Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Komplet finansiel rådgivning

Læs mere om de tjenesteydelser, som Fisher Investments Norden og moderselskabet Fisher Investments Europe tilbyder, og om, hvordan du kan få fordel af komplet finansiel rådgivning.


Som mennesker har vi en tendens til at være forsigtige, og derfor er langsigtede investeringer ikke en let opgave for mange af os. Når den fremtidige økonomiske sikkerhed samtidig afhænger af rigtige investeringsbeslutninger, forklarer det, hvorfor så mange er tilbageholdende og forsigtige i mødet med branchen med finansielle tjenesteydelser.

Heldigvis er det sådan, at den rigtige formuerådgivning kombineret med engageret oplæring kan være en hjælp for investorerne til at blive mere målrettede og klogere på, hvordan man holder fast ved sine planer for økonomi og pension.

Fordelen ved en investeringsrådgiver

Hvis du ikke har et nært samarbejde med din rådgiver, får du sandsynligvis ingen hjælp til at fastholde din langsigtede investeringsstrategi. Hvis rådgiveren ikke er god til at kommunikere, har du mindre tiltro til vedkommendes strategier for økonomisk planlægning. Og hvis rådgiveren ikke kan tilbyde kunderne grundig vejledning, kan det være svært at forstå deres tilgang til investering og fordelene for dig.

Den digitale tidsalder har betydet mange fordele for investeringsbranchen – ikke mindst for den selvkørende investor, men i nogle virksomheder har det kun bidraget til at øge afstanden mellem kunde og rådgiver. Eksempelvis er robotstyret rådgivning ved at vinde indpas, hvilket skaber et nyt publikum for rådgivningsydelser, men i mange tilfælde har det gjort det sværere at opbygge en meningsfuld relation mellem rådgiver og kunde, hvor tillid og kommunikation er afgørende.

Vi er overbeviste om, at nogle investorer har brug for disse elementer for at kunne begå sig på kapitalmarkederne og undgå de typiske fælder. Vi tror på, at en rådgiver skal hjælpe med at lægge målstyrede investeringsstrategier og tilbyde kunden personlig og aktiv kundeservice og vejledning.

Fisher-forskellen

Fisher Investments Norden lytter til vores mulige kommende kunder, så vi kan opnå en forståelse af deres individuelle behov og bekymringer. Fisher Investments Nordens moderselskab Fisher Investments Europe kan hjælpe dig med at vurdere dine langsigtede investeringsbehov og målsætninger. Ved investorer, der har en formue på mindst DKK 2.750.000 til rådighed til investering, har teamet i første omgang fokus på de individuelle porteføljemål. Dette trin hjælper med at sætte rammerne for analysen med hensyn til, hvad du gerne vil opnå med din portefølje på længere sigt. Derefter vurderer teamet aktivfordeling, spredning og omkostningsstruktur i din aktuelle investeringsportefølje. Denne grundige analyse er en hjælp til at vurdere, i hvilket omfang investeringsporteføljen kan opfylde dine målsætninger, og hvor den muligvis ikke vil være tilstrækkelig.

Hvis du vælger at blive kunde hos Fisher Investments Europe (Fisher Investments Nordens moderselskab), får du adgang til investeringstjenesteydelser og et omfattende materiale med information og vejledning – f.eks. løbende rapporter og nyhedsopdateringer – samt en fast kontaktperson, som du kan bruge, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af en ydelse. Denne kontaktperson er din investeringsrådgiver. Investeringsrådgiveren tager selv initiativ og kontakter dig for at fortælle om vores syn på markedsudsigterne og om, hvorfor vi har investeret i bestemte værdipapirer og sektorer, og samtidig kan du får svar på eventuelle spørgsmål. Hvis din personlige situation eller dine mål ændrer sig, kan investeringsrådgiveren desuden hjælpe med at vurdere, om ændringerne gør det tilrådeligt at ændre din strategi.

Det helt afgørende for os er, at du når dine personlige økonomiske mål, og samtidig vil vi gerne forbedre din oplevelse af investeringsydelser. Som en del af det udgiver vi markedskommentarer og vejledende artikler, der hjælper investorerne til at træffe velunderbyggede og rationelle beslutninger.

Din guide gennem investeringslabyrinten

Når du bliver kunde hos Fisher, fungerer din investeringsrådgiver som din primære kontaktperson hos os. Uanset om du ønsker rådgivning om pensionsplanlægning eller har spørgsmål om værdipapirer, investeringsforeninger eller aktieinvesteringer, kan din investeringsrådgiver hjælpe dig med at sætte dig ind i de ofte indviklede markedsmekanismer generelt og forstå din økonomiske plan og dine mål, så du føler dig tryg og velinformeret.

Du kan altid få fat i investeringsrådgiveren, når du har brug for det, og rådgiveren tager også selv kontakt til dig i løbet af året for at informere dig, hvis der sker noget vigtigt, der påvirker din investeringsstrategi.

Rapporter og nyhedsopdateringer

Vi holder løbende vores kunder informeret om både deres personlige porteføljer og den bredere sammenhæng med tendenser i branchen og giver den nødvendige vejledning. Det indebærer blandt andet, at vi forpligter os til løbende orientering.

Fisher Investments Europe forsyner sine kunder med grundige kvartalsoversigter, der indeholder en gennemgang af, hvordan porteføljerne har klaret sig i det forgangne kvartal, samt information om, hvad vi forventer af markedsudviklingen. Fisher Investments Norden udsender også regelmæssigt opdateringer og baggrundsmateriale til vores kunder og mulige kunder på vores hjemmeside.

Derudover kan du som kunde hos Fisher Investments Europe altid ringe til din investeringsrådgiver, hvis du har spørgsmål eller er blevet bekymret på baggrund af vores rapporter og nyhedsopdateringer. 

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi ved, at det er en fordel for kunder, der har brug for investeringsydelser, at de har en klar forståelse af deres investeringsstrategi og den bredere markedssammenhæng, deres porteføljer indgår i. Derfor sætter vi en ære i at opbygge et velfungerende forhold til investorerne med fokus på information og vejledning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de mange fordele ved at bruge Fisher Investments Norden, kan vi arrangere et møde, så vi kan få en snak om, hvordan vi kan hjælpe i netop din situation. Kontakt os i dag for at tale med en af vores fagfolk. Du kan også begynde med at downloade en af vores informative vejledninger.

* Pr. 31.03.2021


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr.: B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.