Pensionsplanlægning i dine 50ere


Hovedbudskaber:

  • Dine 50ere kan være et vigtigt tidspunkt til at vurdere, hvor du er i din pensionsplanlægningsproces.
  • Generelle anbefalinger og råd er måske ikke de bedste i forhold til dine pensionsbehov
  • Du er måske nødt til at foretage justeringer for at holde den rette kurs frem mod opfyldelsen af dine økonomiske behov under pensionen.

Investorer ønsker ikke at ende med ikke at være i stand til at opfylde deres økonomiske behov, når de går på pension. Og det er ikke alle, der er i stand til at begynde at planlægge eller spare op tidligt, da nogle investorer måske udsætter deres pensionsplanlægning til senere i livet. Andre investorer har måske sparet op til deres pension i årevis, men er ikke opmærksomme på de yderligere overvejelser, de skal tage i betragtning, når de nærmer sig pensionsalderen. Din beslutninger vedrørende pensionsplanlægning i dag kan være afgørende for opfyldelsen af dine pensionsmål, uanset hvor du er i processen.

Tidshorisont og din portefølje

Hvis du har indflydelse på investeringsbeslutningerne i nogle af dine pensioner eller investeringskonti, er du sandsynligvis nødt til at beslutte, hvordan du vil allokere og investere de aktiver. Nogle investorer i 50erne har måske forudfattede opfattelser af, hvilke aktiver og hvilket risikoniveau der er bedst til deres situation. De fleste vil have gavn af rådgivning om, hvad der er den rette løsning for dem. Du er måske stødt på råd, der anbefaler, at du investerer en bestemt procentdel af din portefølje i aktier eller fastforrentede værdipapirer afhængigt af din alder eller andre faktorer. Men den slags generelle anbefalinger tager ikke hensyn til dine individuelle omstændigheder, dine personlige mål og andre vigtige faktorer. Det er muligt, at nogle investeringer ikke er passende set ud fra et vækstmæssigt eller risikomæssigt perspektiv til at understøtte dine økonomiske behov, når du er gået på pension.

Husk at overveje, at du måske lever længere end forventet. Den nuværende hastighed af medicinske fremskridt taget i betragtning kan din nuværende forventede levetid måske undervurdere, hvor længe du rent faktisk kommer til at leve. Hvis du lever længere, end du oprindeligt gik ud fra, er din portefølje måske nødt til at finansiere din pensionisttilværelse i længere tid. Og hvis du har en yngre ægtefælle, er du eventuelt nødt til at overveje en længere potentiel tidshorisont end din egen levetid. En længere pensionisttilværelse end forventet kan betyde, at du får brug for en større pensionsopsparing til at opfylde dine behov.

Den langsigtede effekt af inflation og dine mål

En anden grund til, at du måske får brug for at planlægge din pension, er effekten af inflation på dine penges købekraft – hvor meget du kan købe for dine penge. Inflationen har gennemsnitligt ligget på ca. 3 % om året siden 1980.Hvis den inflationsrate fortsætter, vil et forbrug på DKK 400.000 svare til ca. DKK 700.000 om 20 år og ca. DKK 940.000 om 30 år bare for at opretholde den samme købekraft. Nogle investorer glemmer måske at overveje den potentielle langsigtede virkning af inflation på deres evne til at købe varer og tjenesteydelser i fremtiden. Selvom dine aktuelle investeringer eller indtægtskilder måske ser ud til at kunne dække dine behov nu, bør du tænke ud over den nærmeste fremtid. Vil dine aktuelle planlagte indtægtskilder og aktiver være tilstrækkelige med tanke på den langsigtede effekt af inflation?

Pensionsmål varierer. Nogle pensionister sigter måske mod at opretholde eller forbedre deres livsstil, mens andre måske ikke bekymrer sig så meget om, hvor mange penge de har tilbage ved slutningen af deres pensionisttilværelse. Det vil være en vigtig faktor, som du bør overveje som led i din planlægning. Hvis du har brug for langsigtet vækst til at kunne opfylde dine væsentlige pensionsbehov, er du måske nødt til at vurdere, hvilke aktivers vækst og risikoegenskaber der er passende til at opfylde dine behov. Selvom markedsustabilitet kan påvirke din portefølje, er det ikke altid den eneste risiko, der er relevant for din pensionsplanlægning. Investering i aktiver, der ikke er passende til dine pensionsbehov, er en anden risiko, du bør overveje.

Justeringer for at nå pensionsmål

Dine 50ere kan være et tidspunkt med større indkomst end tidligere i din karriere. Denne potentielle stigning i indkomst kan give dig en fantastisk mulighed for at øge dine pensionsbidrag. Før du foretager justeringer, bør du først afgøre, hvor mange penge du i øjeblikket har i investeringskonti, opsparing eller forventede pensioner. Er du i øjeblikket på rette kurs med hensyn til at opfylde dine forventede behov for pensionsindkomst? Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis du ønsker at give din opsparing et ekstra spark opad, har du her nogle måder, hvorpå du kan justere dine bidrag, så de hjælper dig med at nå dine mål.

Du ønsker måske at øge din pensionsopsparing. Hvis du i øjeblikket har en pensionsordning, kan du eventuelt overveje at øge dine bidrag til det maksimale beløb. Hvis du ikke har en pensionsordning i øjeblikket, bør du måske overveje at starte en for at øge din pensionsopsparing. Hvis du ikke har adgang til en personlig pensionsordning, kan du overveje at åbne en investeringskonto eller en opsparingskonto.

Er økonomisk rådgivning den rette løsning for dig?

Pensionsplanlægning i en alder af 50 kan være kompliceret. Du er måske nødt til at træffe vanskelige beslutninger, men du behøver ikke gøre det alene. Det kan være en fordel at få rådgivning fra en finansekspert. Fisher Investments Norden kan eventuelt hjælpe dig, uanset hvor du er i planlægningsprocessen. Kontakt os i dag for at tale med en af vores eksperter, eller download en af vores informative investeringsvejledninger for at få mere at vide.

i Kilde: Statistik for Norge pr. marts 2017. Baseret på det norske forbrugerprisindeks fra 1924 til 2016.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.