Den klummeskribent, der har skrevet i Forbes Magazine i den længst sammenhængende periode

Præsenteret af

Forbes

Recipient

Ken Fisher

Tildelt i følgende år

2017

Forbes

Grundlægger Ken Fishers klumme i Forbes, "Portfolio Strategy", eksisterede fra 1984 til 2016, hvilket gjorde ham til den skribent, der har haft den længst løbende klumme i hele bladets historie.

Ken begyndte at skrive for Forbes i 1984, det samme år han fik international opmærksomhed for sin bog, Super Stocks, der gjorde Price-to-Sales-metoden populær.  Hans klumme for Forbes blev fejret i en bog udgivet af Wiley i 2010, The Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sine månedlige klummer delte Ken sit syn på investeringer, økonomien, økonomisk planlægning og aktuelle begivenheder – kort sagt alt, der kunne påvirke globale markeder. 

Se en liste over Ken Fishers klummer i Forbes siden 2007.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.