Fisher Investments Norden gennemgår, hvad Europa-Parlamentsvalget betyder for aktierne

Markedsperspektiver fra Fisher Investments Norden

Af Fisher Investments Norden — 29/5/2024 

Bemærk: Vores politiske kommentarer har til hensigt at være upartiske. Vi er ikke tilhængere af et bestemt politisk parti eller bestemte politikere og vurderer udelukkende den politiske udvikling på baggrund af dens mulige økonomiske og markedsmæssige konsekvenser.

Hvert femte år holder landene i den Europæiske Union (EU) valg for at vælge medlemmer af Europa-Parlamentet – en af de tre EU-institutioner, der er ansvarlige for politikudformning og beslutningstagning. Før og efter afstemningerne svirrer der sandsynligvis mange spørgsmål. Der er især mange, der spekulerer på, om et fald i mainstream-/midterpartiernes indflydelse ville kunne påvirke EU's fremtid – og hvad det betyder for aktierne. Vi er imidlertid af den opfattelse, at en potentiel stigning i populistiske partier sandsynligvis ville afspejle den politiske hårdknude og lovgivningsmæssige passivitet, der allerede finder sted i mange nationale regeringer i Europa – hvilket begrænser en stor del af den lovgivningsmæssige risiko for aktiemarkederne. I denne artikel går vi mere i dybden med denne tendens, og hvad den betyder for aktiemarkederne.

Midten flyder ud

I årtier var Europa-Parlamentet – på samme måde som mange nationale regeringer i hele Europa – størst hen over midten, og der var marginal støtte til partier længere til venstre eller højre i det politiske spektrum. Som det fremgår af figur 1, har midterorienterede partier fra EU's første valg i 1979 til og med 2009 kontrolleret omkring 70 % af Europa-Parlamentets mandater. Fra 2004 til og med 2019 er midterpartiernes flertal imidlertid faldet stødt fra 76 % til 58 %. Samtidig har de mere venstre- og højreorienterede partier tredoblet deres samlede kontrol over mandater i Europa-Parlamentet. Mange forventer, at denne tendens vil fortsætte ved Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Figur 1: Partitilknytning ved Europa-Parlamentsvalget i hver valgperiode

Kilde: Fisher Investments' research-afdeling, Europa-Parlamentet, pollsofpolls.com pr. 10/4/2019. Partifordeling ved valg til Europa-Parlamentet siden 1979 (% af mandater). Bemærk: Diagramdata starter i 1979, da Europa-Parlamentet går forud for EU's officielle start i 1993.

Eksperter har længe hævdet, at den stigende populisme i Europa ville true sammenholdet i EU og destabilisere den økonomiske politik, men virkeligheden har igen og igen vist sig at være mere positiv. Da der er færre medlemmer omkring midten i Europa-Parlamentet, er der en stigende passivitet – hvilket stemmer overens med den generelle tendens til politisk hårdknude i hele Europa. På trods af, at det er frustrerende for nogle vælgere og borgere, er politisk hårdknude typisk en fordel for aktierne – da det reducerer den lovgivningsmæssige risiko og dermed giver virksomheder mulighed for tryggere at kunne planlægge uden at bekymre sig om truslen fra gennemgribende politiske forandringer.

Vil Europa-Parlamentsvalget påvirke aktierne?

Europa-Parlamentsvalg lader ikke til at ændre det bredere politiske narrativ væsentligt for europæiske eller globale aktier. Dette er forståeligt, da de nationale regeringer stadig har størstedelen af den lovgivende myndighed i EU-landene. Derfor mener vi, at Europa-Parlamentsvalg sandsynligvis vil videreføre status quo fra fastlåste nationale regeringer. Som det fremgår af figur 2, er europæiske aktier generelt steget i takt med globale aktier før og efter afviklingen af Europa-Parlamentsvalg siden 1979. På samme måde tror vi, at europæiske aktier sandsynligvis fortsat vil nå ny højder sideløbende med globale aktier, mens bull-markedet fortsætter i år.

Figur 2: Europæiske og globale aktier omkring EU-valg

Kilde: FactSet og Global Financial Data, pr. 13/5/2024. Prisindekser MSCI World og MSCI Europe ekskl. Storbritannien, månedligt, 31/7/1978-30/4/2020. Angivet i EUR. Valutakursudsving mellem EUR og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

Vil du gerne vide mere?

I denne artikel diskuterede vi de politiske tendenser ved Europa-Parlamentsvalg, og hvordan de påvirker aktiemarkederne. Hvis du vil have yderligere indsigt i den stigende tendens til politisk hårdknude i hele EU, kan du se Ken Fishers YouTube-video Ken Fisher on European Parliamentary Elections.

Hvis du vil have yderligere markedsindsigter fra Fisher Investments kan du læse vores seneste artikler.

Investering i værdipapirer omfatter risiko for tab. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Resultatet for enkelte porteføljer og forskellige perioder kan variere afhængigt af markedsforholdene og porteføljesammensætningen. Investering i udenlandske aktiemarkeder medfører yderligere risici, f.eks. risiko for valutakursudsving. Dette dokument udgør Fisher Investments' og Fisher Investments Norden s generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investeringsrådgivning. Der er intet i dette dokument, der udgør en anbefaling. De holdninger, der er afspejlet heri, kan ændres uden varsel.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt os

Læs, hvorfor 150.000 kunder* på verdensplan har valgt os, og hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde dine økonomiske målsætninger.

*Pr. 31/03/2024

Vil du høre mere om Fisher? Ring til os.

80 25 05 54

Kontakt os i dag