Værd at vide om honorarer til investeringsrådgivere


Investeringsrådgiverens honorar er en vigtig del af forholdet mellem rådgiver og kunde. Ligesom ved andre ydelser er man nødt til at sikre sig, at man får det, man har betalt for. Hvis man f.eks. spiser på en fastfoodrestaurant, forventer man ikke samme serviceniveau som på en dyr gourmetrestaurant. Når man vælger rådgiver, er det afgørende at forstå forskellen i den service, de forskellige investeringsrådgivere kan tilbyde.

Denne artikel omhandler nogle af de forskellige afregningsstrukturer, der anvendes ved investeringsrådgivning.

Overblik over omkostninger ved investeringsrådgivning

Siden 3. januar 2018 har investeringsfirmaer inden for EØS haft pligt til at oplyse investorerne om alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med investeringsprodukter og -tjenesteydelser. Med de forskellige gebyr- og honorarstrukturer kan det godt betale sig at bruge lidt tid på at forstå de forskellige måder, som rådgiverne kan tage sig betalt på hos kunderne. På den måde kan man gennemgå de forskellige muligheder og vælge den, der passer bedst til ens personlige situation.

Nedenfor ses nogle eksempler på, hvordan rådgiverne afregner for rådgivning og kapitalforvaltning:

  • Et fast honorar pr. opgave
  • Timebaseret afregning
  • Månedsbaseret afregning
  • Løbende afregning

Selv om afregning pr. time kan være fornuftig i nogle tilfælde, mener Fisher Investments Norden, at en formueforvalter regelmæssigt skal være i kontakt med sine kunder for at sikre, at investeringsstrategien fortsat passer til deres aktuelle situation og langsigtede økonomiske mål. Afregning pr. time kan faktisk afholde kunderne fra at opsøge rådgivning i vanskelige tider – f.eks. i perioder med øgede udsving på kort sigt. Hvis kunderne er tilbageholdende med at mødes med rådgiveren, fordi det løber op, kan rådgiveren måske ikke give effektiv hjælp til at nå kundens mål på langt sigt.

Uanset hvilke omkostninger til investeringsrådgivning man har, skal man have en klar fornemmelse af omfanget og sammensætningen af de samlede omkostninger fra begyndelsen, så det står klart, om rådgiverens mål og de langsigtede investeringsmål passer sammen.

Aktiv og personlig kundeservice

Fisher Investments Norden tilbyder formueforvaltning og investeringsrådgivning fra Fisher Investments Europe.[i] Som første led i processen får du en personligt tilpasset foreløbig porteføljeanbefaling fra Fisher Investments Europe, der opkræver et engangsbeløb for den indledende rådgivning. Hvis du vælger at gå videre, afhænger Fisher Investments Europes løbende forvaltningshonorar af værdien af de aktiver, der forvaltes. En forskel fra den timeafregnede model er, at du med det løbende honorar altid kan kontakte din faste investeringsrådgiver, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, uden at det koster ekstra. Fisher Investments Europe tager også selv initiativ og kontakter dig regelmæssigt for at drøfte den aktuelle porteføljestrategi, besvare spørgsmål og sikre, at dine mål ikke har ændret sig.

Fisher Investments Europe er af den overbevisning, at personlig kundeservice bidrager til, at der kan opbygges tætte kundeforhold baseret på tillid, så kunderne føler sig trygge ved den samlede investeringsstrategi. Hvis du har en timebetalt rådgiver, lader du måske være med at ringe, fordi du er bange for de ekstra udgifter. Det kan være farligt på tidspunkter med markedsudsving, hvor følelserne kan komme til at styre investorerne. Fisher Investments Europe og Fisher Investments Norden mener, at du på sådanne tidspunkter med øget usikkerhed skal kunne ringe til din rådgiver, så der lægges en dæmper på det, du er bange for eller betænkelig ved. Den slags samtaler kan ofte forhindre, at investorerne foretager uigennemtænkte og følelsesbaserede handler med deres portefølje.

Honorarer – blot én ud af mange dele

Honorarer til investeringsrådgivere er et af de vigtige punkter, man skal overveje, når man vælger en formueforvalter, men der er også andre vigtige forhold. Det dyreste prisskilt er ikke altid lig med den bedste kvalitet, og modsat får man heller ikke altid mest for pengene ved at vælge den billigste løsning.

Der er andre vigtige faktorer, man skal huske på, når man er på jagt efter den investeringsrådgiver, der er den rigtige ud fra ens personlighedstræk, økonomiske mål og individuelle forhold. Kundeservice er eksempelvis en integreret del af alle kundeforhold ved investeringsrådgivning. Du overlader faktisk din investeringsportefølje, din fremtidige indkomst og dermed din fremtidige økonomiske sikkerhed og velstand til din investeringsrådgiver. Derfor er det vigtigt, at du har en investeringsrådgiver, der forstår din personlighed og kan reagere hensigtsmæssigt, så du fastholder kursen for at nå dine langsigtede økonomiske mål. Indeksfonde og algoritmestyret rådgivning kan måske være fristende på grund af de lave omkostninger, men en god rådgiver kan tilbyde væsentligt større værdi ved at hjælpe dig med at stå fast og bevare roen i tider med uro på markederne.

God kommunikation er ligeledes afgørende for at opnå et godt forhold mellem rådgiver og kunde. Det er meget lettere at holde fast ved en plan, hvis man forstår investeringsstrategien og har en personlig rådgiver, der kan hjælpe med at besvare spørgsmål og tage luften ud af eventuelle bekymringer. Hos Fisher Investments Europe er løbende og rettidig kommunikation afgørende for at yde effektiv kundeservice og vejledning.

Desuden skal en god investeringsrådgiver kunne bidrage til at klæde kunderne godt på til markedet, så de er klar over, hvad forskellige markedssituationer kan betyde for den langsigtede porteføljestrategi og muligheden for at nå de opstillede mål. Fisher Investments Europe prioriterer vejledning af kunderne, så de bedre forstår porteføljen og fremgangsmåden ved investering.

En anden side, som det er vigtigt at lægge vægt på ved valg af investeringsrådgiver, er rådgiverens resultater i de foregående år. Det betyder ikke, at du skal have bevis for flotte afkast hvert eneste år – faktisk kan det være et advarselssignal, fordi det kan betyde, at rådgiveren tager for store og usunde risici. I stedet er det bedre at kigge på, hvordan kundernes porteføljer har klaret sig i forskellige markedssituationer. Har rådgiveren varslet et bear-marked for sine kunder, og hvor mange gang har rådgiveren i givet fald haft ret?

Det er svært at sætte en pris på disse overvejelser, men et godt match mellem kunde og rådgiver kan have uvurderlig værdi. Derfor er det en god idé at overveje det omfang af service og vejledning, som en investeringsrådgiver tilbyder, når man skal vurdere honorarerne til forskellige investeringsrådgivere.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med bedre at forstå finansmarkederne, rådgiverne og deres honorarer. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at bidrage til at klæde investorerne på til markedet og hjælpe dem med at fastlægge og nå deres investeringsmål på langt sigt. Yderligere oplysninger fås ved at downloade en af vores informative investeringsvejledninger eller kontakte os i dag for at aftale et møde.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.