Den skribent, der har skrevet for Forbes i den længst sammenhængende periode

Præsenteret af

Forbes

Modtager

Ken Fisher

Tildelt i følgende år

2017

Ken Fisher skrev regelmæssigt klummen “Portfolio Strategy” i Forbes Magazine fra 1984-2016, hvilket har gjort ham til den klummeskribent, der har skrevet for bladet i den længst sammenhængende periode i bladets historie.

Ken startede med at skrive for Forbes i 1984 – samme år som han fik international opmærksomhed for sin bog Super Stocks, som gjorde “price-to-sales ratio”-metoden (kursværdi i forhold til provenu) populær. De artikler, han skrev for Forbes, blev samlet i en bog, som blev udgivet af Wiley i 2010 og som hed Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sine månedlige klummer formidlede Ken sine synspunkter om investering, økonomien, finansiel planlægning og de aktuelle begivenheder – stort set alt det, der påvirker markederne.

Se en liste over Ken Fishers klummer i Forbes helt tilbage til 2007.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.