Hvilke planer har du for din pension?

At lægge planer for din pension kan være overvældende, fordi din økonomiske fremtid og arven til dine efterladte afhænger af din planlægning, og fordi der er så mange variabler, du skal overveje.

En af de største risici, en investor kan stå over for, er risikoen for at løbe tør for penge eller ikke at opfylde sine mål. Det problem kan opstå, hvis man ikke har lagt tilstrækkelige planer for pensionen. Man kan arbejde hele livet i den tro, at man har sparet tilstrækkeligt mange penge op til en behagelig pensionisttilværelse for derefter at leve længere tid end forventet eller opleve prisstigninger på almindelige tjenester, som man som pensionist har behov for, f.eks. visse hospitalsbehandlinger eller et barnebarns uddannelse. For at reducere den risiko er det bedre at påbegynde pensionsplanlægningsprocessen så tidligt som muligt.

Afhængigt af dine omstændigheder er din arbejdsløn måske ikke tilstrækkelig til, at du kan nyde en behagelig pensionisttilværelse eller nå dine langsigtede mål. Du har måske behov for at investere din opsparing og fastlægge en langsigtet pensionsplan. Jo tidligere i livet du erkender dette behov, jo større er din mulighed for at få mere frihed og større fleksibilitet senere i livet.

Der er mange faktorer, du skal overveje, når du planlægger pensionen. Mange af disse faktorer kan koges ned til få hovedområder. Vi kigger nærmere på disse områder nedenfor for at hjælpe dig med at øge effektiviteten af din pensionsplanlægning.

Langsigtede økonomiske mål

At fastlægge et primært mål for din portefølje er et vigtigt skridt at tage. Det kan hjælpe dig med at skitsere en plan for din investerings- og pensionsstrategi.

Hvordan ønsker du at tilbringe din pensioniststilværelse? Vil du forfølge en livslang passion, som du har haft for lidt tid til at pleje i dit arbejdsliv? Har du måske ønske om at rejse eller bruge tid og penge på dine børnebørn? Du vil måske ikke holde helt op med at arbejde og i stedet blot fortsætte med at arbejde på deltid?

Uanset, hvordan du ønsker at tilbringe din tid under pensionen, er det vigtigt at kende dine mål og begynde din pensionsplanlægning. Her er nogle mulige pensionsplanlægnings- og investeringsmål, du kan overveje:

 • Undgå at løbe tør for penge
  I forbindelse med pensionsplanlægning er det at løbe tør for penge noget, de fleste frygter. Selvom det kan virke som et forsigtigt mål, så betyder det ikke, at du bør tage en forsigtig tilgang til investering og kun fokusere på investeringer med lav volatilitet, da du har behov for vækst i din portefølje for at kunne nå dine mål.
 • Opretholde eller forbedre din livsstil?
  De fleste mennesker ønsker som minimum at opretholde den samme livsstil, som de er vant til. For at nå dette mål er du imidlertid nødt til at opretholde eller forbedre din købekraft over tid. Det betyder, at væksten i din portefølje og øgningen af din indkomst skal holde trit med inflationen for at forhindre den i at gøre indhug i din købekraft over tid.
 • Øge formuen
  Du har måske også et ønske om at øge din formue på langt sigt for at være i stand til at efterlade midler til dine børn, børnebørn, andre arvinger eller til velgørende formål. Hvis det er tilfældet, bør din pensionsplanlægning i større omfang fokusere på porteføljevækst end på de to andre muligheder.
 • Bruge det hele
  Der er nogen, der endda tilrettelægger deres pensionsplanlægning med det mål at bruge hver en krone. Man skal imidlertid være opmærksom på, at det er et meget risikabelt mål, da det er umuligt at vide, præcis hvor lang din pensionisttilværelse vil være. Hvis du ikke tilrettelægger din pension korrekt, kan du risikere at løbe tør for penge tidligere, end du havde håbet på.

Din investeringshorisont

Når først du har fastlagt dine mål, er det næste, du skal overveje, din investeringshorisont. Pensionsinvestorer undervurderer imidlertid ofte deres investeringshorisont, fordi de fleste pensionister kan forvente at leve et længere liv end den tidligere generation.

Når du planlægger din pension er det derfor ikke nok at antage, at din investeringshorisont blot skal følge din forventede levetid. Du er også nødt til at tage højde for din ægtefælles forventede levetid - som kan vise sig at blive længere end din egen - personer, du eventuelt har forsørgerpligt over, og eventuel arveplanlægning. Alle disse faktorer skal tilsammen skabe grundlaget for en sammenhængende investeringshorisont for din pensionsplan.

Effekten af udbetalinger

Investorer har ofte urealistiske forventninger om, hvor mange penge de forsvarligt kan hæve fra deres portefølje under deres pensionering. Mange antager, at de kan hæve lige så meget som deres årlige afkast fra deres konto uden at reducere deres oprindelige investering, men det tager ikke højde for den kendsgerning, at det årlige afkast i et givet år kan være langt over eller under gennemsnittet.

At hæve midler ud over det afkast, som porteføljen genererer, særligt hvis værdien af porteføljen er faldet, kan reducere porteføljens holdbarhed og muligheden for, at du kan nå dine langsigtede mål. Dette scenarie kan få konsekvenser og kan betyde, at du er nødt til at ændre din livsstil eller dine mål.

Inflation og skat

Inflation er den sats, som prisen på varer og tjenester stiger med over tid. På langt sigt påvirker det din købekraft - den mængde af varer og tjenester, som du kan købe for dine penge. Det betyder, at for at opretholde din nuværende livsstil har du muligvis behov for at øge din likviditet over tid. Din formue er ikke det samme værd nu, som den var for 10 år siden, og den kan være endnu mindre værd om 10, 20 eller 30 år. Din pensionsstrategi skal derfor tage højde for denne faktor.

Forstå vigtigheden af afvejning

Det likviditetsbehov, du har under din pensionering sammen med dit mål for vækst i din portefølje, kan betyde, at det er nødvendigt at foretage nogle afvejninger med henblik på at minimere risikoen for at løbe tør for penge. Du skal måske tolerere en højere kortsigtet volatilitet for at få det større langsigtede afkast, som aktier giver, og opretholde disciplinen i tilstrækkelig grad til at kunne udholde udsving uden at afvige fra den kurs, der er fastlagt i din overordnede pensionsinvesteringsstrategi. Din pensionsplanlægningsstrategi skal kunne give dig en klar forståelse af, hvad du har råd til, og hvad der er realistisk i forhold til dine langsigtede mål. Afhængigt af din økonomiske situation skal du måske afveje dit likviditetsbehov - f.eks. køb af diskretionære forbrugsgoder, leveomkostninger og ønskede indtægter - i forhold til dine afkastforventninger. Det er også vigtigt at huske, at mange af disse udgifter vil ændre sig over tid. Hvis du forstår at foretage disse afvejninger, vil det hjælpe dig med at arbejde mod dine mål.

Nøglen til en god pension er planlægning

Selvom der er mange vigtige spørgsmål, du skal stille, når du nærmer dig pensionsalderen, er nogle af disse spørgsmål de mest almindelige:

 • Hvilke mål har du for din pensionisttilværelse?
 • Har du plan om at efterlade en arv til dine efterladte eller betale for dine børnebørns uddannelse/bolig?
 • Har du taget højde for inflation i din pensionsplanlægning?
 • I hvor lang tid har du og din partner behov for indtægter?
 • Hvordan vil dit forbrugsmønster ændre sig i løbet af den tid?
 • Hvordan vil dine udbetalinger påvirke din pensionsinvesteringsportefølje?
 • Har du behov for vejledning om pensionsplanlægning og oplysninger fra eksperter på området?

Din pensionsplanlægning skal tage udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af faktorerne ovenfor forhåbentlig kombineret med et ønske om at arbejde mod din pension ved at begynde din planlægning nu.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at besvare nogle af disse spørgsmål og igangsætte din pensionsplanlægning. Hent én af vores vejledninger som den første af vores løbende indsigter, eller tal med én af vores kvalificerede repræsentanter i dag.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.