Akkrediteret af Better Business Bureau

Præsenteret af

Better Business Bureau

Modtager

Fisher Investments

Tildelt i følgende år

Igangværende

Better Business Bureau er førende hvad angår fremme af tillid på markedet. Vi er stolte af at være blevet akkrediteret af Better Business Bureau. Akkrediteringen er baseret på Better Business Bureau’s vurdering af typen af virksomhed, hvor lang tid virksomheden har været aktiv i erhvervslivet, transparent forretningspraksis og andre faktorer.

Fisher Investments BBB Business Review

Better Busines Bureau (BBB) har besluttet, at Fisher Investments opfylder BBB’s akkrediteringsstandarder, som omfatter en forpligtelse til at bestræbe sig på at løse tvister vedrørende kundeklager. BBB’s akkreditering betyder ikke, at virksomhedens produkter eller tjenesteydelser er blevet evalueret eller godkendt af BBB eller at BBB har truffet beslutning om virksomhedens produktkvalitet eller evne til at levere tjenesteydelser. Better Business Bureau (BBB) søger at være den førende på markedet med hensyn til fremme af tilliden i markedet ved at sætte standarder for markedstillid, opfordre til og understøtte bedste praksis ved at gå i dialog med og oplyse forbrugere og virksomheder, hylde rollemodeller i markedet, påpege og håndtere adfærd i markedet, der ligger under standarden, og ved at skabe et fællesskab bestående af troværdige virksomheder og velgørende institutioner. Virksomheder, der opfylder de høje standarder, der sættes af BBB, præsenteres for BBB’s bestyrelse med henblik på vurdering og godkendelse som en BBB-akkrediteret virksomhed. Virksomheder med BBB-akkreditering betaler et gebyr for akkrediteringsvurdering/-overvågning og for at modtage støtte fra BBB’s tjenester til offentligheden. Besøg: https://www.bbb.org/us/ca/woodside/profile/investment-advisory-services/fisher-investments-1116-42731 og https://www.bbb.org/overview-of-bbb-ratings for at få flere oplysninger.