Hvor skal man investere – forståelse af grundprincipperne i top-down-investering


Det kan være en skræmmende opgave at afgøre, hvor man skal investere. Hvordan skal din langsigtede investeringsstrategi være? Bør du vælge en europæisk fond eller landespecifikke udenlandske aktier? Hvad er dine investeringsmuligheder? Det kan være udfordrende spørgsmål, og det bør de på mange måder også være. Investeringsverdenen er trods alt omfattende og indebærer muligheder over hele kloden og byder på næsten utallige valgmuligheder. Selv hvis man kun kigger på aktier, er der titusindvis at vælge mellem.[i] Så hvor skal man starte sin beslutningsproces for at opnå sine investeringsmål? I denne artikel hjælper vi dig med at forstå nogle af de faktorer, der skal tages i betragtning, og vi beskriver grundprincipperne i top-down-investering.

Mål og allokering af aktiver

Efter vores erfaring er noget af det mest afgørende for investeringssucces, både i Europa og andre steder i verden, allokeringen af aktiver – dvs. sammensætningen af aktier, obligationer, kontantlignende værdipapirer og andre værdipapirer i din portefølje.

Men for at kunne afgøre, hvor du skal investere, og hvilken blanding af lande, regioner og aktivklasser der er velegnede for dig, er du først nødt til at identificere dine investeringsmål. For de fleste europæiske investorer – faktisk for næsten alle investorer i verden – kan potentielle investeringsmål koges ned til et af følgende (eller en kombination af dem):

  • At opretholde velstand og sikre likviditetsstrøm: Hvis det er dine mål, bør du stille dig selv følgende spørgsmål: Har du overvejet den langsigtede effekt af inflation? Hvad sker der, hvis du lever længere end forventet? Hvad, hvis du får uventede medicinske eller plejekrævende behov, eller der opstår andre uplanlagte eller økonomiske krav? Vil din "nødfond" virkelig være til nogen nytte ved økonomisk modgang?
  • Sådan øger du formuen: Vækstfokuserede investorer bør have et langsigtet udsyn, der sætter deres endelige økonomiske mål over eventuel kortsigtet ustabilitet på markedet. Det kræver disciplin, men historien viser os, at tilstræbelsen efter vækst med tiden giver det bedste langsigtede investeringsafkast.
  • Sådan bruger du det hele: Det er ikke et typisk mål, men det er set før. Det kræver i sagens natur en forsigtig strategi. Hvis din timing er forkert, risikerer du at løbe tør for penge.
  • Sådan efterlader du en arv: Det at efterlade en arv, uanset om det er til arvinger eller velgørenhed, er et beundringsværdigt mål, der kan sikre, at din formue hjælper andre, når du ikke er her mere. Men det kræver vækst og forsigtighed.

Tidshorisont for investering

Når du skal identificere tidshorisonten for din investering (vi definerer dette som den tid, din investering skal vare), bør du huske, at du måske kommer til at leve længere, end du tror. Det er faktisk ret sandsynligt. Medicinske fremskridt i Europa betyder, at folk lever længere end på næsten ethvert andet tidspunkt i historien. Hvis du undervurderer din tidshorisont, risikerer du at løbe tør for penge. Og husk, at hvis det er meningen, at dine penge skal sørge for andre, skal du ikke kun tage din egen levetid i betragtning; du skal også overveje din ægtefælles eller partners levetid, eller den potentielle levetid for andre arvinger.

Jo længere din beregnede tidshorisont er, jo mere sandsynligt er det, at du har brug for en vækstfokuseret investeringsstrategi, og det betyder sandsynligvis, at du er nødt til at investere i mere vækstfokuserede aktiver, såsom aktier. Hvis du har en kortere tidshorisont og har brug for en bedre likviditetsstrøm, har du sandsynligvis brug for aktiver med lavere volatilitet, som fastforrentede værdipapirer, så du kan opfylde dine kortsigtede mål og få regelmæssige udbetalinger, når du har brug for det.

Vælg et benchmark, før du vælger værdipapirer

Det er kun første skridt at vide, hvilken type aktiver du bør eje – det fortæller dig ikke præcist, hvor du skal investere. Lad os sige, at du er nødt til at eje aktier for at nå dine investeringsmål, som det er tilfældet for mange investorer. Så vil det første skridt være at vælge et benchmark, da det at eje aktier uden at kunne sammenligne afkast kan vise sig at være en noget planløs strategi. Ved at vælge benchmarks, kan du måle risici og fastsætte ydelsesforventninger.

Denne proces med at minimere og styre potentielle risici er lige så meget en del af en vellykket investering som maksimeringen af potentialet for gevinst. Hvis du vælger et passende benchmark, kan du bedre diversificere på tværs af lande og sektorer, hvilket hjælper dig med at sprede risikoen og få mest muligt ud af globale muligheder – og dermed forhåbentlig øge muligheden for at opnå positive afkast. Hvis du er en aktiv investor, er dit mål at tilføje værdi til din portefølje i forhold til det valgte benchmark. Det gør du ved at op- eller nedprioritere bestemte komponenter af benchmarket ved at lægge mere vægt på de dele, som du tror vil klare sig godt, og mindre vægt på de dele, som du tror vil klare sig mindre godt.

Lad være med at koncentrere risikoen

Mennesker er instinktivt konservative. Det er en del af vores evolutionære grundlag. Men den risiko-modvillige del af vores væsen er ikke velegnet til at håndtere de investeringsmuligheder, der opstår under forskellige dele af en markedscyklus. Hvis du for eksempel koncentrerer dine beholdninger omkring et enkelt velkendt land, som Frankrig eller Tyskland, eller et enkelt geografisk område, som f.eks. eurozonen, udsætter det din portefølje for "koncentrationsrisiko", hvilket også kan omfatte:

  • Økonomisk risiko: Økonomien vakler i det land eller den region, hvor du har alle eller de fleste af dine investeringer.
  • Miljømæssig risiko: En enkelt miljømæssig begivenhed, som en naturlig katastrofe, en orkan, en oversvømmelse eller en flodbølge, kan have en afgørende indflydelse på mellemkort sigt, selvom det ofte vil være kortvarigt.
  • Politisk risiko: Ændringer i politisk lederskab, og den efterfølgende økonomiske politik, handelspolitik eller pengepolitik, kan have en negativ effekt på forretninger og handel og gå ud over over-koncentrerede porteføljers langsigtede ydelse.

Alle tre ovenstående risici er i stand til hurtigt at udslette et eventuelt positivt afkast og effektivt udbytte, som du kan have samlet sammen over et stykke tid.

Få mest muligt ud af den globale økonomi

På mange måder er diversificering ganske enkelt en afspejling af den globale økonomi, vi lever i. Markeder i lande rundt omkring i Europa og i resten af verden, som du måske tidligere har troet ikke ville udgøre gode investeringsmuligheder, viser sig at have regularitet og opnå imponerende vækst og afkast. Din portefølje bør kunne reagere på den slags, ellers risikerer du at gå glip af vigtige globale investeringsmuligheder. Men du bør altid overveje variabler, der kan påvirke ustabiliteten. Påvirkede det franske valg for eksempel investeringsforeninger? Vil det skabe problemer for dine aktiebeholdninger, når Det Forenede Kongerige forlader EU?

Nye aktier og nye fonde på europæiske og globale markeder bør overvejes og undersøges. Hvis du investerer i værdipapirer fra et for smalt geografisk område, risikerer du at gå glip af friske muligheder. 

Invester mere i lovende områder

For at kunne drage fordel af værdipapirer med god ydelse skal investorer i bund og grund investere i de dele af markedet, som de mener vil klare sig bedst, baseret på grundig markedsresearch. Se på landskabet – uden at have adgang til historiske data, kan det virke risikabelt, men når du forstår, hvordan du kan fastlægge dine muligheder, vil du have en bedre idé om, hvor du skal investere.

Så hvad driver aktiepriserne? Igennem enhver økonomisk krise, ethvert fondskollaps og ethvert bull-marked-hysteri har udbud og efterspørgsel altid været det, der driver aktiepriserne. På langt sigt kan udbud udvides eller begrænses uendeligt via adskillige faktorer, herunder børsintroduktioner (når en privat virksomhed beslutter at udbyde aktier), sekundære udbydelser (når en virksomhed, der allerede er et aktieselskab, udbyder nye aktier), aktietilbagekøb (når en virksomhed beslutter at købe sine egne aktier tilbage), og fusioner og virksomhedsovertagelser. På kort sigt flytter efterspørgsel priser. Efterspørgsel har tre fundamentale drivkræfter:

  • Politisk: Et såkaldt hængt parlament, hvor der ikke er noget partiflertal, Brexit, afsættelse af en regering ved et militært kup – det og andet kan drive investorer til at købe eller sælge.
  • Økonomisk: Selvom økonomien og aktiemarkedet ikke er det samme, har økonomiske faktorer som rentesatser, global handel og konjunktursvingninger alt sammen evnen til at drive efterspørgslen.
  • Stemning: Investorpsykologi og manglende evne til at klare sig igennem ustabilitet er en afgørende drivkraft. Følelsesladede reaktioner på historier i medierne kan forårsage panikkøb og -salg på et hvilket som helst tidspunkt, og det vil selvfølgelig påvirke priserne.

Hvis du kan identificere manglende overensstemmelse mellem fundamentale betingelser og investorers opfattelse, vil du måske være i stand til at finde metoder til at præstere bedre end dit benchmark. Husk, at der allerede er taget højde for de mest velkendte oplysninger ved markeders prissætning. For at kunne præstere bedre er du nødt til at have oplysninger, som andre ikke har, eller fortolke velkendte oplysninger anderledes end de fleste – din porteføljeforvalter eller investeringsrådgiver bør lægge øret til vandrørene med hensyn til disse og andre europæiske og globale markedsforhold.

Invester i mindre lovende områder

En god investor er en ydmyg investor. Du bør altid acceptere, at du kan tage fejl.

Hvis du altid kun har investeret i de dele af markedet, som du tror vil klare sig bedst, og dine forudsigelser er forkerte, kan det reducere muligheden for at opnå dine mål. Hvis dit benchmark er eksponeret over for andre dele af markedet og din portefølje holder sig væk fra dem, løber du en risiko for at gå glip af muligheden for yderligere afkast. Informeret diversificering vil med stor sandsynlighed være afgørende ved opnåelsen af dine økonomiske og pensionsmæssige mål.

Vi hjælper dig med at beslutte, hvor du skal investere

Hos Fisher Investments Norden stræber vi efter at tilbyde investoruddannelse ved hjælp af vores investeringsvejledninger og andre tjenesteydelser rettet mod at hjælpe dig med at nå dine personlige økonomiske mål.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at komme i gang med din rejse inden for investeringsplanlægning. Vores eksperter eventuelt hjælpe dig med at vurdere din portefølje, allokering af aktiver og investeringsstrategi for at hjælpe dig med at nå dine langsigtede økonomiske mål.

Få flere oplysninger ved at downloade en af vores vejledninger eller ved at ringe til os i dag for at tale med en af vores eksperter.

[i] Kilde: FactSet, pr. 29/06/2018.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.