Den klummeskribent, der har skrevet i Forbes Magazine i den længst sammenhængende periode

Præsenteret af

Forbes

Recipient

Ken Fisher

Tildelt i følgende år

2017

Forbes

Grundlægger Ken Fishers klumme i Forbes, "Portfolio Strategy", eksisterede fra 1984 til 2016, hvilket gjorde ham til den skribent, der har haft den længst løbende klumme i hele bladets historie.

Ken begyndte at skrive for Forbes i 1984, det samme år han fik international opmærksomhed for sin bog, Super Stocks, der gjorde Price-to-Sales-metoden populær.  Hans klumme for Forbes blev fejret i en bog udgivet af Wiley i 2010, The Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sine månedlige klummer delte Ken sit syn på investeringer, økonomien, økonomisk planlægning og aktuelle begivenheder – kort sagt alt, der kunne påvirke globale markeder. 

Se en liste over Ken Fishers klummer i Forbes siden 2007.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.