Fordelene ved at have en professionel finansrådgiver


Når du overvejer din pensionsplanlægning, og hvordan du skal finansiere din fremtid, er du nødt til at tage fat på spørgsmålet om, hvordan du investerer klogt, så du kan nå dine langsigtede mål. 

Noget af det første, du skal overveje, er, om du skal hyre en finansrådgiver eller give afkald på professionel rådgivning og selv forvalte dine aktiver. Men din beslutning bør ikke afhænge udelukkende af gebyrer eller dine egne investeringsevner, da fordelen ved at have en finansrådgiver indebærer meget mere at modtage rådgivning og vælge aktier.

God investeringsrådgivning er afgørende, når du skal oprette en plan for opnåelsen af dine langsigtede økonomiske mål, overholde den plan og være i stand til at nyde dit liv og din økonomi undervejs. Forskellige investorer vil have gavn af forskellige finansrådgivere, afhængigt af forvaltningsmetoder og kommunikationsteknikker. Den individuelle investor må afveje fordelene ved en bestemt rådgiver eller et bestemt firma i forhold til de potentielle udgifter.

I det følgende diskuterer vi nogle potentielle fordele, som man bør tage i betragtning, når man leder efter den ideelle finansrådgiver.

Fordel 1 ved en finansrådgiver: En investeringsstrategi, der stemmer overens med dine mål

Fastlæggelse af dine langsigtede investeringsmål er det første trin frem mod udviklingen af en fornuftig investeringsstrategi.

Folk, der selv forvalter deres aktiver, står over for mange risici ved udarbejdelsen af deres investeringsplaner. Man kan nemt komme til at fokusere for meget på ét område på bekostning af andre, eller man kan komme til at lade personlige fordomme påvirke den overordnede allokering af aktiver i porteføljen. Nogle, der selv forvalter aktiver, kommer måske endda til at overse vigtige faktorer, som deres mere langsigtede behov for indtjening, pensionsplanlægning og porteføljens diversificering.

Første trin i processen bør være grundig gennemgang af din aktuelle økonomiske situation. Først når du og din finansrådgiver har foretaget dette trin, vil du være i stand til at identificere realistiske og passende økonomiske mål, fulgt af etableringen af en investeringsstrategi, der maksimerer dine chancer for at nå de mål.

Hvis du er en kvalificeret investor med mindst DKK 2.750.000 i investerbare aktiver, kan Fisher Investments Nordens moderselskab eventuelt hjælpe dig med at vurdere dine personlige forhold og din aktuelle investeringsportefølje for at afgøre, om det er den optimale strategi til at nå dine langsigtede mål.[i]

Når du skal definere dine langsigtede investeringsmål og -strategi, er der nogle vigtige spørgsmål, som du skal diskutere med din finansrådgiver:

  • Hvor mange penge har du brug for, når du går på pension – er din pensionsopsparing tilstrækkelig?
  • Hvor stor en indkomst får du brug for på årsbasis?
  • Hvor meget vækst kræves af din portefølje for at dække disse udgifter?

Det er helt grundlæggende spørgsmål, men de kan have mange variabler og konsekvenser. De bør også danne grundlag for den første samtale med din rådgiver.

Gode rådgivere bør altid starte med at bede dig om at definere dine langsigtede mål og den potentielle tidshorisont for din investering – hvor lang tid din portefølje skal vare. Det er en afgørende, men ofte undervurderet, forudsætning for fastsættelsen af mål.

Man kan alt for nemt komme til at ignorere dette aspekt af pensionsplanlægningen. De firmaer, der mener, at standardtabeller for forventet levetid bør diktere din tidshorisont, har ofte en manglende forståelse for, at de tabeller kun er gennemsnitlige. Personer med et godt helbred har en god chance for at leve længere end gennemsnitslevetiden, og det kan være en god idé at beregne en længere tidshorisont end dem, der er angivet i tabellerne. Hvis din økonomiske plan ikke hjælper med at forberede dig til en lang nok tidshorisont, kan du risikere, at din portefølje løber tør for penge på det tidspunkt, hvor du har mest brug for dem.

Desuden kan din investeringsrådgiver hjælpe dig med bedre at forstå, hvordan din tidshorisont kan være længere end dit eget liv, især hvis du har en yngre ægtefælle eller planlægger at efterlade en arv. God planlægnings- og investeringsrådgivning kan reducere risikoen for, at din portefølje ikke er tilstrækkelig i forhold til din tidshorisont eller ikke tager hensyn til effekten af inflation, øgede leveomkostninger, eller uventede udgifter af høj værdi, som at hjælpe et barn eller barnebarn med at købe deres første hjem.

Fordel 2 ved en finansrådgiver: Disciplin

En af de vigtigste fordele, som du får med en finansrådgiver, er rådgivning, der kan hjælp dig med at holde fast ved din langsigtede strategi og blive på den rette kurs frem mod dine langsigtede økonomiske mål.

Alt for ofte bliver folk, der selv forvalter deres aktiver, og detailinvestorer skræmte over kortsigtet markedsustabilitet kombineret med angstfremkaldende overskrifter. Men god økonomisk rådgivning kan hjælpe dig med at holde fast ved dine langsigtede investeringsmål og undgå at foretage følelsesladede og snævertsynede handler. Nogle gange kan disse følelsesladede handler have dårlig timing. Hvis der for eksempel opstår nedadgående kortsigtet ustabilitet, bliver du måske bange for større nedgang og ender med at sælge værdipapirer med et tab og gå glip af den umiddelbare fremgang.

Disse kortsigtede investeringsbeslutninger er ikke kun begrænsede til nedadgående bevægelser på markedet – de kan også forekomme under perioder med sektorvækst eller under et bull-marked. For eksempel har mange, der selv investerer, og nogle investeringsfirmaer, tendens til at jagte ‘opture’ – dvs. fokusere deres køb på aktier eller sektorer, der for nyligt har klaret sig godt. Den mest almindelige faldgrube ved denne fejl er, at succesrige sektorer eller aktier, der har overgået markedet inden for de seneste år, ofte kan begynde at køle ned, lige når du går med på dillen. Et godt eksempel på en sådan fejl kunne være dem, der gik med på de populære teknologiaktier sidst i 90'erne lige før det efterfølgende bearmarked.

Hvis du vælger at hyre Fisher Investments Norden og moderselskabet Fisher Investments Luxembourg som din investeringsforvalter, får du en personlig investeringsrådgiver, der kan hjælpe dig med at holde fast ved din investeringsstrategi. De kan hjælpe dig med at forstå din nuværende situation, dine langsigtede mål og adfærdsmønstre – og dermed hjælpe dig med at undgå følelsesmæssigt betingede investeringsfejl.

Fordel 3 ved en finansrådgiver: Sindsro og uddannelse

Ud over at hjælpe dig med at forblive disciplineret, er der yderligere fordele ved at arbejde sammen med en god finansrådgiver. Som mange selvforvaltende investorer har lært på den hårde måde, kan det at researche hele spektret af potentielle investeringer – såsom aktier, obligationer, ETF'er eller investeringsforeninger – virke håbløst, og det er en besværlig opgave for en detailinvestor. Men ved at arbejde sammen med en professionel investeringsrådgiver får du sindsro ved at research foretages på dine vegne på en måde, som du måske ikke ville være i stand til eller ikke ville have tænkt på.

Hvis du vælger at uddelegere investeringsresearch og -ansvar til en rådgiver, kan du bruge din kostbare tid på det, der betyder mest: brug tid på din familie og venner, rejs, spil golf eller tennis, mal, eller hvad du ellers måtte have lyst til.

Hvis du stadig er interesseret i at investere og ønsker at holde dig opdateret om markederne, vil nogle investeringsrådgivere måske være vært for informative kundearrangementer. Hos Fisher Investments Europe gør regelmæssige kundearrangementer det muligt for dig at møde medarbejdere i firmaet, stille eventuelle spørgsmål og diskutere firmaets aktuelle markedsprognose.

Ved at hyre Fisher Investments Europe får du en personlig investeringsrådgiver, der kan hjælpe dig med at finde ud af mere om markedet i relation til din portefølje. Denne kontakt kan gøre, at du ikke behøver at gennemlæse virksomhedsrapporter og markedsanalyser i din fritid.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden er engagerede i at uddanne investorer og hjælpe dem med at starte processen med pensionsplanlægning. Kontakt os i dag for at tale med en af vores kvalificerede eksperter, eller download en af vores investeringsvejledninger for at få mere at vide.

Investering i aktiemarkeder medfører risiko for tab, og der er ikke nogen garanti for, at hele eller noget af den investerede kapital bliver betalt tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og deres indtjening kan variere med de globale aktiemarkeder og internationale valutakurser.[i] Dette dokument giver udtryk for Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Europes og Fisher Investments' generelle opfattelse, og bør ikke betragtes som personlig investerings- eller skatterådgivning eller som et udtryk for deres resultater eller deres kunders resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at de fortsat vil have denne holdning, da det kan ændre sig når som helst på basis af nye oplysninger, analyser eller genovervejelse. Desuden gives ikke nogen garanti vedrørende nøjagtigheden af indeholdte prognoser. Ikke alle prognoser har været eller vil nødvendigvis være så præcise som prognoserne indeholdt i dette dokument. Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har hovedkontor på adressen: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af US Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør i henhold til en outsourcingaftale.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.