Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden tilbyder tjenesteydelser inden for porteføljeforvaltning leveret af Fisher Investments på baggrund af mange års analyse af kapitalmarkeder med henblik på en dynamisk investeringsstrategi baseret på en fremadrettet vurdering af markedet. Hvis Fisher Investments eksempelvis forventer, at mange større selskaber klarer sig bedre end mindre selskaber, så fokuseres der på de større firmaer i porteføljen. Med tiden forventer vi, at denne dynamiske strategi vil gavne dine langsigtede mål.

Fisher Investments' strategi baseres også på vores investeringsfilosofi. Siden Fisher Investments blev grundlagt i 1979, har vi udviklet vores filosofi og brugt den som rettesnor for vores beslutningstagning. Denne filosofi understøttes af firmaets navnebeskyttede analyse samt næsten 40 års erfaring.

Kapitalisme er generelt en kilde til samfundsgoder

Kapitalisme i den ene eller anden form er af gode grunde det førende økonomiske system; det anerkender den suveræne, menneskelige snilde med henblik på at opnå økonomisk gevinst, hvor mennesker og selskaber styrer handel og industri i stedet for staten. Dette er generelt en god ting, for kapitalisme og profitmotivet har medført uovertruffen vækst og kreativitet til gavn for menneskeheden. Naturligvis er intet økonomisk system perfekt, men vi mener, at kapitalisme er det bedst mulige økonomiske system i en uperfekt verden. Andre økonomiske systemer med stor statslig styring virker heller ikke; statens indblanding får før eller siden utilsigtede konsekvenser, som næsten altid er negative.

Vores investeringsfilosofi anerkender, at for at skabe et incitament til innovation og muligheder for profit, må den potentielle gevinst afhænge af den tilhørende risiko; jo større risiko, desto større potentiel gevinst. Naturligvis er gevinsten ikke lige så meget værd, hvis den tages fra den profitsøgende, og derfor er stabile ejendomsrettigheder en vigtig faktor i det kapitalistiske system.

Når det handler om investering og finansmarkeder, ser vi på, hvordan økonomiske systemer og regler påvirker kapitalismens profitmotiv. Økonomiske systemer eller regler, som forvrænger eller fjerner profitmotivet, har tendens til at skabe modvind i markedet, og systemer, der fremmer profitfokus, har tendens til at skabe medvind.

Wall Streets "visdom" er ofte ikke særlig vis

For mange investorer kan det virke nærliggende at erkende deres mangler og underkaste sig det "kloge" Wall Street. Men det er sjældent særlig klogt. Mange af de gamle tankegange, der dominerer Wall Streets gruppetænkning,  er reelt forkerte, og grundig analyse er altid at foretrække i stedet for "vi ved alt"-generaliseringer. Men mange af disse er blevet generelt accepteret, og kun få investorer og fagfolk er i dag parate til at udfordre dem. Når vi ser på investeringsmuligheder, udfordrer vi den accepterede "visdom" med dybdegående spørgsmål og analyse – det understøtter hele vores investeringsfilosofi.

Prisen afhænger af udbud og efterspørgsel – også for aktier og obligationer

Ligesom prisen på varer i fri handel afhænger aktiekursen af udbud og efterspørgsel. Efterspørgselsfaktorerne styrer på kort sigt. De kan svinge uanset årsag, stemning, politiske faktorer eller fundamentale forhold. Men på længere sigt dominerer udbudsfaktorerne. Større udbud baseret på børsintroduktioner, efterfølgende udbud og aktiebaserede fusioner skaber ofte modvind for markedet. Men der kan også opstå udbudsmangel. Det sker i forbindelse med tilbagekøb af aktier og kontantfusioner — typisk en bullish faktor.

Aktivallokering er kritisk, men mange investorer vælger forkert

Aktivallokering – hvor meget der skal investeres i aktier, obligationer, fonde og andre værdipapirer – er den afgørende faktor for porteføljeafkastet, og din aktivsammensætning og samlede investeringsfilosofi bør afhænge af dine mål og tidshorisont. Men alligevel håndterer mange det kritiske spørgsmål forkert, og det fører til en suboptimal investeringsportefølje for dem. Et virkeligt stort problem, som kun er blevet større af det faktum, at den forventede levetid stiger, er, at folk ofte undervurderer, hvor lang tid investeringsprocessen tager. Den forventede levetid i Vesten er steget i de sidste mange år, og der et intet tegn på, at den falder i nærmeste fremtid – så selvom dine forældre blev gamle, så kan du godt forvente at blive endnu ældre.

En anden almindelig fejl  er, at investorer ofte mangler disciplin og baserer deres allokering på følelser. Det kan føre til en kortsigtet jagt på en "hot" eller trendy investeringsstil, for konservativ investering eller mangel på en defineret proces til at understøtte denne afgørende faktor. Fornuftige investeringsbeslutninger og formueforvaltninger skal tage højde for tidshorisonten og personlige økonomiske mål, og det skal alt sammen understøttes af en disciplineret strategi.

Markedscyklussen kan forudses, men det kan kortvarige udsving ikke

Konsekvent timing af daglige, ugentlige eller månedlige markedsbevægelser er umuligt – den kortvarige markedstiming er svær at forudsige og sker ofte på bekostning af langsigtede mål – selvom cykliske ændringer ofte kan forudsiges. Disse ændringer drives af hændelser, som langt de fleste investorer overser eller misforstår: det kan sidestilles med en manglende kobling mellem den grundlæggende virkelighed og investeringsoffentlighedens virkelighedsopfattelse. Korrekte estimater forudsætter vurdering af begge dele. Aktier er fremadskuende, men de fleste investorers følelser er kraftigt påvirkede af den seneste udvikling. Bull-markeder har tendens til at starte i en recession – når folk føler sig svagest – og slutter i euforiske opsving.

Ingen investeringskategori er generelt overlegen

Forskellige værdipapirkategorier klarer sig bedst på forskellige tidspunkter. Eksempelvis klarer mindre aktier sig bedre end større (og omvendt) og lokale klarer sig bedre end udenlandske (og omvendt). Fishers strategi er baseret på en opfattelse af, at ingen investeringsstil eller klasse er permanent overlegen – historisk er der uregelmæssige skift i førerfeltet. Vores investeringsfilosofi er helt anderledes end andre firmaers, som fokuserer på størrelse, stil og værdipapirtype – i en tro på at disse faktorer er overlegne i sig selv.

Global diversificering foretrækkes

Ifølge økonomisk teori vil korrekt sammensatte aktieindekser stort set have det samme afkast over længere tid. Men ensartede afkast udvikler sig forskelligt: jo smallere indeks, jo større volatilitet (normalt), mens bredere fokus gør udviklingen mindre urolig. En global investeringsstrategi er mere diversificeret end den landespecifikke, da den dæmper landespecifikke faktorer. Endvidere er et globalt udsyn en praktisk strategi, som viser baggrunden for skift i førerfeltet. Intet land eller områdes selskaber er i sig selv overlegne. Ligesom det gælder for investeringsstil og værdipapirklasse er der jævnligt udskiftning i førerfeltet. Vi mener, at den globale tilgang til investeringsstrategien øger dine muligheder og reducerer påvirkningen af de landespecifikke politiske og retlige risici.

For at overgå indekset skal du kunne gennemskue nyhederne

Selvom du altid har fulgt med i aktierne, når regnskaber er blevet fremlagt eller fusioner er blevet offentliggjort, så ved du også, at de kan ændre sig i løbet af et øjeblik. Markederne er ekstremt effektive til at indregne almindeligt kendt information. At gøre det bedre end markedet kræver en anden og mere korrekt verdensopfattelse, end den alle andre har. Når de større finansmedier rapporterer nyt, er det formentlig allerede indregnet i markedskurserne, når du og andre hører om det. En fornuftig investeringsstrategi skal indregne mere end blot kortvarige markedsændringer.

Vi (og du) kan tage fejl

Selv den bedste og mest grundige analyse kan vise sig at være forkert. Selvom vi fokuserer på de områder i markeder, vi forventer klarer sig bedst – med investering af flere kundeaktiver i disse kategorier i forhold til benchmark-indekset – beholder vi normalt en vis eksponering over for de områder af markedet, som vi forventer ikke klarer sig så godt. Hvis du investerer i troen på, at du altid har ret, vil du potentielt risikere et større tab, hvis du tager fejl.

Forstå hvordan din portefølje kan drage fordel af vores investeringsfilosofi

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vores investeringsfilosofi kan anvendes på din portefølje, så kontakt Fisher Investments Norden i dag. Det vil glæde os at gennemgå din investeringsportefølje, anbefale en personlig allokering af aktiver og tilbyde løbende formueforvaltning herunder porteføljeforvaltere og andre investeringseksperter, alt sammen med det mål at sammensætte en portefølje, som passer til dit personlige behov.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem svinger i takt med udviklingen på de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.