Opsparing og investering under din pension


Pensionisttilværelsen er en spændende tid – du kan udforske nye hobbyer, rejse, bruge mere tid med dine kære eller bare slappe af. Selvom mange investorer har en eller anden form for pensionsopsparing – som arbejdsgiversponsorerede pensionsplaner, individuelle opsparingskontoer eller pensioner – er det ikke alle, der tænker på at investere under pensionisttilværelsen og skabe en vedvarende pensionsplan.

Du får måske brug for at investere i årtier efter, du er gået på pension, for at sikre, at du er i stand til at leve komfortabelt og nå dine langsigtede pensionsmål. Investorer, der er gået på pension, går ofte ud fra, at de kan slappe af – som de gerne vil! Men for mange investorer er investering under deres pensionisttilværelse afgørende for deres evne til at nå deres langsigtede mål.

Hvordan bør du investere?

Det at løbe tør for penge under pensionen er en almindelig frygt ved pensionsplanlægning. Efter at have brugt næsten hele livet på at spare penge op til din pension føles det nærmest naturligt at lægge overskydende penge til side. Selvom det ikke er alle investorer, der har brug for investeringsvækst igennem hele deres levetid, afhængigt af deres individuelle omstændigheder, kan der være nogle, der har brug for, at deres opsparing arbejder for dem under pensionen.

Afhængigt af din situation kan investering under din pension hjælpe dig med at nå dine langsigtede pensionsmål. En opsparingskonto er et fint værktøj til penge, som du måske har brug for at kunne få adgang til med kort varsel. Uventede medicinske omkostninger, reparationer i hjemmet eller endda ferier er alle eksempler på potentielle tilfælde, hvor det kan være en fordel at have nogle kontanter til rådighed under pensionen. Men hvis dine investeringsmål derimod kræver langsigtet vækst, kan det at have en for stor beholdning af kontanter betyde, at du er nødt til at revurdere dine prioriteter eller risikerer at løbe tør for penge under pensionen.

Risici forbundet med at have en beholdning af kontanter         

Det kan virke logisk for nogle investorer at skifte deres investeringer over til investeringer med lavere ustabilitet under pensionen. Men bare fordi du er gået på pension, betyder det ikke automatisk, at du har opfyldt dine mere langsigtede økonomiske behov og kan stoppe med at investere. Når du går på pension, vil du måske være nødt til at fortsætte med at investere i årtier for at opretholde din aktuelle livsstil eller opfylde dine behov for pensionsindtægt.

Investorer, der vælger at flytte deres penge over på en opsparingskonto, bør overveje nogle vigtige faktorer, herunder:

Inflation: Lad være med at undervurdere effekten af inflation. Det reducerer købekraften – dine penges evne til at købe varer og tjenesteydelser – hen over tid og kan formindske reel opsparing og investeringsafkast. Du bør definere dine vækstmål og hvor mange penge, du planlægger at have i din portefølje ved slutningen af din investeringstidshorisont. Så er du nødt til at sikre, at din investeringsstrategi tager hensyn til effekten af inflation.

Hvis f.eks. din portefølje vokser 5 % om året, og inflationen er 4 %, opnår du kun et reelt årligt afkast (før skat) på 1 %. Dit behov for porteføljevækst kan påvirke din foretrukne eksponering over for ustabilitet, som du måske stadig har brug for til at modvirke de løbende omkostninger ved inflation.

Tidshorisont for investering: Din investeringshorisont er den tid, dine aktiver skal vare. Efterhånden som lægevidenskaben og de generelle levestandarder er blevet bedre, er den forventede levetid steget. Folk lever længere og længere – og det resulterer i en potentielt længere pensionisttilværelse, end du havde regnet med.

Desværre undervurderer nogle investorer, hvor lang tid de kommer til at leve, hvilket potentielt kan øge deres risiko for at bruge deres pensionsmidler for tidligt. Din pensionsalder er mindre vigtig, end hvor længe du har brug for, at dine penge skal vare. Det er vigtigere at klarlægge din investeringstidshorisont. Den kan ikke alene omfatte din forventede levetid, men også den forventede levetid for din ægtefælle og andre, der eventuelt vil være afhængige af dine pensionsmidler.

To almindelige fejl ved pensionsinvestering

Vi ser ofte, at investorer træffer beslutninger, der måske ikke passer til deres situationer og behov. Ofte drives disse fejl af branchestandarder eller myter, der ikke tager hensyn til dine personlige faktorer. Her er to almindelige fejl, som vi ofte har set.

Manglende forståelse for forholdet mellem risiko og afkast. Faktorer som risikotolerance er vigtige, men hvis du lægger for stor vægt på risikotolerance, kan det i nogle tilfælde begrænse din evne til at opfylde dine behov under pensionen. Nogle gange er der en konflikt mellem risikotolerance og økonomiske behov. Hvis der er manglende overensstemmelse mellem risikotolerancen og afkastet, du har brug for til at opfylde dine behov, kan en snak med en rådgiver for at diskutere forholdet med risiko og afkast hjælpe dig med at forstå, hvad der er på spil.

For meget fokus udelukkende på din alder. Du vil måske gerne fokusere på at skabe indkomst, at få dine investeringer til at vokse eller begge dele. Din specifikke situation, din investeringstidshorisont, dine indtægtsbehov og dine økonomiske mål påvirker den nødvendige allokering af aktiver, der er nødvendig for at nå dine økonomiske mål. Hvis du er pensionist og bruger din portefølje som indtægtskilde for at betale dine udgifter, afhænger de aktivklasser, som du skal investere i, af dine individuelle mål og din situation, ikke bare din alder. Alder er kun en af overvejelserne, og hvis du har et sekundært mål – som at efterlade penge til din ægtefælle eller arvinger – er alder måske mindre relevant.

Hvordan vil pensioneringen påvirke dine udgifter?

Selvom nogle aspekter af dine pensionsudgifter kan være vanskelige at forudse, er andre nemmere at tage i betragtning. Det er en god idé at vurdere dine potentielle udgifter for at finde ud af, hvor du måske kan opnå besparelser, og hvor du eventuelt vil opleve nogle uventede stigninger i udgifterne.

Først og fremmest er dine faste udgifter dem, der er nødvendige til dit daglige liv, og som du generelt ikke kan undgå. Dem har du ikke meget kontrol over. De omkostninger omfatter normalt:

  • Leveomkostninger: Leveomkostninger omfatter mad, benzin og el, vand og varme. De omkostninger kan potentielt ændre sig, når du er gået på pension, men du bør kunne vurdere, om du sparer mere eller bruger mere afhængigt af dine livsstilsvalg. Om du planlægger at blive i dit hjem eller flytte, påvirker disse udgifter. Hvis du har planer om at blive i dit nuværende hjem, har du sikkert ret godt styr på, hvad de udgifter kommer til at være. Hvis du planlægger at flytte til en anden boligsituation, vil du måske spare penge eller bruge flere penge på denne udgift under din pension.
  • Gæld: Har du kreditkortgæld? Hvad med et realkreditlån eller et billån? Du bør tage alt gæld i betragtning, når du planlægger dine pensionsudgifter.
  • Skat: Du kan måske finde besparelser i denne kategori, hvis du ikke arbejder længere. Men du vil måske være nødt til at betale noget indkomstskat såvel som skat på kapitalgevinster, så det er vigtigt at vide, hvordan indkomst og kapitalgevinster kommer til at påvirke dig.

Skønsmæssige udgifter er ikke-essentielle udgifter, men kan være en vigtig del af at nyde din pensionisttilværelse. Men hvis du får brug for at budgettere eller skære ned på dine udgifter, kan det være en god idé at reducere disse udgifter først. Skønsmæssige udgifter kan omfatte følgende:

  • Rejser: Mange ser frem til at rejse, når de er gået på pension. De forestiller sig at tage på en drømmerejse, holde lange og luksuriøse ferier eller besøge børnebørnene oftere. Afhængigt af, hvor ofte du har rejst i dit liv før pensionen, vil du måske opleve en ændring i dit forbrug i denne kategori, efter du er gået på pension.
  • Hobbyer: Hvis du har mere tid til at bruge på hobbyer eller nyfundne hobbyer, vil du måske opleve, at du ender med at bruge mere tid og flere penge på dem, når du er gået på pension.
  • Luksus: Hvem vil ikke gerne nyde noget luksuriøst en gang imellem? Din pension kan være et godt tidspunkt til det, hvis du har de nødvendige midler. Vil du spise ude, gå i teatret eller nyde dyre vine? Uanset hvad du ser som luksus, er du nødt til at overveje omkostningerne ved at holde fast ved dine planer.
  • Børn eller børnebørn: Denne kategori omfatter nogle af de udgifter, der allerede er blevet nævnt. Kommer du til at rejse oftere for at se din familie under pensionen, eller vil du gerne give penge til dine børn eller børnebørn? Hvis du gerne vil fokusere på familiemedlemmer under pensionen, vil dit budget sandsynligvis svinge afhængigt af de omkostninger.

Det er bare nogle få af de vigtige overvejelser, når du sparer op og investerer til din pension, og det kan være vanskeligt at planlægge tilstrækkeligt alene.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Find ud af mere om Fisher Investments Norden eller vores syn på de bedste metoder til allokering af din pensionsopsparing ved at kontakt os og aftale et møde. Du kan også downloade vores informative investeringsvejledninger for at finde ud af mere om korrekt fastsættelse af mål, pensionsplanlægning og meget mere.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem svinger i takt med udviklingen på de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.