Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Komplet finansiel rådgivning

Som mennesker har vi en tendens til at være forsigtige. For mange af os er langsigtet investering derfor ikke nogen nem opgave. Når vores fremtidige økonomiske sikkerhed samtidig afhænger af, at vi træffer de rigtige investeringsbeslutninger, forklarer det, hvorfor så mange af os er tilbageholdende og forsigtige i mødet med finansbranchen.

Heldigvis er det sådan, at den rigtige formuerådgivning kombineret med aktiv videnformidling kan hjælpe investorer med at blive mere målrettede i deres investering og mere bevidste om, hvordan man opretholder sine planer for økonomi og pension.

Fordelen ved at samarbejde med en investeringsrådgiver

Hvis du ikke har et nært samarbejde med din rådgiver, får du højst sandsynligt ingen hjælp til at fastholde din langsigtede investeringsstrategi. En rådgiver, der ikke er god til at kommunikere, betyder, at du formentlig har mindre tiltro til dennes finansielle planlægningsstrategier. Og hvis en rådgiver ikke er i stand til at tilbyde sine kunder grundig vejledning, kan det være vanskeligt at forstå dennes tilgang til investering og de fordele, du kan høste af et sådant samarbejde.

Den digitale tidsalder har givet investeringsbranchen mange fordele – ikke mindst for den selvkørende investor. For nogle virksomheder har det imidlertid kun bidraget til at øge afstanden mellem kunde og rådgiver. Robotstyret rådgivning er f.eks. ved at vinde indpas, og det har skabt et nyt publikum for rådgivningsydelser, men i mange tilfælde har det gjort det vanskeligere at skabe en vedkommende relation mellem rådgiver og kunde, hvor tillid og kommunikation er afgørende.

Det er vores overbevisning, at der er investorer, der har brug for netop disse elementer for at kunne begå sig på kapitalmarkederne og undgå de typiske fælder. Vi mener, at det er en rådgivers opgave at hjælpe sine kunder med at lægge målrettede investeringsstrategier og tilbyde personlig, førsteklasses og proaktiv kundeservice og vejledning.

Forskellen

Fisher Investments Norden lytter til vores potentielle, kommende kunder for at få en dybere forståelse af deres individuelle behov og de bekymringer, de har. Fisher Investments Nordens moderselskab, Fisher Investments Europe, kan hjælpe ved at foretage en vurdering af dine langsigtede investeringsbehov og -mål. Investorer med en formue på mindst 2,5 mio. kr. til rådighed til investering får i første omgang foretaget en vurdering af deres individuelle porteføljemål. Dette udgangspunkt sætter vores team i stand til at definere rammerne for analysen på baggrund af de langsigtede mål for porteføljen. Derefter foretager teamet en vurdering af aktivfordelingen, diversificeringen og gebyrstrukturen af den aktuelle portefølje. Denne dybdegående analyse gør det muligt for dig at vurdere, i hvilket omfang investeringsporteføljen kan opfylde dine målsætninger, og om den eventuelt vil være utilstrækkelig.

Hvis du beslutter at blive kunde hos Fisher Investments Europe (Fisher Investments Nordens moderselskab), får du adgang til investeringsydelser og diverse materiale med information og vejledning – f.eks. regelmæssige rapporter og opdateret materiale – plus en fast kontaktperson, som kan besvare de eventuelle spørgsmål eller anmodninger, du måtte have. Denne kontaktperson er din investeringskonsulent. Investeringskonsulenten kontakter dig på eget initiativ for at beskrive vores fremtidige markedsudsigter og forklare, hvorfor vi har investeret i bestemte værdipapirer og sektorer. Samtidig kan du få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis din personlige situation eller dine mål måtte ændre sig, kan investeringskonsulenten desuden hjælpe med at vurdere, om ændringerne kræver en justering af din strategi.

Det er helt afgørende for os, at du når dine personlige økonomiske mål, og samtidig ønsker vi også at forbedre din oplevelse af investeringsydelser. Som et led i denne målsætning udgiver vi markedskommentarer og vejledende artikler, der hjælper investorer med at træffe rationelle beslutninger på et oplyst grundlag.

Din guide gennem investeringslabyrinten

Når du bliver kunde hos Fisher Investments Europe, vil din investeringskonsulent være din primære kontaktperson hos os. Uanset om du ønsker rådgivning om pensionsplanlægning eller har spørgsmål om værdipapirer, investeringsforeninger eller aktieinvesteringer, kan din investeringskonsulent hjælpe dig med at forstå både de ofte indviklede markedsmekanismer generelt samt din økonomiske plan og dine mål således, at du føler dig tryg og velinformeret.

Investeringskonsulenten står til rådighed i det omfang, du ønsker og har behov for det og tager også selv kontakt til dig i løbet af året for at orientere dig, hvis der sker noget vigtigt, der kan påvirke din investeringsstrategi.

Rapporter og skriftlige opdateringer

Vi sørger for løbende at orientere vores kunder om både deres personlige porteføljer og om udviklingen i investeringsbranchen. Det indebærer blandt andet, at vi forpligter os til løbende at orientere vores kunder.

Fisher Investments Europe forsyner sine kunder med dybdegående kvartalsrapporter, der beskriver, hvordan porteføljerne har klaret sig i det forgangne kvartal, samt hvordan vi forventer den fremtidige markedsudvikling vil være. Fisher Investments Norden lægger også regelmæssigt opdateringer og oplysende materiale til vores nuværende og potentielle kunder på vores hjemmeside. 

Derudover har du som kunde hos Fisher Investments Europe altid mulighed for at kontakte din investeringskonsulent, hvis du har spørgsmål, som udspringer af vores rapporter og markedsopdateringer.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi ved, at brugere af investeringsydelser har gavn af at få en klar forståelse af deres investeringsstrategi og den bredere markedssammenhæng, deres porteføljer indgår i. Derfor sætter vi en ære i at opbygge et velfungerende forhold til investorerne baseret på viden og oplysning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de mange fordele, der findes ved at bruge Fisher Investments Norden som investeringsrådgiver, kan vi aftale et møde således, at vi kan tale om, hvordan vi kan hjælpe dig. Kontakt os i dag for at tale med en af vores fagfolk. Du kan også starte med at downloade en af vores informative vejledninger og løbende indsigter.

* Pr. 31.03.2023


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.