Kend dine muligheder for personlig investeringsplanlægning

Hvad er vigtigt at overveje ved fastlæggelse af en personlig investeringsplan? Fisher Investments Norden diskuterer nogle almindelige investeringsmål, hvilket kan hjælpe dig med information til din plan.


Opbygning af en vellykket investeringsplan kræver en grundig forståelse af dine nuværende forhold, dine behov, dine langsigtede mål og din investeringstidshorisont – hvor lang tid du måske har brug for, at dine penge varer. Men det kan være udfordrende at forstå dine investeringsmuligheder og vide, hvordan du opnår vellykket allokering af aktiverne i din investeringsportefølje. I denne artikel vil vi beskrive nogle vigtige skridt til at komme i gang med din investeringsplan såvel som nogle investeringsrelaterede overvejelser.

Forstå dine investeringsmål

Investorer er forskellige og har unikke tilgange til pensionsplanlægning baseret på deres individuelle omstændigheder. Men hvis du minder om mange andre investorer, hører dit overordnede mål for din investeringsplan nok ind under en af de følgende kategorier:

  • Øge købekraftenDu vil måske gerne øge dine aktivers købekraft hen over tid og øge den samlede værdi af dine investeringer så meget som muligt.
  • Opretholde porteføljeværdi: Du vil måske gerne opretholde din nuværende købekraft eller ganske enkelt opretholde den numeriske værdi af dine investeringer. Dette mål kan kræve porteføljevækst for at opveje hævninger og inflation, men ikke så meget vækst som ville være nødvendigt for at øge din købekraft.
  • Ramme en specifik slutværdi: Du har måske et bestemt tal i tankerne, når du udarbejder din investeringsplan, uanset om du sparer op eller investerer for at give videregive midler til dine børn eller for at skabe en arv til velgørenhed. Dette mål kan kræve en vis porteføljevækst, men din strategi vil sandsynligvis afhænge af din valgte slutværdi, kombineret med andre faktorer.
  • Bruge alle aktiver: Selvom det måske kan virke unødvendigt at have en økonomisk plan på plads for at opfylde dette investeringsmål, kan det kræve meget nøje forvaltning og planlægning at undgå at løbe tør for penge for tidligt, især hvis du lever længere end forventet eller ikke tager effekten af inflation eller uventede udgifter i betragtning.

Når du vurderer dine investeringsmål, skal du omhyggeligt vurdere risiciene ved hver mulighed. De fleste forbinder ‘investeringsrisiko’ med markedsustabilitet. Markedsustabilitet kan have en afgørende effekt på din porteføljes bæredygtighed, men der er andre risici, du bør overveje. Hvis du har brug for porteføljevækst for at nå dine langsigtede mål, men investerer din opsparing i værdipapirer med lavt afkast, kan det resultere i en risiko for ikke at opfylde dine langsigtede behov, hvilket kan betyde, at du er nødt til at revurdere dine langsigtede mål. Alternativt kan du ved at fokusere udelukkende på at opretholde din kontosaldo løbe risikoen for at tabe købekraft på grund af de løbende inflationsomkostninger.

Når du træffer beslutningen om at investere dine midler i aktiver – som fastforrentede værdipapirer, aktier eller andre muligheder – kan det være en fordel at arbejde med en pålidelig rådgiver. Ved at få et udefrakommende perspektiv på dine investeringsmål, din risikotolerance og dine økonomiske mål kan du måske få den nødvendige rådgivning til at optimere din personlige investeringsplan, så den passer til din personlige situation og dine mål. 

Opfyld dine mål

Hvor mange penge får du brug for til at nå dine investeringsmål? Når du vurderer dine fremtidige indtægtsbehov, er det en god idé at starte med at beregne, hvor meget du bruger nu. Vurder derefter, hvor meget det eventuelt vil ændre sig under pensionisttilværelsen, hvilket kan være nemmere sagt end gjort. Kan dine nuværende investeringer finansiere dine væsentlige udgifter, som daglige leveomkostninger og skat, samt et rådighedsbeløb til f.eks. rejser og hobbyer? Hvis ikke, har du så eventuelt råd til at spare mere op? Vil du kunne finansiere uventede behov? På grund af effekten af inflation og uventede omkostninger er du muligvis nødt til at revurdere, hvor mange penge du har brug for til at nå dine langsigtede mål.

Derefter skal du vurdere, hvilke investeringsmuligheder eller investeringsprodukter der passer bedst til dine langsigtede økonomiske behov. For at gøre dette er det en god idé at udvikle en investeringsstrategi.

Investeringsstrategi

Et af de vigtigste aspekter af investeringsplanlægning er allokering af aktiver – din porteføljes blanding af aktier, fastforrentede værdipapirer og andre værdipapirer. Du kan eje disse aktiver direkte eller sammen med andre inden for fonde. Efter vores mening kan en stor del af porteføljens afkast hen over tid tilskrives opnåelsen af den rette balance mellem aktiver til din personlige situation og dine mål. En portefølje bestående udelukkende af kontanter er måske ikke den bedste investeringsløsning for dig, hvis du har brug for langsigtet porteføljevækst til at finansiere dine investeringsmål. En økonomisk rådgiver kan eventuelt hjælpe dig med at udforske dine investeringsmuligheder, både i forbindelse med langsigtet økonomisk planlægning og taktiske investeringsvalg. Fisher Investments Norden kan muligvis vurdere din situation og anbefale den allokering af investeringsaktiver, som vi mener er passende til din situation og dine mål.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Det er ofte en vanskelig opgave for en investor at undgå følelsesmæssige eller kortsigtede investeringsbeslutninger– heldigvis behøver du ikke gøre det alene. Fisher Investments Norden kan hjælpe kvalificerede investorer – dem med GBP 250.000 eller mere i investerbare aktiver – ved at anbefale en allokering af aktiver, der passer til deres økonomiske mål og situation. Kontakt os i dag for at tale med en af vores kvalificerede eksperter, eller download en af vores informative investeringsvejledninger for at få mere at vide.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.