Lær mere om Fisher Investments Norden og den globale Fisher Investments-organisation

Historien bag Fisher Investments Norden

I 1979 blev Fisher Investments, som er moderselskabet til Fisher Investments Norden, grundlagt af Ken Fisher, hvor han begyndte at forvalte diskretionære aktiver ud fra en grundlæggende tro på kapitalisme og de frie markedskræfter. Hans investeringsfilosofi var rodfæstet i den simple tese, at værdipapirkurserne alene afhænger af udbud og efterspørgsel, og at kapitalmarkederne er forholdsvis effektive formidlere af almindelig kendt information. Så for at skabe værdi via aktiv forvaltning er man nødt til at identificere den information, som ikke er almindeligt kendt, eller fortolke den almindeligt kendte information anderledes (og bedre) end andre markedsdeltagere.

I al den tid Fisher Investments har eksisteret, har vi løbende udviklet nye måder til at se anderledes på kapitalmarkederne. Ken Fishers teoretiske arbejde fra 1970'erne gjorde brugen af Price-to-Sales Ratio populær, og er baggrunden for dets anerkendelse til brug i investeringsanalysearbejde. Det indgår i forvaltningen af porteføljer med mindre markedsværdi for vores institutionelle investorer.

I midten af 1980'erne lancerede Fisher Investments en række unikke investeringsmetoder, hvor vi brugte vores nytænkning til at udvikle nye, bredt baserede strategier, bl.a. Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity.

I midten af 1990'erne begyndte vi at tilbyde personlig porteføljeforvaltning direkte til formuende privatkunder i vores Private Client Group.

I starten af år 2000 udvidede vi vores services til Canada og Storbritannien.

I 2007 lavede vi et konsortium (i dag et 100%-ejet datterselskab af Fisher Investments - Grüner Fisher Investments GmbH), som servicerer investorer i Tyskland.

I 2012 udvidede Fisher Investments Europe (datterselskab af Fisher Investments) sine aktiviteter til andre lande i Europa. Efter blot fire år er Fisher Investments Europe aktiv i 8 lande i Europa, (eksklusive Storbritannien)

Derudover har Fisher Investments dedikeret betydelige ressourcer til det voksende område inden for adfærdsmæssig finansiering, for bedre at kunne forstå ikke bare værktøjerne inden for finans, men også hvordan investorerne bruger disse værktøjer. Denne forskning har ført til, at Fisher Investments har udviklet praktiske anvendelsesmuligheder for adfærdsmæssig finansiering, som bruges i porteføljeforvaltnings-processen. Fishers analysearbejde er blevet fremhævet i diverse finanstidsskrifter, inklusive Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.