Typer af pensionsordninger

Hovedbudskaber:

  • Nogle almindelige pensionsordninger i Danmark er folkepension, arbejdsmarkedspension og ATP Livslang Pension.
  • Personer, der er berettigede til folkepension, vil eventuelt få mindre udbetalt, hvis de flytter væk fra Danmark under pensionen, afhængigt af landet.
  • Arbejdsmarkedspensioner dækker ca. 90 % af arbejdsmarkedet i Danmark.

Pensionsplanlægning kan virke overvældende. Som bosiddende i Danmark er nogle forskellige pensionsordninger tilgængelige, og det kan være forvirrende at afgøre, hvilke pensionsordninger du har ret til. I denne artikel vil vi diskutere nogle af de almindelige pensionsordninger og deres forbehold og begrænsninger.

Folkepension¹

Staten tilbyder folkepensionen. For at være berettiget til folkepension er de generelle betingelser:

  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal være bosiddende i Danmark
  • Du skal have boet i Danmark mindst 3 år fra 15-årsalderen til den officielle pensionsalder.

Der kan være nogle undtagelser fra de generelle betingelser.

Hvis du ønsker at modtage fuldt udbytte af folkepensionen, skal du have boet i Danmark mindst 40 år siden 15-års-alderen. Dem, der ikke opfylder denne betingelse, kan være berettigede til at modtage en del af folkepensionen.

Det beløb, du modtager fra folkepensionen, varierer afhængigt af, hvornår du vælger at begynde at modtage din pension, og om du har yderligere indkomst, når du går på pension. Selvom den aktuelle alder, hvor du er berettiget til folkepension, afhænger af, hvornår du er født, vil nogle gerne fortsætte med at arbejde i længere tid. Personer, der vælger at fortsætte med at arbejde, kan vælge at forsinke modtagelsen af deres folkepension og modtage større pensionsudbetalinger senere.

Udbetaling Denmark er ansvarligt for at fastsætte, hvilket beløb du er berettiget til at modtage på årsbasis. Hvis du forventer ændringer, der kan påvirke dine levevilkår under pensionen, skal du sørge for at give besked til Udbetaling Danmark.

Arbejdsmarkedspensioner²

Hvis du er en del af arbejdsmarkedet i Danmark, er du sandsynligvis medlem af en erhvervstilknyttet pensionsordning. Den danske arbejdsmarkedspension etableres generelt sammen med din arbejdsgiver. Ca. 90 % af danske medarbejdere er dækket af denne type pension med definerede bidrag. Selvom alle ansatte i den offentlige sektor og ca. 75 % af de ansatte i den private sektor er indskrevet i en eller anden form for arbejdsmarkedspension, er selvstændige ikke dækket af denne form for pensionsordninger.

Arbejdsmarkedspensioner betragtes som "bidragsbaserede" ordninger, hvor du og potentielt din arbejdsgiver yder bidrag, som investeres og i sidste ende kan bruges til at opnå indkomst under pensionisttilværelsen. Generelt fastsættes bidragssatserne mellem 12 % og 18 % ved en overenskomst mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Udbetalingsfasen for en arbejdsmarkedspension kan variere afhængigt af ordningen, og hvordan du vælger at modtage dine udbetalinger, når du når pensionsalderen. I modsætning til folkepensionen kan du stadig være berettiget til at modtage udbetalinger fra din arbejdsmarkedspension, selvom du ikke længere bor i Danmark. Hvis du forventer ændringer i din pensionssituation, skal du kontakte dit pensionsselskab.

ATP Livslang Pension³

ATP er en bidragsbaseret ordning beregnet til at supplere eventuelle yderligere pensionsydelser, du måtte modtage. ATP tilbyder livslang pension, der starter ved den normale pensionsalder, sammen med et engangsbeløb, der udbetales til efterladte i tilfælde af tidlig død. ATP dækker alle danske indbyggere med en arbejdsindkomst og giver selvstændige mulighed for frivilligt medlemskab.

Mens bidraget til arbejdsmarkedspensionen beregnes som en procentdel, er bidrag til ATP et fast beløb, der varierer i forhold til antallet af arbejdede timer. Dobbeltbidrag betales til ATP for at kompensere for manglende bidrag under fravær fra arbejde på grund af sygdom, forældreorlov eller arbejdsløshed.

Yderligere overvejelser

Danske statsborgere, som i øjeblikket arbejder i udlandet og optjener pension, kan være forpligtede til at sende en leveattest hvert år for at deltage i en dansk pensionsordning. Alternativt gælder det, at hvis du er statsborger i et andet land, hvor du allerede har statspension, kan du vælge, om du foretrækker at beholde den statslige pensionsordning, du har i dit hjemland, eller starte en ny dansk pensionsordning.

Uanset hvilke pensioner, du er berettiget til, bør du være opmærksom på de skattemæssige implikationer.  Pensionsbidrag er normalt fritaget for indkomstskat, men investeringsafkast kan være genstand for afkastskat. Når du begynder at modtage indkomst fra folkepension, vil disse betalinger sandsynligvis blive genstand for personlig indkomstskat, og i forbindelse med private pensionsordninger bør du finde ud af, om dine udbetalinger vil blive pålagt skat. Det kan være vanskeligt at afgøre, hvordan skatter kan påvirke din overordnede planlægning. Du bør rådføre dig med en skattekonsulent for at afgøre, hvad der er bedst i din situation.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

De fleste danske investorer har planer om at modtage nogle ydelser fra en pensionsordning, men det kan være vanskeligt at afgøre, om det vil være nok til at forsørge dig under din pension. Får du brug for mere? Vil alle blive taget hånd om, hvis der sker noget med dig? Hvis du vil have hjælp til at besvare disse eller andre spørgsmål om din pensionssituation, kan du kontakte Fisher Investments Norden og tale med en af vores kvalificerede fagfolk.

¹Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 11/30/2018. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf.
²Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 11/30/2018. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf.
³Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 11/30/2018. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf.
Indholdet af denne webside bør ikke fortolkes som skatterådgivning. Kontakt venligst en skattekonsulent.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.