Great place to work GFI

Præsenteret af

Great Place to Work

Modtager

Grüner Fisher Investments

Tildelt i følgende år

2020-2021

For anden gang blev Grüner Fisher Investments certificeret som en god arbejdsplads, “Great Place to Work”. 83 % af medarbejderne vurderede GFI som en god arbejdsplads. Denne anerkendelse er ikke alene et bevis på, at vi er en førende virksomhed os som en dygtig virksomhed i Tyskland, men den fremhæver også Grüner Fisher Investments’ evne til at skabe tillid, stolthed og godt samarbejde på arbejdspladsen. Desuden understøtter prisen officielt vores renommé som en ekstraordinært god arbejdsgiver, som har et venligt og engagerende arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig godt tilpas.

Great Place to Works’ Best Workplace™-undersøgelse er den største undersøgelse af arbejdspladskultur og praksisser. Den metode, der giver den bedste Best Workplaces™-rangordning, er en af de mest rigoristiske og mest eftertragtede og betragtes som en standard af verdensklasse inden for arbejdsgiverpriser. Metoden vurderer medarbejderes oplevelser (på baggrund af Trust Index©-medarbejderundersøgelsen) og HR- og ledelsespraksis, som ligger til grund for en virksomheds arbejdspladskultur (på baggrund af Culture Audit©). Trust Index©-undersøgelsen tegner sig for 3/4 af de endelige resultater. The Culture Audit© tegner sig for 1/4 af de endelige resultater. Fisher Investments og Fisher Investments’ tilknyttede virksomheder betaler et deltagelsesgebyr til Great Place to Work®, som dækker omkostningerne til administration af medarbejderundersøgelsen samt analyse og levering af resultaterne af undersøgelsen. Priserne tildeles på baggrund af kvalificerende undersøgelsesresultater. Besøg siden: https://www.greatplacetowork.de/workplace/item/3192/Gr%C3%BCner+Fisher+Investments+GmbH for at få flere oplysninger.