Hvad er dine pensionsplaner?

Pensionsplanlægning kan være overvældende, fordi din økonomiske fremtid og dit eftermæle sandsynligvis afhænger af det, og fordi der er så mange variabler at overveje.

En af de største risici, som en investor møder, er at løbe tør for penge under sin pension. Det kan ske, hvis investorerne ikke planlægger pensionen tilstrækkeligt. Folk kan arbejde hele deres liv og tro, at de sparer nok penge op til en behagelig pension, men ender måske med at leve længere end de oprindeligt have planlagt eller bliver konfronteret med højere priser på almindelige udgifter for pensionister, som helbredsmæssige udgifter eller økonomisk assistance til børnebørn. For at minimere denne risiko bør du begynde at planlægge din pension tidligere i stedet for senere.

Afhængigt af dine omstændigheder vil din løn i sig selv måske ikke være nok til at kunne nyde en behagelig pensionisttilværelse eller opnå dine langsigtede mål. Du vil måske være nødt til at investere din opsparing og udarbejde en langsigtet pensionsplan. Jo tidligere i livet du anerkender dette behov, desto mere kan du øge dine chancer for at nyde mere frihed og fleksibilitet i dine senere år.

Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, når du planlægger din pension. Mange af disse faktorer kan koges ned til nogle grundlæggende områder. Vi kigger nærmere på disse faktorer i det følgende for at hjælpe dig med at gøre din pensionsplanlægning mere effektiv.

Langsigtede økonomiske mål

Det er et vigtigt skridt at klarlægge en primær målsætning for din portefølje. Det kan hjælpe dig med at kortlægge din investerings- og pensionsstrategi.

Hvad vil du gerne gøre i din pensionisttilværelse? Ønsker du at forfølge en livslang passion, som du har haft for travlt til at gøre noget ved under dit arbejdsliv? Måske ønsker du at rejse eller bruge tid og penge på dine børnebørn? Måske ønsker du ikke at gå helt på pension og vil hellere arbejde på deltid?

Uanset hvordan du ønsker at tilbringe din pensionisttilværelse, er det vigtigt at klarlægge dine mål og begynde på pensionsplanlægningen. Her er nogle potentielle pensionsplanlægnings- og investeringsmål, som du kan overveje:

 • Undgå at løbe tør for penge
  Det at løbe tør for penge er en almindelig frygt ved pensionsplanlægning. Selvom det måske virker som et konservativt mål, betyder det ikke, at din fremgangsmåde behøver at være konservativ, hvor du kun fokuserer på investeringer med lav risiko, da porteføljevækst kan være påkrævet for at opnå dit mål.
 • Bevare eller forbedre livsstil
  De fleste ønsker som minimum at bevare den samme livsstil, som de har været vant til. Men for at opnå dette mål skal du bevare eller øge din købekraft over tid, hvilket betyder, at din portefølje- og indkomstvækst mindst skal holde trit med inflationen for at forhindre, at din købekraft bliver reduceret med tiden.
 • Øge formue
  Du ønsker måske at øge din formue på langt sigt, for at kunne give resterende penge videre til dine børn, børnebørn eller arvinger eller måske endda en velgørende organisation. I så fald bør din pensionsplanlægning måske være mere fokuseret på porteføljevækst end de førnævnte to muligheder.
 • Bruge det hele
  Nogle foretager endda deres pensionsplanlægning ud fra, at de har tænkt sig at bruge hver eneste øre. Men du bør være opmærksom på, at dette mål er risikabelt, da det er umuligt at vide præcis hvor lang tid pensionisttilværelsen kommer til at vare. Hvis du ikke er forsigtig, vil du måske løbe tør for penge hurtigere, end du troede.

Tidshorisont for investering

Når du har klarlagt dine mål, er tidshorisonten for din investering det næste, du bør tænke på i forbindelse med din pensionsplan. Pensionsinvestorer undervurderer dog ofte tidshorisonten for investeringen, da de fleste pensionister forventes at leve længere end nogen generation før dem.

Når du planlægger din pension, er det ikke nok at gå ud fra, at tidshorisonten for investeringen varer længere end bare din forventede levetid. Du bør også tænke på din ægtefælles forventede levetid – der kan være længere end din egen – og eventuelle arvinger og eventuel nødvendig planlægning af arv.

Alle disse faktorer skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en omfattende investeringstidshorisont for pensionsplanen.

Effekten af hævninger

Investorer har ofte urealistiske forventninger til, hvor mange penge det er holdbart at hæve fra deres portefølje i løbet af pensionisttiden. Mange går ud fra, at de kan hæve så meget som den årlige afkastprocent fra deres konto uden at reducere deres hovedstol, men dette tager ikke i betragtning, at det faktiske afkast i et givent år kan være et godt stykke over eller under gennemsnittet.

Hvis du hæver mere end det, din konto genererer, især hvis din portefølje har været udsat for nedgang, kan det forkorte porteføljens bæredygtighed og reducere sandsynligheden for, at du opnår dine langsigtede mål. Dette scenarie kan få konsekvenser, hvilket potentielt kan betyde, at du må ændre din livsstil eller dine mål.

Inflation og skat

Inflation er den rate, hvormed priser på varer og tjenesteydelser stiger over tid. På lang sigt påvirker dette din købekraft – mængden af varer eller tjenesteydelser, som du kan købe for dine penge. Det betyder, at for at bevare din nuværende livsstil, vil du måske være nødt til at øge din pengestrøm med tiden. Dine penge er ikke det værd i dag, som de var værd for 10 år siden, og de vil måske være endnu mindre værd om 10, 20 eller 30 år. Strategien for din pensionsplanlægning er nødt til at tage denne faktor i betragtning.

Forståelse for afvejninger

Niveauet af pengestrøm, som du har behov for under pensionen, kombineret med din porteføljes vækstmål kan kræve forskellige afvejninger for at minimere risikoen for at løbe tør for penge. Du vil muligvis være nødt til at finde dig i højere kortsigtet risiko for at opnå højere langsigtede afkast og forblive disciplineret nok til at kunne klare udsving uden at afvige fra din overordnede pensionsstrategi. Strategien for din pensionsplanlægning bør hjælpe dig med at opnå en klar forståelse af, hvad der er overkommeligt og realistisk i forbindelse med dine langsigtede mål. Afhængigt af din økonomiske situation vil du muligvis være nødt til at tilpasse dine pengestrømsbehov – som skønsmæssige køb, leveomkostninger, og ønsket indkomst – i forhold til dine forventninger til afkast. Det er også vigtigt at huske, at mange af disse faste udgifter ændrer sig med tiden. Forståelse for disse afvejninger vil hjælpe dig med at arbejde frem mod dine mål.

Nøglen til en god pension er planlægning

Selvom der er mange vigtige spørgsmål, man bør stille, når man nærmer sig pensionen, er nogle af de vigtigste spørgsmål følgende:

 • Hvad er dine mål for pensionisttilværelsen?
 • Har du planer om at efterlade en arv eller betale for børnebørnenes uddannelse/boligbehov?
 • Har du taget inflation i betragtning under pensionsplanlægningen?
 • Hvor lang tid vil du og din partner have behov for indkomst?
 • Hvordan ville dine forbrugsvaner ændre sig med tiden?
 • Hvilken effekt vil hævninger have på investeringsporteføljen til din pension?
 • Har du brug for rådgivning om pensionsplanlægning og information fra eksperter?

Din pensionsplanlægning bør opbygges omkring en grundlæggende forståelse for de ovenstående faktorer og forhåbentlig et ønske om at arbejde frem mod pensionen ved at starte din planlægning nu. 

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at besvare nogle af disse spørgsmål og påbegynde din pensionsplanlægningsrejse. Find ud af mere ved at downloade en af vores vejledninger eller tale med en af vores kvalificerede repræsentanter i dag.


Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nr. 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr.: B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.