Vurder og mål din formue

Har du styr på, om du er på rette kurs frem mod din pension? Det kunne måske hjælpe med en måling af din nuværende formue.

Hovedbudskaber:

 • Ved at estimere din nettoværdi kan du sandsynligvis nemmere vurdere din evne til at nå dine pensionsmål.
 • Nettoværdi handler i bund og grund om at tage alt, hvad du ejer (dine aktiver), og trække det fra alt, hvad du skylder (dine gældsforpligtelser).
 • Denne beregning kan være nyttig ved pensionsplanlægning, men det er ikke nødvendigvis en god idé at blive besat af den.

Beregning af din nettoværdi er vigtigt for din økonomiske fremtid, da det kan hjælpe dig med at vurdere din aktuelle formue, og hvad du eventuelt får brug for i fremtiden. Din nettoværdi kan også fungere som et muligt udgangspunkt for pensionsplanlægning.

Din aktuelle formue kan påvirke din pensionsplanlægning, da beregningen kan hjælpe dig med at måle, hvad du har sparet op, og de beløb for hævninger og pensionsindkomst, som du muligvis kan forvente, når du er gået på pension. Din aktuelle formue kan også påvirke skatteplanlægningen, som f.eks. din evne til at betale skat af pensionsindtægter fra pensioner eller andre konti. Måling af din formue kan også hjælpe dig med at planlægge i overensstemmelse med din investeringstidshorisont (hvor længe du har brug for, at din portefølje varer) og vælge din porteføljes allokering af aktiver (blandingen af aktier, obligationer og andre værdipapirtyper). For eksempel kan inflation påvirke, hvor længe dine penge og din indkomst kommer til at strække. Har du taget højde for denne ekstra omkostning i dine beregninger? Det kan også være, at du lever meget længere end dine forventninger eller det, der bliver foreslået i de simple levetidstabeller. Er du forberedt, hvis det skulle ske? Det kan være et afgørende skridt i den proces at stille disse vigtige spørgsmål, når du måler din formue.

Din formue og dine gældsforpligtelser

Hvis du ønsker at beregne din formue, kan du starte med at beregne din nettoværdi. Nettoværdi er i bund og grund den økonomiske værdi af det, du ejer, minus det, du skylder (nettoværdi = aktiver - gældsforpligtelser). Det kan hjælpe dig med at sikre, at du har nok penge og opsparing til at leve af dine pensionsindtægter og hævninger i fremtiden.

Du starter med at samle dine regnskabsopgørelser – eller have en grundlæggende forståelse for detaljerne i dine konti. Derefter lægger du værdien af alle dine aktiver sammen for at vurdere din formue. Det omfatter, men er ikke begrænset til, de følgende aktivkategorier:

Likvide aktiver Disse aktiver og bankprodukter værdisættes ofte tæt på deres markedsværdi og kan ofte omsættes til kontanter hurtigere end ikke-likvide aktiver. Dine likvide aktiver kan omfatte følgende:

 • Kontanter
 • Indlånsbeviser
 • Aktier
 • Fastforrentede værdipapirer
 • Pensioner og andre pensionskonti

Ikke-likvide aktiver Den økonomiske værdi af disse aktiver er generelt sværere at måle, og det kan nogle gange være vanskeligt at sælge disse aktiver. Men du kan eventuelt vurdere deres værdi ved at sammenligne dem med værdien af lignende aktiver. Ikke-likvide aktiver kan omfatte følgende:

 • Fast ejendom
 • Private investeringer
 • Samlerobjekter

Når du har lagt værdien af dine aktiver og formue sammen, trækker du værdien af dine gældsforpligtelser fra. De kan omfatte følgende:

 • Boliglån
 • Studielån
 • Billån
 • Ubetalt kreditkortgæld
 • Anden gæld (f.eks. ubetalt skat, personlige lån osv.)

Din nettoværdi kan beregnes “som den er” eller omfatte de anslåede skatter, du eventuelt skal betale i fremtiden.  Afhængigt af din situation kan du eventuelt måle din nettoværdi efter de anslåede skatter, men hvis det ikke er tilfældet, skal du bare huske at spare op til den potentielle ekstra udgift.

Planlægning er godt, men det kan være skadeligt at bekymre dig

At bekymre dig om din nettoværdi eller ofte måle din formue kan være problematisk, da de økonomiske værdier af dine aktiver og gældsforpligtelser nogle gange kan ændre sig. Det er helt normalt, at den samlede værdi af din formue svinger i forbindelse med forskellige kortsigtede ændringer i aktivers og gældsforpligtelsers værdi. Men det er ikke nødvendigt at bekymre dig om din formue på daglig, ugentlig eller endda månedlig basis, så længe du har en sund langsigtet investeringsstrategi og økonomisk plan på plads.

Når du er færdig med at måle din formue eller nettoværdi, bør du stille dig selv nogle spørgsmål, der kan hjælpe dig med at definere målene for dine aktiver:

 • Hvad er dine langsigtede økonomiske mål? Ønsker du at maksimere din porteføljes langsigtede værdi, eller ville du foretrække ganske enkelt at opretholde din aktuelle købekraft?
 • Hvad med hævninger? Hvornår har du planer om at hæve penge under din pension og hvor store beløb? Skal du kunne dække eventuelle nye udgifter?
 • Hvad er tidshorisonten for dine investeringer? Er dine investeringer i sidste ende kun til dig, eller har du planer om at efterlade noget til dine kære, som en ægtefælle eller børn?

Du ønsker måske at nyde dine år som pensionist, men du ønsker ikke at løbe tør for penge. Varierende investeringstidshorisonter kan have en dramatisk effekt på din optimale allokering af aktiver.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Hos Fisher Investments Norden er vi klar over, at pensionsplanlægning kan være en skræmmende og kompliceret proces. Vi kan måske hjælpe dig på din rejse frem mod et behageligt liv som pensionist. Fisher Investments Norden har hjulpet mange investorer med at vurdere deres nuværende formue og udarbejde en plan for deres pensioner og pensionisttilværelse. Hvis du vil vide om vores tilgang og metoder, kan du ringe til os i dag for at tale med en af vores erfarne fagfolk eller downloade en af vores informative vejledninger. Vi håber på at høre fra dig snart.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.