Lær mere om Fisher Investments Norden og den globale Fisher Investments-organisation

Historien bag Fisher Investments Norden

I 1979 blev Fisher Investments, som er moderselskabet til Fisher Investments Norden, grundlagt af Ken Fisher, hvor han begyndte at forvalte diskretionære aktiver ud fra en grundlæggende tro på kapitalisme og de frie markedskræfter. Hans investeringsfilosofi var rodfæstet i den simple tese, at værdipapirkurserne alene afhænger af udbud og efterspørgsel, og at kapitalmarkederne er forholdsvis effektive formidlere af almindelig kendt information. Så for at skabe værdi via aktiv forvaltning er man nødt til at identificere den information, som ikke er almindeligt kendt, eller fortolke den almindeligt kendte information anderledes (og bedre) end andre markedsdeltagere.

I al den tid Fisher Investments har eksisteret, har vi løbende udviklet nye måder til at se anderledes på kapitalmarkederne. Ken Fishers teoretiske arbejde fra 1970'erne gjorde brugen af Price-to-Sales Ratio populær, og er baggrunden for dets anerkendelse til brug i investeringsanalysearbejde. Det indgår i forvaltningen af porteføljer med mindre markedsværdi for vores institutionelle investorer.

I midten af 1980'erne lancerede Fisher Investments en række unikke investeringsmetoder, hvor vi brugte vores nytænkning til at udvikle nye, bredt baserede strategier, bl.a. Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity.

I midten af 1990'erne begyndte vi at tilbyde personlig porteføljeforvaltning direkte til formuende privatkunder i vores Private Client Group.

I starten af år 2000 udvidede vi vores services til Canada og Storbritannien.

I 2007 lavede vi et konsortium (i dag et 100%-ejet datterselskab af Fisher Investments - Grüner Fisher Investments GmbH), som servicerer investorer i Tyskland.

I 2012 udvidede Fisher Investments Europe (datterselskab af Fisher Investments) sine aktiviteter til andre lande i Europa. Efter blot fire år er Fisher Investments Europe aktiv i 8 lande i Europa, (eksklusive Storbritannien)

Derudover har Fisher Investments dedikeret betydelige ressourcer til det voksende område inden for adfærdsmæssig finansiering, for bedre at kunne forstå ikke bare værktøjerne inden for finans, men også hvordan investorerne bruger disse værktøjer. Denne forskning har ført til, at Fisher Investments har udviklet praktiske anvendelsesmuligheder for adfærdsmæssig finansiering, som bruges i porteføljeforvaltnings-processen. Fishers analysearbejde er blevet fremhævet i diverse finanstidsskrifter, inklusive Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestad Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.