Sådan skaber du investeringsindtægter, når du er gået på pension

Estimeret læsetid: 6 minutter


Hovedbudskaber:

  • Når du nærmer dig pensionsalderen eller går på pension, er det vigtigt at afbalancere dine udgifter og indtægter.
  • Hvis du har brug for indtægter fra din investeringsportefølje, kan du overveje “hjemmelavet afkast” – hvor du selektivt sælger aktier for at få indtægter.
  • Din porteføljes samlede afkast kan handle om mere end bare det aktieudbytte eller de renter, som den genererer.

Hvis du har afgjort, at du får brug for indtægter fra din portefølje, når du er gået på pension, kan brugen af aktier til at skabe de indtægter – eller, mere præcist, “pengestrøm” – være en attraktiv og nogle gange overset mulighed. Før vidykker ned i, hvordan du kan bruge en investeringsportefølje til at skabe det, vi kalder hjemmelavet afkast – selektivt sælge aktier for at opnå pengestrøm – så lad os lige træde et skridt tilbage og først kort overveje følgende: for det første dine forventede udgifter sammenlignet med dine forventede indtægter og for det andet andre muligheder for at tjene penge, når du er gået på pension.

Afbalancering af ligningen

Når du nærmer dig pensionsalderen, bør du nøje sammenligne dine forventede månedlige udgifter med dine indtægtskilder. På udgiftssiden af denne ligning medtager du obligatoriske udgifter som leveomkostninger (bolig, mad, el, vand og varme), tilbagebetaling af gæld og skatter. Du bør også overveje skønsmæssigt forbrug, hvilket kan omfatte rejser, hobbyer, forskellige luksusgenstande (små eller store) og eventuel økonomisk støtte, du gerne vil give til børn, børnebørn og velgørende formål.

Indtægtssiden af denne ligning omfatter eventuelle pensionsydelser, løn (hvis du har planer om at arbejde, efter du er gået på pension) og eventuelle indtægter fra fast ejendom eller virksomhedsinteresser. Hvis dine udgifter overstiger dine indtægtskilder, er du enten nødt til at finde frem til, hvordan du kan skære ned på dine udgifter, eller foretage hævninger fra din investeringsportefølje for at udligne forskellen. Vi diskuterer disse potentielle indtægtskilder yderligere i det følgende afsnit.

Hvis du foretager denne form for grundlæggende økonomisk redegørelse og planlægning i stedet for at håbe på det bedste eller satse på din mavefornemmelse, kan det klarlægge din pensionsplan. 

Kilder til pensionsindkomst

De følgende er nogle indtægtskilder, som mange folk bruger, når de er gået på pension:

  • Pension: En pensionsordning, uanset om det er folkepension, privat pension eller arbejdsmarkedspension, giver ofte pensionister en vigtig og betydelig indtægtskilde. Det er ikke altid let at have styr på din præcise nuværende og fremtidige pensionsindkomst. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan din pensionsindkomst vil blive beskattet, og om din pensionsydelse er fast eller indekseret i forhold til inflation.
  • Arbejde: Nogle pensionister har planer om at arbejde på deltid, når de er gået på pension, eller endda at starte et nyt fuldtidsjob. Før du vender tilbage til arbejdsmarkedet, bør du have styr på, om dette vil påvirke din pensionsydelse, og finde ud af, hvordan din løn vil blive beskattet.
  • Fastforrentede værdipapirer: Mange pensionisters investeringsmål kræver fastforrentede investeringer, uanset om de udstedes af lande, virksomheder eller offentlige instanser. Selvom disse investeringer generelt har lavere ustabilitet end andre hen over kortere perioder, bør du huske på, at fastforrentede værdipapirer stadig er udsat for risici, herunder risiko for misligholdelse, renterisiko (en stigning i renter får ofte fastforrentede investeringer til at falde i værdi) og reinvesteringsrisiko (når din fastforrentede investering udløber, kan du måske ikke finde en erstatningsinvestering med lignende risiko og forventet afkast).
  • Fast ejendom / virksomhedsandele: Hvis du ejer fast ejendom eller en andel af en virksomhed, kan du sandsynligvis forvente at modtage regelmæssig indkomst. Det er dog værd at huske, at de måske ikke altid skaber stabil indkomst, da de har tendens til at være følsomme over for økonomiske svingninger.

Hjemmelavet aktieudbytte og samlet udbytte

En anden kilde til pengestrøm, der som regel ikke ses som en traditionel kilde til “indkomst”, er hjemmelavet aktieudbytte. Ofte kræver pensionisters investeringsmål nogen allokering af aktier. I stedet for at fokusere for meget på andre investeringer, som fastforrentede værdipapirer, kan omhyggelig forvaltning af en portefølje med aktier for at opnå aktiemarkedernes langsigtede vækstpotentiale og give mulighed for periodiske hævninger af kontanter være en passende løsning, der kan hjælpe dig med at opfylde dine behov for pensionsindkomstbehov. Før du overvejer nogle af de potentielle fordele ved denne tilgang, så lad os kigge på en almindelig fejlopfattelse.

Nogle pensionister tøver med at sælge aktiver i deres portefølje for at give mulighed for at hæve kontanter, men periodiske hævninger for at skabe den pengestrøm, du har behov for, er ikke nødvendigvis dårligt. Selvom salg af aktiver og hævninger reducerer størrelsen på din portefølje, kan dit samlede afkast faktisk ende med at være lavere, hvis du i stedet har en portefølje, der fokuserer for meget på fastforrentede værdipapirer eller udbyttegivende aktier, der er designet til at skabe regelmæssig indkomst, eller du kan ende med at udsætte dig selv for risikoen for overkoncentration. Samlet afkast måler indkomst (som renter og aktieudbytte) såvel som formueforøgelse. Hvis du maksimerer din porteføljes potentiale til at skabe indkomst, begrænser du måske det samlede afkast.

Den primære fordel ved hjemmelavet aktieudbytte er, at det giver dig mulighed for at fortsætte med at eje aktier, som passer til mange langsigtede investorers mål. At blive ved med at have aktier i din portefølje og foretage hævninger af kontanter kan have følgende fordele.

Historisk set har aktier haft et højt gennemsnitligt afkast på årsbasis. En portefølje, der primært indeholder fastforrentede værdipapirer eller udbyttegivende investeringer, kan begrænse dit vækstpotentiale. Hvis du har brug for porteføljevækst under din pension, kan aktier være tiltrækkende eller måske endda nødvendige.

Aktier er mindre ustabile hen over lange perioder. Der er et forhold mellem risiko og afkast, og det er sandt, at fastforrentede investeringer er mindre ustabile på kort sigt. Men aktier har rent faktisk været mindre ustabile end fastforrentede investeringer hen over 30-års rullende perioder målt i forhold til standardafvigelse (et almindeligt mål for ustabilitet).[i]). Det betyder, at hvis du har en længere tidshorisont eller har behov for større afkast, bør aktier muligvis udgøre en større procentdel af din allokering af aktiver, end du tidligere har troet. Det er især tilfældet, hvis du tager hensyn til hævninger i løbet af din pensionisttilværelse.

Aktier kan skattemæssigt være en god idé Kapitalindkomstskat på langfristet aktieværditilvækst kan være lavere end skat på fast afkast eller på aktieudbytte. Og hvis du sælger en aktie med tab, kan du eventuelt bruge det til at kompensere for realiseret kapitalindkomst. Dette kan gøre selektivt salg af aktier til en skatteeffektiv strategi, der giver dig større fleksibilitet.*     

Har du brug for hjælp til at planlægge og forvalte din investeringsportefølje?

Det kan være kompliceret at investere din portefølje med henblik på samlet afkast og satse på hjemmelavet aktieudbytte for at dække dit indkomstbehov. Det kan f.eks. være vanskeligt at afgøre, hvor stor pengestrøm din portefølje kan klare hen over tid. Du er nødt til at finde frem til et holdbart niveau af hævninger, så du ikke kommer til at drive rovdrift på din portefølje, imens du stadig har brug for, at den arbejder for dig. Vi anbefaler også, at du til enhver tid har adskillige måneders udgifter i kontanter i din portefølje. På den måde bliver du ikke tvunget til at sælge aktier hver måned og kan dermed være taktisk og selektiv med hensyn til, hvad du sælger og hvornår. Hos Fisher Investments Norden kan vi hjælpe dig med at planlægge og finansiere en behagelig pensionisttilværelse. Pensionsplanlægning kan være kompliceret, og vi hjælper dig hele vejen. Det er et vigtigt første skridt at have styre på dine sandsynlige udgifter og indtægtskilder under pensionen. Derefter kan vi hjælpe dig med at forstå din pension og de muligheder, du har med din pensionspulje, når du er gået på pension. Og vi kan udarbejde en helhedsorienteret, skræddersyet langsigtet økonomisk plan og investeringsplan for dig og din familie.

Ring til os i dag for at tale med en af vores eksperter, eller download vores endegyldige vejledning til pensiondkomst for at lære mere.

*Dette bør ikke betragtes som skatterådgivning. Der henvises i stedet til revisorer og skatterådgivere.

[i] Kilde: Global Financial Data, Inc.; pr. 31/12/2018. Baseret på 10,24 % afkast på årsbasis i GFD’s World Return-indeks fra 1926 til 2018. GFD’s World Return-indeks er angivet i GBP. World Return-indekset er baseret på GFD-beregninger af det samlede afkast indtil 1970. Der er tale om anslåede tal fra GFD med henblik på beregning af værdierne i World-indekset indtil 1970 og dermed ikke officielle tal. GFD har brugt en konkret vægtning til at beregne det samlede afkast for World-indekset til og med 1969 og officielle daglige tal fra 1970 og fremefter.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.