Ikke alle investeringsidéer er gode

Lad dig ikke distrahere af nuancerede investeringsidéer og diller! Fisher Investments Norden diskuterer, hvorfor det er vigtigt at udarbejde en sammenhængende investeringsstrategi, så du kan træffe en gennemtænkt beslutning om den rette allokering af aktiver, som kan hjælpe dig med at nå dine mål.


Mange investorer har en idé om, hvad investeringssucces betyder for dem personligt, men ikke alle investorer har en defineret række mål, der driver deres investeringsbeslutninger. Fastlæggelse af dine investeringsmål og fremgangsmåden til at nå dem er et afgørende skridt, når du vil skabe fundamentet for vellykket investering. Hvis du ikke formulerer dine mål og en plan for at nå dem, vil du måske blive distraheret af forskellige investeringsidéer eller diller, der eventuelt ikke udgør en sammenhængende investeringsstrategi og måske ikke hjælper dig til at nå dine mål.

Nogle investorer vil måske jagte “hotte” eller populære investeringsidéer, der ikke nødvendigvis egner sig til deres behov, og andre vil måske jagte investeringsidéer, der ikke har det rette risikoniveau til deres omstændigheder. Hvis du investerer på basis af anbefalinger fra venner, medier eller en finansiel virksomhed, bør du være forsigtig med investeringsprodukter eller strategier, der lover urealistisk høj vækst eller garanterer både bevarelse af kapital og vækst. Der er ingen risikofrie genveje til højt afkast. Investeringssucces kræver disciplin, omhyggelig planlægning og grundig udforskning af passende investeringsmuligheder, der opfylder dine investeringsmål.

Investerer du til din pension?

For mange er pensionisttilværelsen en tid, hvor man skal slappe af, tilbringe tid med sin familie og nyde sine senere år. Investorer sparer og investerer måske gennem hele deres arbejdsliv for at finansiere den pension, de forestiller sig. Men for mange mennesker kræver det detaljeret planlægning og investeringsdisciplin at opnå et tilstrækkeligt pensionsgrundlag, hvilket kan være en udfordrende proces.

At regne med indkomst fra en enkelt pensionskasse til at finansiere pensionen er muligvis ikke den bedste metode til at opfylde dine pensionsbehov og mål, og du vil måske være nødt til at udforske andre potentielle muligheder for pensionsindkomst. En mulighed er at hæve pensionsindkomst fra en investeringskonto eller andre opsparinger, som du har akkumuleret gennem årene. Inden for den portefølje vil du måske være nødt til at træffe nogle vigtige beslutninger med hensyn til, hvordan du investerer disse midler. Mennesker søger undertiden nemme svar på vanskelige spørgsmål. Men når det kommer til dine investeringsmuligheder, er disse beslutninger ikke altid nemme, og mange mennesker mangler engagementet til at holde fast ved deres optimale investeringsstrategi.

Pas på diller

Nogle detailinvestorer falder for investeringsidéer, der lover urealistisk høj vækst eller garanteret bevarelse af kapital og vækst – hvilket er umuligt, da ægte bevarelse af kapital kræver investeringer for at holde trit med inflationen, og vækst ud over det kræver, at man løber en risiko. Disse idéer virker måske særligt tiltalende under ustabile perioder på aktiemarkedet. Men denne type investeringsidéer passer måske ikke til din investeringsstrategi og kan få dig til at træffe følelsesmæssige eller uigennemtænkte beslutninger, der skader din porteføljes afkast. Investorer bør efter vores mening være kritiske over for den seneste og mest fantastiske fond eller investeringsmulighed, hvis de ikke først foretager grundig baggrundsresearch.

Hvis du vil give dig selv den bedst mulige chance for at nå dine mål, skal du have en grundig plan på plads, være indstillet på at investere med disciplin og have realistiske forventninger til indtjeningsvækst.

Din økonomiske rådgiver bør være i stand til at identificere de aktier, fonde, fastforrentede værdipapirer eller andre muligheder, der passer til dine mål og dine individuelle forhold. Han eller hun bør også være i stand til at hjælpe dig med at blive ved med at være disciplineret, når du har lyst til at træffe følelsesmæssige beslutninger på basis af kursudsving, eller hvis du gerne vil investere i investeringsidéer, der er for gode til at være sande.  

Identificer dine mål og din tidshorisont for investering

Hvis du ikke definerer dine investeringsmål – uanset om det er til din pension eller noget andet – kan du have svært ved overhovedet at begynde at overveje dine muligheder. Afhængigt af din situation hører dine mål sandsynligvis ind under en af de følgende kategorier:

  • Porteføljevækst: At øge værdien af din portefølje i løbet af din tidshorisont for investering
  • Bevare værdien af din portefølje: At bevare dit nuværende niveau af købekraft indtil slutningen af din tidshorisont for investering
  • Bruge aktiver: At bruge alt inden for en bestemt periode
  • Ramme en specifik slutværdi: At skabe et ønsket beløb, som du kan give videre til en ægtefælle, børn, velgørenhed eller anden arv

Det er vigtigt at identificere din tidshorisont for investering – hvor længe du har brug for, at dine investeringer varer – for at finde ud af, om din investeringsstrategi er optimal til din situation og dine mål. Når du vurderer din tidshorisont for investering, skal du huske på, at du potentielt kan leve længere end den gennemsnitlige forventede levetid. Dine investeringer skal vare hele din tidshorisont for investering. Hvis du ender med at leve længere end forventet, vil du så stadig kunne leve af dine investeringer? Med løbende medicinske fremskridt ender du måske med at leve længere, end du forventer i øjeblikket, så det er vigtigt at planlægge nu, hvordan du vil nå dine investeringsmål, så du kan forsørge dig selv under en potentielt lang pensionisttilværelse.

En anden vigtig del af planlægningsprocessen er at planlægge efter den potentielle effekt af inflation. Når inflationen stiger, kan det have en betydelig effekt på din porteføljes købekraft. Med tiden kan den effekt gøre indhug i din købekraft. Når du vælger dine investeringsmuligheder, skal du huske den effekt, inflation kan have.

Forbliv disciplineret

Risiko er en naturlig del af enhver investeringsmulighed. For at opnå det vækstniveau, som du ønsker, vil du muligvis være nødt til at acceptere en form for investeringsrisiko eller markedsustabilitet. Det kan være svært at udholde markedssvingninger på daglig basis, især under perioder med større ustabilitet. Men når du overvejer risici, skal du huske, at markedsustabilitet kun er én type risiko. Andre risici kan f.eks. være koncentrationsrisiko – at have en for stor beholdning af en enkel virksomhed eller ét område af markedet – eller risikoen for ikke at nå dine mål, hvis du ikke opnår tilstrækkelig langsigtet investeringsvækst. Hvis man beskæftiger sig med adfærd som at prøve at time markedet eller tage unødvendige risici i forbindelse med populære investeringsidéer, kan det føre til overdreven risiko, og det kan måske sætte dine penge i fare.

Disciplin er en afgørende komponent i vellykket investering. Hvis de undgår ulogiske eller irrationelle markedsbeslutninger, er det mere sandsynligt, at investorer når deres mål. Hvis du afviger fra din kurs midt i planen, kan det reducere din evne til at nå dine mål og kan måske øge risikoen for, at du løber tør for penge før slutningen af din tidshorisont for investering.

Husk, at behovet for disciplin ikke kun gælder under perioder med lavkonjunktur. Det gælder også for de perioder, hvor investorer måske vil føle sig fristet til at jagte opture hos populære aktier og andre værdipapirer. Denne tilgang kan få investorer til at købe dyrt, når et værdipapir er superpopulært, og derefter sælge billigt, hvis virkeligheden ikke lever op til investorens forventninger. Det kan have en negativ effekt på porteføljer at time markeder forkert. Investordisciplin og en diversificeret, risikostyret investeringsstrategi kan hjælpe dig med at overkomme følelsesmæssige og kortsigtede handelstilskyndelser.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Selv erfarne investorer begår sommetider fejl. Hvis du tager dig tid til at vurdere og planlægge dine pensionsmål, kan det hjælpe dig med at komme ind på den rette kurs frem mod vellykket investering, mens løbende rådgivning, research og uddannelse kan hjælpe dig med at forblive disciplineret, så du har den største chance for at nå dine mål.

En pålidelig økonomisk rådgiver kan hjælpe dig med at forblive disciplineret, når du investerer, så du kan undgå potentielt vildledende populære investeringsidéer og tendenser. Hvis du har brug for hjælp til at vælge mellem investeringsmuligheder eller har brug for hjælp til at forstå, hvad du for øjeblikket investerer i, kan du kontakte os i dag eller downloade en af vores informative investeringsvejledninger for at få mere at vide.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.