Den klummeskribent, der har skrevet i Forbes Magazine i den længst sammenhængende periode

Præsenteret af

Forbes

Recipient

Ken Fisher

Tildelt i følgende år

2017

Forbes

Grundlægger Ken Fishers klumme i Forbes, "Portfolio Strategy", eksisterede fra 1984 til 2016, hvilket gjorde ham til den skribent, der har haft den længst løbende klumme i hele bladets historie.

Ken begyndte at skrive for Forbes i 1984, det samme år han fik international opmærksomhed for sin bog, Super Stocks, der gjorde Price-to-Sales-metoden populær.  Hans klumme for Forbes blev fejret i en bog udgivet af Wiley i 2010, The Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sine månedlige klummer delte Ken sit syn på investeringer, økonomien, økonomisk planlægning og aktuelle begivenheder – kort sagt alt, der kunne påvirke globale markeder. 

Se en liste over Ken Fishers klummer i Forbes siden 2007.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer 41000643 og har en registreret adresse på København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Som den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er Fisher Investments Norden reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) og meddelt den danske finanstilsynsmyndighed.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg under selskabsregistreringsnr. B228486. der også handler under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe er reguleret af CSSF. Fisher Investments Europas registrerede adresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europas moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er etableret i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og reguleret af den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC # 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktioner til sine tilknyttede selskaber.