Lær mere om Fisher Investments Norden og den globale Fisher Investments-organisation

Historien bag Fisher Investments Norden

I 1979 blev Fisher Investments, som er moderselskabet til Fisher Investments Norden, grundlagt af Ken Fisher, hvor han begyndte at forvalte diskretionære aktiver ud fra en grundlæggende tro på kapitalisme og de frie markedskræfter. Hans investeringsfilosofi var rodfæstet i den simple tese, at værdipapirkurserne alene afhænger af udbud og efterspørgsel, og at kapitalmarkederne er forholdsvis effektive formidlere af almindelig kendt information. Så for at skabe værdi via aktiv forvaltning er man nødt til at identificere den information, som ikke er almindeligt kendt, eller fortolke den almindeligt kendte information anderledes (og bedre) end andre markedsdeltagere.

I al den tid Fisher Investments har eksisteret, har vi løbende udviklet nye måder til at se anderledes på kapitalmarkederne. Ken Fishers teoretiske arbejde fra 1970'erne gjorde brugen af Price-to-Sales Ratio populær, og er baggrunden for dets anerkendelse til brug i investeringsanalysearbejde. Det indgår i forvaltningen af porteføljer med mindre markedsværdi for vores institutionelle investorer.

I midten af 1980'erne lancerede Fisher Investments en række unikke investeringsmetoder, hvor vi brugte vores nytænkning til at udvikle nye, bredt baserede strategier, bl.a. Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity.

I midten af 1990'erne begyndte vi at tilbyde personlig porteføljeforvaltning direkte til formuende privatkunder i vores Private Client Group.

I starten af år 2000 udvidede vi vores services til Canada og Storbritannien.

I 2007 lavede vi et konsortium (i dag et 100%-ejet datterselskab af Fisher Investments - Grüner Fisher Investments GmbH), som servicerer investorer i Tyskland.

I 2012 udvidede Fisher Investments Europe (datterselskab af Fisher Investments) sine aktiviteter til andre lande i Europa. Efter blot fire år er Fisher Investments Europe aktiv i 8 lande i Europa, (eksklusive Storbritannien)

Derudover har Fisher Investments dedikeret betydelige ressourcer til det voksende område inden for adfærdsmæssig finansiering, for bedre at kunne forstå ikke bare værktøjerne inden for finans, men også hvordan investorerne bruger disse værktøjer. Denne forskning har ført til, at Fisher Investments har udviklet praktiske anvendelsesmuligheder for adfærdsmæssig finansiering, som bruges i porteføljeforvaltnings-processen. Fishers analysearbejde er blevet fremhævet i diverse finanstidsskrifter, inklusive Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl is the branch name used by Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Denmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is a private limited liability company incorporated in Luxembourg (Company Number: B228486) that also trades under the name Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Fisher Investments Europe’s registered address is: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe partially outsources aspects of the day-to-day investment advice, portfolio management, and trading functions to its affiliates.