Pensionsrådgivning

Hovedbudskaber:

 • Nogle pensioner kan give mulighed for frihed til at vælge investeringer
 • Økonomisk rådgivning kan komme fra flere forskellige kilder – det er vigtigt at finde den mest velegnede rådgiver til din situation og dine behov

Der er et par forskellige pensionsordninger, der er almindeligt tilgængelige for investorer in Danmark. Hvis du planlægger at være afhængig af indkomst fra en eller flere pensioner under din pensionisttilværelse, kan det være en god idé at søge rådgivning. En finansekspert kan muligvis rådgive dig omkring specifikke aspekter af din pension, eller hvordan du skal allokere dine investeringer, hvis du har kontrol over den del af ordningen. Hvis du søger pensionsrådgivning, er der nogle overvejelser, som du kan have i tankerne, før du ansætter en økonomisk rådgiver. I denne artikel diskuterer vi nogle grundlæggende principper for pensionsrådgivning.

Typer af pensionsordninger

Nogle almindelige danske pensionsordninger er folkepension, ATP Livslang Pension, arbejdsmarkedspension og personlig pension. Disse ordninger har nogle forskelle, der kan være vigtige at huske på, når du vurderer, hvilken indkomst, du kan forvente, og om du ønsker at søge rådgivning eller ej.

Folkepension: Den danske stat tilbyder folkepensionen. Berettigelseskravene omfatter generelt følgende:

 • Du skal være indbygger i Danmark.
 • Du skal være af passende pensionsalder og have boet i Danmark et bestemt antal år.

ATP Livslang Pension: Denne bidragsbaserede ordning supplerer folkepensionen. De påkrævede bidrag fastsættes ud fra antal arbejdstimer. ¹ATP-ydelserne begynder ved den normale pensionsalder. Selvstændige kan eventuelt bidrage frivilligt til denne ordning.

Arbejdsmarkedspension: Disse pensionsordninger tilbydes af arbejdsgiverne. De er bidragsbaserede ordninger, og ydelsen kan variere afhængigt af bidragene til ordningen, og hvordan bidragene investeres. Deltagerne i pensionsordningen har eventuelt mulighed for at vælge, hvornår og hvordan de vil have deres pension udbetalt.

Personlig eller privat pension: Personlige pensioner er valgfrie ordninger, som individer kan bruge. De kan oprettes hos et privat pensionsselskab. Investorer kan eventuelt vælge at bruge disse ordninger til at spare yderligere penge op til pensionen.

Pensionsbeslutninger

Nogle pensionsydelser, som dem fra folkepensionen, afhænger ikke af investeringer eller en enkeltpersons valg af investeringer. Men nogle ordninger har variable ydelser, der afhænger af typen af valgte investeringer. Du skal eventuelt vælge, hvilken allokering af aktier, fastforrentede værdipapirer, kontanter eller andre investeringer, dine bidrag investeres i.

Der kan også være andre beslutninger, som du skal træffe vedrørende dine pensioner. Det kan for eksempel være følgende:

 • Om du vil anvende en personlig pensionsordning eller ej.
 • Om du vil spare yderligere pensionspenge op ud over en pensionsordning eller ej.
 • Om du vil udsætte modtagelsen af dine pensionsydelser eller ej.
  • I nogle tilfælde kan du eventuelt modtage større løbende betalinger, hvis du udsætter det tidspunkt, hvor du begynder at modtage udbetalinger.
 • Skattemæssige overvejelser

Nogle af disse overvejelser kan virke komplicerede for nogle investorer. Du ønsker måske at søge rådgivning omkring nogle af eller alle disse overvejelser.

Pensionsrådgivning

Der kan være flere typer økonomiske rådgivere, der kan rådgive dig om pensioner eller investeringer. Du finder måske en rådgiver direkte hos din pensionsudbyder, i en bank, eller hos en separat finansekspert eller -virksomhed. Nogle økonomiske rådgivere kan rådgive om, hvornår du bør modtage indkomst fra pensioner, eller rådgive om muligheder som overførsel til en anden ordning eller investering.

Hvis du beslutter dig for at få pensionsrådgivning, er det en god idé nøje at vurdere rådgiveren for at sikre, at personen egner sig til din situation. Nogle overvejelser, det kan være godt at huske på:

 • Niveauet af kundeservice
 • Investeringsrådgivningens fleksibilitet
 • Investeringsstrategiens egnethed til dine behov
 • Prisen for rådgivning og service

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Mange i Danmark planlægger at modtage pensionsindkomst under deres pensionisttilværelse. Planlægning til din pension kan kræve, at du vurderer dine forventede pensionsydelser og forstår, hvilke muligheder du eventuelt har. Det er måske værd at overveje, hvornår og hvordan du vil modtage dine ydelser, eller om din pensionsindkomst vil være nok til at opfylde dine behov under pensionisttilværelsen. Hvis du har brug for hjælp, kan du søge rådgivning hos en finansekspert.

Fisher Investments Norden kan muligvis hjælpe dig. Kontakt os i dag, eller download en investeringsvejledning for at få mere at vide.

¹Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 30/04/2019. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.