Private pensionsopsparinger


Alle, der er danske statsborgere, eller som arbejder i Danmark, kan have mulighed for at foretage indbetalinger til forskellige pensionsordninger. Disse omfatter folkepension, ATP Livslang Pension, arbejdsmarkedspension og personlig pension. Med undtagelse af folkepension er de alle forskellige typer privat pension.

Nogle er muligvis ikke tilgængelige for alle arbejdstagere eller indbyggere. Men det er en god idé at vide, hvilke du har mulighed for at foretage indbetalinger til. I denne artikel tager vi et kig på private pensionsordninger – hvordan de fungerer, årsager til at vælge dem, og hvad du skal være opmærksom på, når du foretager indbetalinger og hæver pengene.

De tre typer privat pension

  • ATP Livslang Pension: Dette er en pensionsordning med definerede bidrag, hvor du og potentielt din arbejdsgiver yder bidrag, som investeres og bruges til at få indkomst i pensionisttilværelsen. Det er en lovbestemt ordning, der sikrer, at du ikke behøver nøjes med folkepensionen. ATP giver også efterladtepension til din ægtefælle eller pårørende, hvis du dør før en vis alder.¹
  • Arbejdsmarkedspension: Ca. 90 % af danske medarbejdere er dækket af denne type pension med definerede bidrag. Bidragssatserne ligger normalt mellem 12 % og 18 %, og der er forskellige muligheder for udbetaling, når du når pensionsalderen.²
  • Personlig pension: Dette er en individuel pensionsopsparing, som du selv opretter, hvor du sparer op gennem et dansk pensionsselskab eller en finansiel institution. Selv hvis du ikke længere bor i Danmark, vil du eventuelt kunne fortsætte med at foretage indbetalinger og modtage indkomst derfra, når du er gået på pension.  

Investeringsbeslutninger for din pension

Ved de forskellige typer privat pension har du eventuelt frihed til at vælge, hvordan pengene bliver investeret. Dette kan indebære nogle store beslutninger. Et godt udgangspunkt er at overveje, hvordan din personlige situation og dine økonomiske mål kan påvirke din investeringsstrategi.

Faktorer, som du bør tage i betragtning, er f.eks. din alder og alderen på dine arvinger, hvis du har nogen. Hvor længe vil du og dine kære eventuelt få brug for pensionsindkomst? Dit helbred og dine sandsynlige fremtidige indkomstbehov er også vigtige overvejelser.

Dit valg af aktivklasser, som du vil investere i, afhænger af din holdning til risiko, og hvor tæt du er på pensionsalderen. Aktier kan øge din evne til at følge med inflationen og opnå stort udbytte på langt sigt, men de kan være ustabile på kort sigt. Fastforrentede værdipapirer giver lavere udbytte på langt sigt, men er mindre ustabile end aktier på kort sigt. Derfor bør du måske overveje at investere i fastforrentede værdipapirer, hvis du har planer om at foretage hævninger fra din portefølje eller har en kortere tidshorisont.

Afvejning af fordele og ulemper ved investering

Selvom den kortsigtede ustabilitet forbundet med aktier skræmmer mange til at investere i fastforrentede værdipapirer eller mere konservative aktiver, er det måske ikke den bedste strategi for investorer, der har brug for større langsigtet vækst. Investering kræver, at man afvejer risici og udbytte: Større risiko (ustabilitet) betyder generelt større potentielt udbytte, og lavere risiko betyder lavere potentielt udbytte. Det er værd at huske på, hvis du sandsynligvis kommer til at være meget afhængig af disse pensionsordninger som primære indtægtskilder under din pensionisttilværelse.

Hvis du hæver mange penge, især hen over mange år, kan du ende med at mangle midler i fremtiden, hvis din portefølje ikke har vokset nok til at opretholde din livsstil. Du har muligvis brug for et godt investeringsafkast nu for at kompensere for fremtidige hævninger. Ellers risikerer du at løbe tør for penge. Det er grunden til, at nogle finansielle rådgivere ofte anbefaler at investere i aktier, i hvert fald delvist – for at opnå tilstrækkelig langsigtet vækst til at forsørge dig selv, når du er gået på pension.

Investering kræver generelt afvejning af fordele og ulemper, som at acceptere kortsigtet ustabilitet til gengæld for større udbytte på langt sigt. Du vil eventuelt også være nødt til at træffe beslutninger om udgifter og enkeltstående eller større køb, som ferier eller uddannelsesgebyrer for et barnebarn. Hvad kan du realistisk set gøre, og hvor meget er du tryg ved at bruge?

Valg af investeringsfonde

Når du har besluttet, hvad dine mål og behov er, og fundet ud af, hvilken type aktiver du ønsker at investere i, bør du overveje, hvilke investeringsmuligheder din pensionsordning tilbyder.

Hvis du overhovedet vælger at investere i aktier, kan du eventuelt kun vælge imellem et bestemt antal fonde, afhængigt af din ordnings investeringsmuligheder. Investeringsfonde inden for mange pensionsordninger er ofte baseret på en række aktier grupperet sammen af faktorer som risiko, geografi eller sektor. For eksempel investerer investeringsfonde, der satser på høj kapitaliseringsgrad, generelt i store, veletablerede virksomheder.

Andre fonde kan være baseret på europæiske, nordamerikanske, asiatiske eller andre geografirelaterede kriterier.  Andre kan være begrænset til specifikke sektorer som informationsteknologi. Eller de kan være baseret på nyere, mindre virksomheder eller investere i såkaldte markeder under udvikling. De investeringsfonde, der er tilgængelige for dig, afhænger af, hvad din pensionsordning har gjort tilgængeligt for dig.

Nogle private pensioner giver dig flere valgmuligheder mellem fonde end andre. Nogle giver dig også mulighed for at investere i individuelle aktiver –hvilket kan give dig bedre mulighed for at skræddersy din portefølje til dine behov og mål.

Potentielle indkomstmuligheder under din pensionisttilværelse

De tre typer privat pension nævnt ovenfor kan eventuelt give dig livrentelignende pensionsudbetalinger. Ud over pensionsudbetalinger vil du eventuelt kunne modtage andre typer indkomst fra dine pensionskonti eller skattepligtige investeringskonti.

Nogle potentielle indkomstmuligheder er:

  • Obligationer med fast afkast: Fastforrentede værdipapirer er en form for gæld, hvilket betyder, at du køber værdipapiret (som hvis du lånte penge ud til en virksomhed) og modtager en fast rentesats, hvilket betyder, at du får et generelt forudsigeligt udbytte. Alligevel kan der være mange variabler og en vis risiko.
  • Aktieudbytte: Ved mange aktier får man udbetalt aktieudbytte – regelmæssige eller lejlighedsvise betalinger til dem, der ejer aktierne. Men der kan være risici forbundet med kun at investere i aktier, der udbetaler aktieudbytte. Du kan ende med at eje for mange aktier af én type eller i én sektor, hvilket kan reducere din evne til at diversificere din portefølje. Desuden er aktieudbytte ikke garanteret indkomst, da virksomheder kan vælge at stoppe med at udbetale aktieudbytte i vanskelige tider.
  • Hjemmelavet aktieudbytte: Dette indebærer selektivt at sælge aktier i din portefølje for at skabe indkomst. Hvis man gør det på en fornuftig måde, kan det være en god måde at skabe indkomst på, og det kan være skatteeffektivt eller nogle gange endda skattefrit. Men de skattemæssige konsekvenser afhænger af din situation, hvilke konti du har, og andre faktorer.

Livrenter kan være en anden mulighed. Men de udgør ikke nødvendigvis dine bedste investeringsmuligheder inden for en privat pension. Livrenter kan være det rette valg i nogle tilfælde, men de kan være komplekse og vil måske ikke generere nok langsigtet udbytte til at opretholde din porteføljes købekraft – evnen til at betale varer og tjenesteydelser – efter inflation.

Vi kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger

Uanset hvilken privat pension du vælger, og uanset hvilke muligheder du har inden for en ordning, kan det betale sig at overveje det nøje, før du træffer disse store beslutninger. Og jo mere fleksibilitet, du har med hensyn til investering og hævninger, jo mere kan det hjælpe dig at tale med en professionel finansiel rådgiver.

Fisher Investments Norden kan hjælpe dig med at planlægge din pension og analysere dine pensionsordninger og andre opsparinger for at sikre, at du er på rette spor. Desuden kan vi hjælpe dig med at holde fast ved din strategi på langt sigt, uanset hvilke udfordringer, der opstår på grund af tid, ændrede personlige omstændigheder eller markedsudviklinger.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag for at tale med en af vores kvalificerede fagfolk, eller få mere at vide ved at downloade en af vores informative vejledninger.

¹Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 11/30/2018. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf.
²Kilde: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), pr. 11/30/2018. Pensionsoversigt 2017: Landsprofiler – Danmark. https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Denmark.pdf.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.