Dine interesser kommer altid først

  • Fokus på kunderne
  • Investeringserfaring
  • Top Down-investeringstilgang
  • Familie- og medarbejderejet
woman greeting couple in front of home

Fokus på kunderne

Lige fra begyndelsen i 1979 har vores amerikanske moderselskab, Fisher Investments, valgt at gøre tingene anderledes end andre investeringsselskaber – ikke kun for at ville skille os ud, men fordi vi sætter kundernes interesser først. Ved at holde ansvaret for salg, kundeservice og porteføljeforvaltning adskilt kan medarbejderne opnå en bred og dyb erfaring inden for deres ekspertområder. Vi mener, at denne arbejdsfordeling er til fordel for dig, da den reducerer interessekonflikter og sikrer dig udelt opmærksomhed og omhu på alle stadier af forretningsforholdet.

Som kunde hos Fisher Investments Europe forvalter vi dine investeringer og uddelegerer til dels visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til vores tilknyttede virksomheder. Det er især beslutninger vedrørende den daglige porteføljestrategi, der træffes af Fisher Investments, vores amerikanske moderselskab.

Investment Policy Committee (IPC)

Fisher Investments' omfattende ekspertise i investering

Investeringskomitéens fem medlemme følger nøje globale økonomiske, politiske og stemningsrelaterede drivkræfter på markedet. På den baggrund udarbejder de markedsprognoser og træffer beslutninger om kunders investeringsstrategier. Investeringskomitéen har mere end 150 års samlet erfaring i branchen.

flags from around the world

Top Down-investeringstilgang

Fisher Investments' effektive Top Down-tilgang til porteføljeforvaltning starter med en bred analyse af globale økonomiske, politiske og stemningsrelaterede drivkræfter for at kunne udarbejde fyldestgørende prognoser om markedsforholdene og udvikle investeringstemaer. Den analyse gør det muligt for Fisher Investments at finde muligheder på tværs af alle investeringskategorierne og derefter fokusere på de specifikke værdipapirer, de forventer vil klare sig godt.

people in a conference room going over paperwork and looking at a speaker

Familie- og medarbejderejet

Den globale Fisher-koncern – herunder Fisher Investments Europe – er familie- og medarbejderejet, hvilket betyder, at selskabet har fuld kontrol og ikke er afhængig af aktionærer eller eksterne interesser. Vi mener, at det fremmer nytænkning og gør selskabet i stand til at handle i kundernes bedste interesser.

Opbygget tillid gennem mange år

Fisher Investments Europe og selskabets tilknyttede virksomheder er blevet anerkendt af en række globale institutioner.*

155.000

personer, familier, virksomheder og institutioner i hele verden

1923 mia. kr.

forvaltede aktiver ("AUM")

+40 års

erfaring med at betjene kunder og indfri deres investeringsmål

5.500

medarbejdere i hele verden, der arbejder på dine økonomiske mål

*Pr. 01/07/2024. Omfatter Fisher Investments og Fisher Investments’ datterselskaber.

Hvordan vi kan hjælpe

Privat formueforvaltning

Vi tilbyder personligt udviklede strategier og skræddersyede planer til hver kunde. Vores moderselskab Fisher Investments Europe varetager de diskretionære investeringsforvaltningsydelser og den opsøgende og hyppige kontakt med dig som kunde.

business people having a meeting in a conference room

Institutionel investering

Fisher Investments og dets tilknyttede selskaber har mange års erfaring med at forvalte investeringer for nogle af verdens største og mest anerkendte institutioner, herunder selskabs-, pensions-, legatinvesterings- og statslige investeringsfonde. Fisher Investments' Institutional Group anvender en top down-tilgang til investering, der er udviklet over mange år og bakkes op af en stor og innovativ analyseafdeling for at sikre, at vores institutionelle kunder opnår deres investeringsmål.

Se transkription For the Investeringskomitéen video

Investeringskomitéen

Fisher Investments' investeringskomité på fem medlemmer udgør også porteføljeforvaltningsteamet og har ansvaret for de strategiske beslutninger om kundernes porteføljer. Investeringskomitéen har mere end 150 års samlet erfaring i branchen. Den stabilitet og holdbarhed er med til at sikre, at din investeringsstrategi er harmonisk.

En kultur med fokus på kunderne

Vi gør tingene anderledes end andre investeringsselskaber – ikke kun, fordi vi gerne vil skille os ud, men fordi det er vigtigt for vores kunder. Fisher Investments og dets tilknyttede selskaber er struktureret til at kunne levere service af høj kvalitet til vores kunder og mindske interessekonflikter.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 155.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 01/07/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag