Hvordan vil du skabe pensionsindkomst?


Pensionsindkomst er en vigtig overvejelse, når man planlægger sin pensionisttilværelse. Det er jo således, at dit niveau af økonomisk frihed, fleksibilitet og komfort vil afhænge meget af, hvor stor din pensionsindkomst er. Investorer, der ikke sparer nok penge sammen til deres pension, kan ende med at stå over for vanskelige beslutninger senere i livet, hvis de ikke har råd til deres ønskede livsstil i pensionisttilværelsen.

Nogle arbejdere kan bidrage til en form for pensionsfond, der kan hjælpe med at finansiere deres pensionisttilværelse. Men pensionsinvestorer er muligvis også nødt til at udforske andre metoder til at skabe indkomst til pensionen i tilfælde af, at pensionen ikke er tilstrækkelig. En anden potentiel kilde til pensionsindkomst, som man kan udforske, er investeringsindkomst. Investeringsindkomst eller likviditetsstrøm findes i mange forskellige former, såsom aktieudbytte, faste renteudbetalinger, indtjening fra salg af aktier og andet.

Når du tænker på dine pensionsmål, vil du måske overveje, hvordan dine aktiver og opsparing i dag vil gavne dig i fremtiden. Økonomisk rådgivning kan være meget nyttig for nuværende pensionister såvel som for arbejdere, der arbejder frem mod pensionen. Sammen med tidlig og konsekvent opsparing kan en diversificeret investeringsportefølje hjælpe dig med at skabe langsigtet porteføljevækst og, hvis det er nødvendigt, pensionsindkomst. 

Så hvordan skabes pensionsindkomst, og hvordan afbalancerer du indkomst i forhold til vækst?

Differentiering mellem indkomst og likviditetsstrøm

Nogle investorer tror, at investeringsindkomst og likviditetsstrøm er mere eller mindre det samme, men efter vores mening er der en vigtig forskel: indkomst er penge, som man modtager, hvorimod likviditetsstrøm er penge, som man hæver fra en konto. Aktieudbytte og faste renter fra obligationskuponer er f.eks. indkomst, mens pengeindtjening fra salg af et værdipapir eller andre investeringer anses for at være likviditetsstrøm. Forskellen mellem værdien af dit oprindelige værdipapirkøb og værdien af værdipapiret, når du sælger det, kaldes en kursgevinst (eller et kurstab).

Det kan være en god idé at trække likviditetsstrøm fra din portefølje, hvis det er en del af din overordnede strategi for frembringelse af indkomst eller skatteplanlægning. Men for mange uplanlagte hævninger kan fortære den samlede værdi af dine investeringer. Hvis dine hævninger begynder at forringe din konto for tidligt, ender du måske med at være nødt til at ændre dine forventninger til den fremtidige likviditetsstrøm.

Det at finde frem til og planlægge dit ønskede niveau af pensionsindkomst eller likviditetsstrøm – uanset om pengene kommer fra en pensionsfond eller fra salg af investeringer – bør være en integreret del af din økonomiske planlægning og er noget, du bør diskutere med din rådgiver. Din rådgiver bør være i stand til at hjælpe dig med at vurdere, hvor meget du skal spare op nu, og hvor stor vækst du får brug for for at kunne opnå dine langsigtede mål.

Fast rente – på ingen måde risikofrit

Selvom det kan være fristende at investere udelukkende i indkomstproducerende investeringsprodukter – som værdipapirer med fast rente eller aktier med højt udbytte – er det muligvis ikke den bedste fremgangsmåde til at skabe pensionsindkomst.

Den mindre kortsigtede ustabilitet ved værdipapirer med fast rente sammenlignet med aktier kan få fastforrentede investeringer til at virke mere sikre eller fornuftige. Ligeledes er faste renter ofte forudsigelige og konsistente. Men lavere kortsigtet ustabilitet betyder ofte lavere langsigtet vækstpotentiale, hvilket kan være skadeligt, hvis din portefølje skal overhale inflationsraten og andet. Hvis du har brug for langsigtet porteføljevækst under eller til pensionen, er investering udelukkende i værdipapirer med fast rente måske ikke tilstrækkeligt til at sørge for langsigtede afkast til at opfylde dine mål. 

Desuden bliver investorer konfronteret med mange forskellige risici, afhængigt af strategi og mål. Bare fordi fastforrentede værdipapirer ikke er genstand for samme kortsigtede ustabilitet som aktier, betyder det ikke, at de er risikofri. Fastforrentede aktiver som en aktivklasse har derimod sin egen række potentielle risici, herunder:

  • Risiko for misligholdelse: Obligationer indebærer en risiko for, at udstederen – som regel en virksomhed eller en regering – ikke kan betale renterne eller undlader at betale det investerede beløb tilbage.
  • Renterisiko: Der er et omvendt forhold mellem obligationskurser og renter, hvilket betyder, at de bevæger sig i modsatte retninger. Hvis renterne stiger, kan værdien af investorers obligationer falde. Derfor er investorer, der er nødt til at sælge deres obligationer før udløb af løbetiden, måske nødt til at acceptere en lavere kurs.
  • Reinvesteringsrisiko: Der er risiko for, at når obligationer udløber, og pengene betales tilbage, er det ikke muligt at reinvestere med samme risikoniveau og samme forventede afkast, hvilket gør, at du er nødt til at afvige fra din oprindelige pensionsplan.

Når du planlægger din pension, kan det godt svare sig at overveje dine aktiver og muligheder for at opbygge en pensionsportefølje, der kan byde på indkomst og fordele, der passer bedst muligt til dig, når du går på pension. Du bør altid holde dine langsigtede økonomiske mål for øje, når du overvejer, hvordan du skal investere.

Aktieudbytte

Aktieudbytte kan være meget tillokkende: at få betaling for ganske enkelt at eje aktier lyder som en fordelagtig situation for investoren. Men under overfladen er fordelene knap så tydelige.

Til at starte med kan nogle aktieklasser og aktier have perioder, hvor de klarer sig godt, og andre perioder, hvor de klarer sig knap så godt. Hvis en virksomhed ikke klarer sig godt, vil virksomheden måske reducere udbetalingen af udbytte eller helt droppe det. Desuden kan udbyttebetalende virksomheders aktiepriser falde med ca. samme beløb, som de udbetaler i udbytte. Hvis det sker for dine aktier, er det ikke ligefrem de "gratis penge", som du måske troede, det var.

Porteføljer, der består udelukkende af aktier med højt udbytte, har eventuelt kun aktieposter i nogle få markedssektorer med aktiver, der opfører sig meget ens. Det kan gøre, at du får diversificeringsproblemer. Hvis de sektorer eller lande præsterer dårligt, bliver din portefølje måske udsat for øget ustabilitet eller underpræstation – hvilket potentielt kan reducere dine chancer for at opfylde dine langsigtede mål.

Det betyder ikke nødvendigvis, at udbytte er noget dårligt. Men i stedet er det bedre at vurdere en portefølje baseret på samlet afkast efter skat i stedet for den måde, der skabes indkomst på. Afhængigt af din situation er investering udelukkende i aktier med højt udbytte måske ikke den bedste metode til at nå dine langsigtede økonomiske mål. Kort sagt kan det være bedre at diversificere og investere i værdipapirer og fonde, der stemmer overens med din bredere pensionsplan. 

Indkomstskabende forsikringsprodukter

I nogle lande kan der være tilgængelige livsforsikringsprodukter til at give månedlig eller løbende indkomst til din pension. I mange af de tilfælde kan investorer købe et forsikringsprodukt – hvorved der måske bliver investeret penge for dem – og modtage livslange betalinger baseret på enten underliggende aktivers præstation eller en forudbestemt (fast) rentesats. Selvom disse betalinger måske lyder fine, kan forsikringsprodukter nogle gange være komplicerede.

Før du forpligter dig til eventuelle forsikringsprodukter, er det afgørende, at du forstår vilkår og betingelser fuldstændigt, herunder gebyrer og potentielle ulemper. Selvom disse produkter måske ikke virker risikable ved første øjekast, er de ikke den bedste metode til at begrænse risikoen for at tabe penge.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig

Som investor er det afgørende at fokusere på din porteføljes samlede afkast og at afbalancere din pensionsindkomst i forhold til langsigtet vækst på en måde, der fungerer for dig. Målorienteret investering bør prioritere diversificering og opretholde disciplinen, så din investeringsstrategi arbejder frem mod dine langsigtede økonomiske målsætninger.

Hos Fisher Investments Norden kan vi hjælpe dig med at opnå bedre indsigt i dine langsigtede økonomiske mål, og hvor lang tid dine penge skal række. Kun når du er opmærksom på disse ting, kan du tage en effektiv beslutning om, hvor mange penge du får brug for under din pensionisttilværelse, og om din pensionsindkomst er stor nok til at dække dine leveomkostninger, når du går på pension.

Ring til os i dag på 8025 0554 for at tale med en af vores eksperter, eller download vores endegyldige vejledning til pensionsindkomst for at lære mere. Alle vores økonomiske vejledninger og investeringsvejledninger er gratis, informative og byder på nyttige forslag, der kan hjælpe dig med at investere og planlægge på langt sigt med selvtillid.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem svinger i takt med udviklingen på de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.