Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Vores Investeringsfilosofi

Fisher tilbyder en dynamisk investeringsmetode, der baseres på vores forventninger til markedsudviklingen. Hvis Fisher f.eks. forventer, at større selskaber vil klare sig bedre end de mindre, prioriterers store selskaber i din portefølje. Over tid mener Fisher, at denne dynamiske metode er til gavn for dine langsigtede investeringsmål.

Fishers metode baseres endvidere på vores investeringsfilosofi. Siden Fisher Investments blev grundlagt i 1979, er der blevet udviklet en række filosofier til at styre investeringsbeslutninger. Denne investeringsfilosofi understøttes af firmaets navnebeskyttede analyse, og knapt 40 års erfaring.

Herunder er de vigtiste principper i Fishers investeringsstrategi- og filosofi:

Tommelfingerregler og investeringsantagelser tager ofte fejl

Der er ingen, som nogensinde har lagt sig i spidsen ved at følge i halen på alle de andre. Efter vores mening er mange af de etablerede antagelser, som er dominerende blandt nutidens investorer, forkerte og de kan reelt være skadelige for opfyldelsen af dine økonomiske mål. Men de er blevet almindeligt accepterede, og mange af nutidens investorer og fagfolk har ikke udfordret dem. Vi udfordrer de accepterede holdninger ved at stille spørgsmål, og ved at analysere dem til bunds. Analyse er langt bedre end alment accepterede generaliseringer.

Alle priser afhænger af udbud og efterspørgsel - også aktier og obligationer

I en markedsøkonomi afhænger alt, som handles, af udbud og efterspørgsel. Det gælder også aktiekurserne. Efterspørgselsfaktorerne sætter dagsorden på kort sigt. De kan ændre sig uanset årsag, f.eks. på grund af markedsstemningen, politiske faktorer eller fundamentale forhold. Men på længere sigt er det udbuddet, der er afgørende. Et stigende udbud i form af børsintroduktioner, sekundære udbud og aktiebaserede fusioner giver ofte medvind på markedet. Der kan dog godt ske et fald i udbuddet! Det kan reduceres som følge af aktietilbagekøb og kontantfusioner (typiske tegn på et positivt marked).

Allokeringen af aktiver er afgørende - men mange investorer går galt i markedet med deres valg

Vi mener, at allokeringen af aktiver (hvor meget der investeres i aktier, obligationer og andre værdipapirer) er den faktor, der har størst betydning for porteføljeafkastet, og at din portefølje skal afhænge af dine mål og tidshorisont. Alligevel er der mange, som håndterer disse kritiske valg forkert, og ender derfor med en mindre optimal portefølje i forhold til deres personlige situation. Der er mange, som vurderer deres egen tidshorisont forkert (et stort problem). Vi oplever også investorer, som ikke er tilstrækkeligt disciplinerede, og som har en tendens til at vælge allokering efter, hvad humør de er i. Det kan føre til, at man går efter en populær investering eller tendens, at man investerer for konservativt eller at man mangler en veldefineret proces til at understøtte denne kritiske faktor.

Markedets cyklus kan forudsiges, men det kan de korte udsving i markedet ikke

Vi tror ikke på løbende timing af de daglige, ugentlige eller månedlige markedsbevægelser, men vi mener, at den cykliske udvikling kan forudsiges. Disse ændringer sker ofte som følge af hændelser, som langt de fleste investorer enten overser eller fortolker forkert. Det svarer til en manglende realitetssans i vurderingen af de egentlige fundamentale forhold - for at lykkes med sine estimater skal man have begge dele. Aktiekurserne afhænger af fremtiden, men de fleste investorer er for tilbageskuende. Et negativt marked har tendens til at starte i løbet af en recession, hvor mange ser pessimistisk på fremtiden, og det har tendens til at blive afsluttet med et euforisk “boom.”

Der er ingen investeringskategori, som altid virker

Forskellige kategorier af værdipapirer klarer sig bedst på forskellige tidspunkter. Eksempelvis klarer mindre aktier sig til tider bedre end større, og omvendt, de udenlandske og lokale papirer kan afveje ledelsesforhold, og udbyttebetalende aktier kan til tider klare sig bedre end papirer uden udbytte. Der er ingen metode eller kategori, som altid giver resultat (og ledelsesskift er uregelmæssige). Typisk holder afkasttendenserne sig i et forudsigeligt stykke tid med muligheder, som godt kan udnyttes af investorerne. Vores holdninger står i kontrast til de fordele, som andre argumenterer er indbygget i en given størrelse, metode eller type af værdipapir. Men hvis det var sandt, ville alle investorer så ikke flokkes om de overlegne aktier, hvilket ville presse kurserne op over det, som de fundamentale forhold tilsiger?

Vi foretrækker global diversificering

Ifølge den økonomiske teori vil et korrekt sammensat aktieindeks give ret ensartede afkast over længere tid. Men midlet til det mål er forskelligt - jo mere snævert et indeks er, jo større udsving er der i det, og en bredere sammensætning kan udnævne eventuelle udsving undervejs. Den globale metode betyder større diversificering end den landespecifikke metode. Den globale metode indebærer også en rotation af afkastmulighederne - forstået på den måde, at der ikke findes noget selskab i noget land eller noget område, som altid klarer sig bedst. Der vil være (jævnlige) ændringer i ledelsen. Fisher tror på, at den globale metode øger mulighederne for at skabe de bedste afkast, og at vi kan afbøde landespecifikke risici, samt risici i forhold til det politiske system og lovgivningen.

Hvis du vil overgå aktieindekset, skal du se længere end nyhederne

Har du oplevet, hvor hurtigt aktiekurserne ændrer sig, når regnskaberne offentliggøres? Eller når en fusion bliver annonceret? Det sker næsten øjeblikkeligt. Markedet er utroligt effektivt til at prissætte information, som er almindeligt kendt. For at gøre det bedre end markedet, skal du se på verden på en anden (og bedre) måde end alle andre. Oplysninger fra de førende finansielle nyhedskilder er allerede indregnet i markedskursen, når du (og alle andre) hører om det.

Vi (og du) kan godt tage fejl

Vi tror på at holde følelserne under kontrol, og på at styre risici. Uanset hvor meget der analyseres, kan der tages fejl, og derfor foretager Fisher ikke for store investeringer med dine aktiver. Hvis en given sektor udgør 10 % af din valgte benchmark, vil en allokering af 50 % til den sektor efter Fishers mening indebære for stor risiko. En mindre overvægtning giver dig mulighed for at fastholde eksponeringen i alle sektorer og reducere romkostningerne, hvis markedet overrasker.

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.