Bagud med pensionsplanlægningen


Hovedbudskaber:

 • Hvis du er sent på den med din pensionsplanlægning, kan du stadig hjælpe dig selv til at nyde en sikker pensionisttilværelse, men du bør handle snart.
 • For at øge dine pensionsopsparing bør du sikre, at du gør alt, hvad du kan, for at forbedre din pensionsplan eller dine pensionskonti.
 • Du er måske også nødt til at overveje andre indtægtskilder og bidrage til andre konti for at indhente det tabte. Ellers ender du måske med at være nødt til at arbejde på deltid under din pension, hvis du har brug for yderligere indkomst.

De fleste håber på at kunne gå på pension, men mange er sent på den – potentielt omkring 50 eller 60 år – før de begynder at planlægge eller opbygge deres pensionsopsparing. Selvom du måske ikke er helt klar til at gå på pension endnu, kan du være tættere på, end du tror, og det er bedre at planlægge sent end aldrig. Når du nærmer dig pensionsalderen, står du måske stadig over for mange livsforandringer. Men de forandringer behøver ikke reducere din livskvalitet, hvis du har sparet nok op og planlagt tilstrækkeligt. Efterhånden som du nærmer dig din pensionering, kan du afgøre din påkrævede pensionsopsparing, beslutte, hvornår du vil begynde at hæve pensionsydelse, og identificere en passende langsigtet investeringsstrategi. I denne artikel finder du nyttige tips, forslag og råd til, hvordan du kan håndtere disse vigtige beslutninger i forbindelse med pensionsplanlægning.

Pensionsovervejelser

På samme måde som den sociale sikring i USA har dit land måske en form for folkepension, hvilket kan være en velkommen indtægtskilde, når du er gået på pension. Men du får måske brug for mere indkomst for at sikre, at du kan opretholde din livskvalitet under pensionen, og en diversificeret investeringsportefølje kan være en meget nyttig og potentielt fleksibel indtægtskilde. Dine pensionsudbetalinger kan variere afhængigt af pensionstypen og andre omstændigheder. Nogle af de faktorer, der kan påvirke dine pensionsudbetalinger, er:

 • Din alder
 • Din endelige løn
 • Hvornår du beslutter at begynde at modtage udbetalinger
 • Om og hvor længe du har boet i et land
 • Hvor meget du har bidraget til hver ordning

Husk, at dette bare er nogle få af overvejelserne, og at dine pensionsudbetalinger vil variere afhængigt af din ordning og mange andre faktorer. For bedre at kunne forstå din plan vil det eventuelt være bedst at spørge dit pensionsselskab.

Hvornår bør du begynde at modtage udbetalinger?

Generelt kan du muligvis øge det beløb, du kan hæve i fremtiden, hvis du er i stand til at forsinke modtagelsen af dine pensionsudbetalinger. Overvej følgende:

 • Tidlige udbetalinger kan permanent reducere dine løbende pensionsudbetalinger.
 • Hvis din forventede levetid er kort, kan det være en fordel at begynde at modtage pensionsydelse, så snart du har mulighed for det.
 • Afhængigt af pensionsordningen har en overlevende ægtefælle måske ret til at fortsætte med at modtage sin ægtefælles pensionsudbetalinger.

Har du en tilstrækkeligt stor pensionsopsparing?

Du kan besvare dette spørgsmål, hvis du ved, hvor stor indkomst eller pensionsopsparing du får brug for til at dække dine udgifter, når du er gået på pension. For at få en bedre fornemmelse af dine forventede indkomstbehov kan du tage to udgiftskategorier i betragtning:

 • Faste udgifter er de ting, du absolut har brug for.
 • Skønsmæssigt forbrug er de ting, du måske gerne vil have, men ikke nødvendigvis har brug for.

Faste udgifter

 • Leveomkostninger: Hvor meget vil det koste at opretholde din livsstil på daglig basis? Tænk på alt fra dagligvarer til benzin til varmeregningen.
 • Gæld: Du har måske kreditkortgæld, et realkreditlån eller billån. Selvom mindre gældsposter eller kreditkort måske virker mindre vigtigt, bør du tage alt, hvad du skylder, i betragtning, når du kortlægger dine udgifter.
 • Skat: Dine skatteudgifter vil måske være lavere under din pension, men det er en god idé at sætte penge til side til at afregne skat ved slutningen af året.

Skønsmæssigt forbrug

 • Rejser: Mange ser frem til at rejse, når de er gået på pension. Hvis du har drømt om en rejse i årevis, er det måske tid til at begynde at budgettere til den rejse nu.
 • Hobbyer: Pensionisttilværelsen er en god tid til at genoptage gamle hobbyer eller finde nye. Er du klar til endelig at lære fluefiskeri eller få afsluttet din slægtsforskning? Hobbyer resulterer ofte i nogle udgifter.
 • Luksus: Dette afhænger af dit budget og din definition af luksus, men du er sandsynligvis nødt til at medtage ikke-obligatoriske køb i dine udgifter.
 • Børn og børnebørn: Hvis du mener, at du får brug for et stort budget til at fokusere på dine børn og børnebørn under din pension, er du nødt til at overveje, hvor mange penge det kommer til at kræve.

Anden indkomst og andre muligheder

Når du nærmer dig din pension eller er gået på pension, bør du måske begynde at overveje, hvornår du vil begynde at hæve penge fra dine investeringskonti eller pensionsplaner. Hvis du har konti med skattefordele, der giver dig mulighed for at foretage skattefrie hævninger – som individuelle pensionsordninger (IRA) i USA eller individuelle opsparingskonti (ISA) i Storbritannien – kan pensionen være det optimale tidspunkt til at hæve nogle af de penge. Ud over at bruge nogle af disse opsparinger har du måske også adskillige andre muligheder, herunder friheden til at udforske nye investeringsmuligheder.

Imens du har gået på arbejde, har dine investeringsmuligheder måske været begrænset til investeringsforeningerne i en pensionsplan udbudt af din ordning. Sådanne ordninger er ikke nødvendigvis skræddersyet til dine individuelle økonomiske behov eller mål. Men at hæve et engangsbeløb eller andre handlinger kan give dig mere fleksibilitet til at investere i aktiver, der kan hjælpe dig med at personliggøre din portefølje i forhold til dine mål og behov. Individuelle omstændigheder er afgørende, når du skal beslutte, om du vil flytte penge fra pensionsplaner eller pensionsordninger.

Nu er måske ikke det bedste tidspunkt til at blive for konservativ

Mange investorer tror, at pensioneringen bør resultere i en ændring af deres investeringsmål og generelle risikotolerance. Du vil måske være mere interesseret i at bevare din formue på det tidspunkt. I et miljø med lave renter vil du måske hælde til obligationer og fastforrentede indtægtskilder i stedet for at forsøge at opnå vækst gennem individuelle aktier. I så fald bør du stadig overveje inflationens virkning på den formue, som du prøver at bevare.

Inflation kan være lumsk. Hvor lumsk? Den kan reducere dine langsigtede afkast, og hvis du investerer i “sikre,” lavtforrentede aktiver, kan inflationen på nogle tidspunkter udligne noget af eller det meste af din potentielle indkomst. Så hvis du har brug for langsigtet investeringsvækst, bør du måske genoverveje denne trang til at investere konservativt, når du går på pension. En god metode til at overhale inflationen er at sikre, at din portefølje opretholder stabil vækst, der svarer til eller overstiger inflationsraten. Det kan betyde, at du bør opretholde tilstrækkelig eksponering over for aktier og andre højtydende investeringer. For dem, der har planer om at få løbende indkomst fra investeringskonti, mener vi, at eksponering over for aktiemarkedet kan hjælpe med at sikre tilstrækkelig vækst til at følge med hævninger og inflation og til at hjælpe dig med at undgå at udtømme dine konti. Men den rette løsning for dig afhænger af din individuelle situation, størrelsen på din pensionsopsparing, dine mål, dine indkomstbehov og andet. Det kan være en god idé at tale med en rådgiver, der kan analysere din personlige situation og give personlig rådgivning.

Hvis dine investeringer er for konservative, inden du er gået på pension, kan du udsætte dig selv for en kæmpe risiko, når du går på pension: at løbe tør for penge.

Vigtigt ikke at undervurdere investeringshorisonten

Investorer fejlberegner eller undervurderer ofte deres investeringstidshorisont – hvor længe de har brug for, at deres porteføljer varer. Nogle sætter deres lid til tabeller for forventet levetid, som bare er simple gennemsnit. Andre glemmer måske, at deres investeringstidshorisont kan vare længere end deres forventede levetid.

Lad os overveje det første punkt om forventet levetid kontra reel levetid. Folk lever generelt længere på grund af medicinske fremskridt og andre faktorer. Afhængigt af din familiehistorie og din ægtefælles alder kan din investeringstidshorisont være meget længere, end du forventer. Hvis du undervurderer, hvor lang tid dine penge skal vare, og hvis du er for konservativ i din aktuelle investeringsfase, kan du ende med at være nødt til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når du burde kunne nyde din pension.

Tag de rette skridt

Investering og pensionsplanlægning kan være kompliceret. Du bør sandsynligvis overveje dine forventede udgifter under pensionen såvel som dine kilder til pensionsindkomst nøje. En anden vigtig beslutning er, hvornår du vil begynde at modtage pensionsudbetalinger. Hver investor er unik, og der er ikke én enkelt løsning, der passer til alle. Vores kvalificerede eksperter er klar over dette, og de er klar til at hjælpe dig med bedre at forstå dine muligheder og planlægge til fremtiden. Ring til os, eller download en af vores informative pensionsplanlægningsvejledninger for at få mere at vide.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.