordning og indkomst kan hjælpe dig med at betale for dine udgifter under din pensionisttilværelse. Dine udbetalinger afhænger af, hvornår du beslutter at begynde at modtage udbetalinger, og hvilke andre muligheder for pensionsindkomst eller pensionsordninger du har. En mulighed, du har i forbindelse med folkepensionen, er at forsinke modtagelsen af din folkepension et par år. Hvis du forsinker udbetalingen af disse penge, kan det hjælpe dig med at opnå højere løbende udbetalinger i fremtiden. Hvis du fortsætter med at arbejde og modtage løbende lønudbetalinger, kan det desuden reducere det beløb, du kan modtage fra folkepensionen.

Du skal muligvis informere staten, hvis du flytter til et andet land, eller hvis der forekommer andre ændringer i din situation. Der er andre regler og muligheder, der gælder ved denne type pension, så det kan være en fordel at tale med en rådgiver for at diskutere dine muligheder.

Folkepensionsinvesteringer

I modsætning til private pensionsopsparinger investerer du ikke din folkepension, og du har ikke kontrol over din folkepension. I stedet er staten ansvarlig for at finansiere pengene til folkepensionen og vil udbetale pengene til dig, når du er berettiget til dette og har accepteret at begynde at modtage udbetalinger. Desuden er en folkepension ikke finansieret af dine indbetalinger i modsætning til en privat pension eller arbejdsmarkedspension – den er finansieret af statslige skatteindtægter.

Andre indkomstmulighede

Selvom det kan være en kilde til indkomst, vil de penge, du modtager fra folkepensionen, muligvis ikke være nok til at leve af, når du når pensionsalderen. Det kan være en fordel for dig at udforske andre pensionsordninger og opsparingsmuligheder. Andre muligheder for opsparing og investering kan gøre det muligt for at dig foretage indbetalinger til konti, som du kan bruge til opsparing og investering. I forbindelse med disse private konti vil du muligvis være nødt til at foretage nogle store investeringsbeslutninger, som f.eks. hvilke aktivklasser og værdipapirer, du skal investere i. Det kan være en stor fordel for din pension at have en personlig investeringsplan, der er skræddersyet til din økonomiske situation og dine langsigtede investeringsmål. Når du har fundet den rette plan for dig, bliver den vanskelige del at holde fast i den plan – selv under opgange og nedgange på markedet. Hvis du er usikker på din evne til at vælge den rette plan eller holde fast ved den under ustabile markedsperioder, kan Fisher Investments Norden muligvis hjælpe dig.

Få mere information om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden kan arbejde sammen med dig om dine pensionsordninger og investeringer. Vi mener, at allokering af aktiver – din porteføljes blanding af aktier, fastforrentede værdipapirer, kontantlignende aktiver og andre værdipapirer – kan have en stor effekt på dine overordnede investeringspræstationer. Hvis du har mulighed for at investere og personliggøre dine konti, kan vi eventuelt anbefale en allokering af aktiver, som vi mener vil gavne dig i det lange løb. Hvis du gerne vil have mere information om Fisher Investments Norden eller grundprincipperne for pension, kan du ringe og tale med en af vores kvalificerede repræsentanter eller downloade en af vores informative investeringsvejledninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.