Retirement

Investering efter, at du er gået på pension

Hovedbudskaber:

  • Når du skal beslutte, hvordan du vil investere, efter at du er gået på pension, er nogle af de vigtige overvejelser f.eks. investeringstidshorisont, inflation og hævede beløb.
  • Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan du skal investere, når du er gået på pension, kan du starte med at stille spørgsmål om dine langsigtede behov og mål.
  • Investeringsbeslutningerne er ikke ovre, når du går på pension – du er nødt til at fortsætte med at sikre, at din portefølje er indrettet, så den kan opfylde dine behov.

Pensionisttilværelsen kan være en spændende tid – du kan udforske nye hobbyer, rejse, bruge mere tid med dine kære eller bare slappe af. Selvom mange investorer har en form for pensionsopsparing – som en personlig pensionsordning eller en investeringskonto – og måske forventer indkomst fra folkepension eller en arbejdsmarkedspension, risikerer andre at overse investering efter, de er gået på pension, og oprettelsen af en fortsat pensionsplan.

Investering efter, at du er gået på pension, kan være en vigtig del af opfyldelsen af din langsigtede økonomiske mål. I årene frem til din pensionering har du måske investeret i aktier, fastforrentede værdipapirer, kollektive investeringsordninger eller andre værdipapirer. Men din pensionering er ikke en afslutning. Du får måske brug for at investere i årtier efter, at du er gået på pension, for at sikre, at du er i stand til at leve komfortabelt og opfylde dine langsigtede behov.

Investorer, der er gået på pension, går ofte ud fra, at de kan slappe af. Men for mange investorer er investering under deres pensionisttilværelse afgørende for deres evne til at opfylde deres langsigtede behov.

Overvejelser for pensionsinvestering

Det at løbe tør for penge under pensionen er en almindelig frygt ved pensionsplanlægning. Her er nogle vigtige overvejelser, der kan hjælpe dig med at undgå dette scenarie, når du investerer under din pension.

Tidshorisont for investering: Din investeringshorisont er den årrække, dine penge skal kunne strække. Tidshorisonten kan være forbundet med din forventede levetid eller din ægtefælles eller arvingers forventede levetid, eller den kan være forbundet med et separat mål – som at efterlade en arv. Hvis din tidshorisont er forbundet med en forventet levealder, bør du tage højde for, at efterhånden som medicinsk videnskab gør  fremskridt, og de generelle levestandarder stiger, kan den forventede levetid også blive længere. Det kan betyde, at din pensionisttilværelse bliver længere, end du havde regnet med.

Hvis du undervurderer, hvor længe du kommer til at leve, risikerer  du at udhule midlerne i din investeringsportefølje for tidligt. Din pensionsalder er mindre vigtig, end hvor længe du har brug for, at dine penge skal vare.

Forventet levetid varierer mellem ægtefæller og familier, hvilket er grunden til, at ægtefæller i mange tilfælde bør planlægge efter deres fælles forventede levetid. Du bør også indberegne mål, der måske går ud over din og din ægtefælles levetid, som en arv eller planer om at donere penge. Alle disse faktorer har indflydelse på, hvordan din portefølje bør investeres.

Inflation: Lad være med at undervurdere effekten af inflation. Hvis inflationen stiger, reducerer det købekraften. Hvis f.eks. inflationen stiger med 4 % om året, vil en person, der p.t. har brug for en indkomst til en værdi af DKK 450.000 til at betale årlige leveomkostninger, have brug for en årlig indkomst på ca. DKK 980.000 om 20 år bare for at bevare den samme købekraft.

Du bør tage inflation i betragtning, når du overvejer, hvor meget porteføljevækst du får brug for. Hvis f.eks. din portefølje vokser 6 % om året, og inflationen er 4 %, opnår du kun et reelt årligt afkast på 2 %. Hvis du har brug for mere vækst fra dine investeringer, er du måske nødt til at genoverveje din prioriteringer eller allokere en større del af din portefølje til aktiver med relativt højt langsigtet forventet afkast, som aktier.

Hævede beløb: Den hastighed, hvormed du hæver penge fra dine investeringer, og størrelsen af de beløb, du hæver, kan påvirke din overordnede pensionsplanlægningsstrategi. Nogle investorer har måske urealistiske forventninger til, hvor meget de kan hæve hvert år. Husk, at afkast kan variere fra år til år, så du vil måske ikke kunne hæve en stor procentdel hvert år uden at udhule din kapital.

Spørgsmål i forbindelse med pensionsinvestering

Dine langsigtede økonomiske behov og mål er de primære overvejelser, når du skal beslutte, hvordan du vil investere efter, at du er gået på pension. Hvis du ikke er helt sikker på, hvad dine langsigtede mål er, har vi her samlet nogle spørgsmål, du kan overveje:

  • Hvad har du planer om at opnå med din pensionsopsparing? Du vil sandsynligvis gerne undgå at løbe tør for penge i løbet af din levetid. Det kan f.eks. være, at du ønsker at fokusere på at opfylde dit behov for at kunne hæve penge eller på at få dine investeringer til at vokse. Din specifikke situation og dine krav har indflydelse på den allokering af aktiver, der er nødvendig for at opfylde dine økonomiske behov.
  • Stemmer din pensionsplan overens med dine mål? Planlægning og forvaltning af din pensionsindkomst på langt sigt kan gøre en forskel. Dine aktiver skal måske give pensionsindkomst så længe, du lever, måske længere, hvis du har en yngre ægtefælle. Hvis du ønsker at efterlade en arv, hjælpe dine nærmeste økonomisk eller give velgørende donationer, bør du også inddrage disse mål i din overordnede pensionsplan.
  • Hvordan vil din portefølje ændre sig med tiden? Mange pensionister går ud fra, at de bør undgå kortsigtet ustabilitet i deres investeringsportefølje. Dermed vil de måske satse for meget på investeringer, der byder på lavere langsigtet afkast end aktier, som fastforrentede værdipapirer eller kontanter. Men disse aktiver giver måske ikke den rette vækst til at opfylde dine langsigtede behov, afhængigt af din situation. Investering efter, du er gået på pension, kan være afgørende, så du bør ikke overse de vigtige beslutninger, du stadig skal tage vedrørende din portefølje.
  • Hvor mange penge har du brug for til at gå på pension? Der er ikke nogen standardiseret formular til at beregne, hvor mange penge du får brug for til at kunne gå på pension. Alle har forskellige investeringstidshorisonter, livsstile og mål. Det handler ikke kun om, hvor meget du har sparet op, eller hvor stor indkomst du forventer fra pension eller investeringer. Det handler om at få dine penge til at strække til dine behov.

Hvis du har identificeret dine behov og indledt en investeringsstrategi til at hjælpe med at opfylde de behov, bør du kunne slappe af og nyde din pensionisttilværelse. Du bør dog stadig jævnligt kontrollere, om ændringer i dine mål eller omstændigheder kræver ændringer i din portefølje.

Vurdering af dine pensionsinvesteringer

Når du har vurderet, hvor meget du kan forvente fra dine kilder til pensionsindkomst og hævede penge fra dine investeringer, finder du måske ud af, at du ikke kan dække dine behov. Du er måske nødt til at foretage justeringer efter, at du er gået på pension. Hvis du allerede er gået på pension og er begyndt at modtage pensionsydelser, og din allokering af aktiver er passende til dine behov, bør du måske overveje at justere dine udgifter. Du kan måske justere dit skønsmæssige forbrug – som rejser, hobbyer eller luksus. Du overvejer måske også at arbejde efter, at du er gået på pension. Det kan give pensionsindkomst og give dig mulighed for at vente med at hæve penge fra investeringskonti.

Sådan kan Fisher Investments Norden hjælpe dig

Investering efter, at du er gået på pension, er ikke altid ligetil. Disse overvejelser kan være stressende og have komplicerede løsninger. Investeringsbeslutninger skal stadig tages efter, at du er gået på pension. Fisher Investments Norden kan muligvis hjælpe dig med dine investeringsbeslutninger – uanset hvor langt du er nået med din pensionsplanlægning.

Få mere at vide om Fisher Investments Norden eller vores tilgang til pensionsplanlægning, download en af vores informative vejledninger, eller kontakt os for at tale med en af vores konsulenter i dag.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.