Porteføljevurdering

Fisher Investments Norden kan tilbyde kvalificerede investorer at vurdere deres porteføljer med henblik på at afgøre, om deres eksisterende porteføljer er velegnede til at opfylde deres langsigtede mål.[i] Vi kan desuden tilbyde at hjælpe med at definere langsigtede investeringsmål og udarbejde en anbefaling om optimal aktivfordeling, der opfylder målene.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark. Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Investeringsforvaltningsydelser leveres af Fisher Investments Nordens moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, der er stiftet i USA og som reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed, Securities and Exchange Commission (SEC).

Investeringsforvaltningsydelser leveres af Fisher Investments.

Fisher-organisationen har i næsten fire årtier forvaltet aktiver og leveret rådgivning om formueforvaltning for at hjælpe investorer med at investere i globale investeringsmarkeder med fortrøstning og disciplin.

Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden mener, at en god investeringsstrategi bør afspejle din personlige situation og hjælpe dig med at nå dine langsigtede økonomiske mål. Vi mener også, at din økonomiske rådgiver bør have mulighed for at hjælpe dig med at navigere gennem volatile markedsforhold. Hvis Fisher Investments f.eks. forventer, at de store selskabers aktier vil klare sig bedre end mindre selskabers aktier, vil de store selskaber være overvægtet i din portefølje.

Hos Fisher Investments Norden kan vi hjælpe ved at foretage en vurdering af din aktuelle portefølje med henblik på at bekræfte, hvorvidt din investeringsstrategi er en brugbar løsning, der kan hjælpe dig med at nå dine langsigtede mål. I forbindelse med vores professionelle porteføljevurderinger kan Fisher Investments Norden give dig oplysninger om din aktivfordeling, som kan omfatte en del af eller alle følgende aktiver:

 • Aktier
 • Obligationer
 • Kontanter
 • Børshandlede fonde (Exchange Traded Funds - ETF’er)
 • Investeringsforeninger
 • Råvarer
 • Fast ejendom

Uanset om du har foretaget investering i årevis eller først lige er begyndt at tænke på pensionering, kan Fisher Investments Norden måske hjælpe dig.

Hvordan afspejler din investeringsportefølje dine økonomiske mål?

Der er mange faktorer, der kan bidrage til at hjælpe dig med at nå dine økonomiske mål. Nedenfor er anført nogle spørgsmål, du kan bruge, når du vurderer din personlige situation, dine mål og din investeringsstrategi:

 • Er der overensstemmelse mellem din aktivfordeling  din porteføljes sammensætning af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer - og dine mål?
 • Hvis du ejer fonde, hvordan er den underliggende aktivfordeling og de primære værdipapirbeholdninger? Stemmer de overens med dine mål?
 • Er din portefølje tilstrækkeligt diversificeret? Har du investeret globalt eller blot i hjemmemarkederne? Fisher Investments Norden mener, at investering på globalt plan er den bedste måde at sprede sin risiko og øge sine muligheder på. Blot at investere i dit hjemland kan begrænse dine investeringsmuligheder og kan øge din kortsigtede volatilitet.
 • Hvilke lande, sektorer eller kategorier drager fordel af den aktuelle markedscyklus? Har du investeringer i de områder?
 • Hvordan vil inflation og udbetalinger påvirke din porteføljes købekraft? Det er nemt at undervurdere betydningen af det spørgsmål. Som følge af forbedrede leveforhold og medicinske fremskridt lever folk længere end nogensinde før, og det skal der tages højde for i deres pensionsplanlægning.

Sørg for at overveje disse forhold og for at have klare svar på disse spørgsmål. Disse faktorer kan over tid og i stort omfang påvirke din porteføljes evne til at opfylde dine langsigtede mål.

Betydningen af aktivfordeling

Fisher Investments Norden mener, at ca. 70 % af afkastet fra en langsigtet investeringsportefølje kan henføres til aktivfordelingen, 20 % til beslutningen om fordelingen af underaktiver  dvs. hvilke lande, virksomhedsstørrelse eller sektorer der skal investeres i - og de resterende 10 % kan henføres til de forskellige udvalgte værdipapirer.

Vi vil gerne fremhæve beslutningen om aktivfordeling, der står for 70 % af afkastet - fordi vi mener, at den første og vigtigste beslutning er, hvilke aktivklasser der skal investeres i. Disse beslutninger vil i høj grad påvirke dit langsigtede afkast. Trods kortsigtet markedsvolatilitet er det ofte mere fordelagtigt at fastholde din investering og langsigtede investeringsstrategi, medmindre du har en klar og velunderbygget årsag til at være ude af markedet.

Din beslutning om aktivfordeling er afgørende for din langsigtede succes. Hvis du har brug for den langsigtede vækst, som aktier kan give  uanset om det er med henblik på din egen pensionering eller for at kunne efterlade noget i arv til din ægtefælle eller børn  skal du formentlig modstå trangen til at investere i mindre volatile aktiver, der giver mindre i udbytte, som f.eks. obligationer eller opsparingskonti. Selvom denne tilgang til tider kan synes at skabe tryghed, kan den aflede din opmærksomhed fra dit langsigtede afkast. Det kan være utilstrækkeligt, hvis du har brug for langsigtet vækst for at kunne nå dine mål. Vores fagfolk kan hjælpe dig med at vurdere din situation og give dig en gennemarbejdet anbefaling, som afspejler din langsigtede investeringsstrategi.

Porteføljevurderingsydelser

Fisher Investments Norden har leveret porteføljevurderinger til mange investorer, og vores indledende vurderingsydelse tager højde for en lang række faktorer for at kunne vurdere porteføljen og anbefale en porteføljestrategi, der er velegnet til dine behov.

Kvalificerede investorer med minimum 2,5 mio. kr. i investeringsaktiver vil først og fremmest få hjælp af vores team med at definere deres individuelle mål for porteføljen. Dette første skridt i processen hjælper med at sætte rammerne for analysen af dit afkastbehov over tid. Herefter vurderer vi aktivfordelingen, diversificeringen og gebyrstrukturen af din nuværende investeringsportefølje. Denne dybdegående analyse bidrager til at vurdere, hvordan din investeringsportefølje kan hjælpe dig med at nå dine mål, og hvor den vil være utilstrækkelig.

Efter porteføljevurderingen vil du modtage en anbefaling om, hvordan du kan ændre din investeringsportefølje, således at den bedre afspejler dine langsigtede investeringsmål. Vores fagfolk er engagerede med hensyn til at hjælpe investorer med at definere deres mål og fastlægge en investeringsstrategi, der kan hjælpe dem med at nå deres mål.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag!

Kontakt os  på telefon 80 25 05 55, og tal med en af vores repræsentanter i dag. Det kan også være, at du ønsker at få flere oplysninger, browse eller vælge en af vores vejledninger og løbende indsigter for at få flere råd om investering og pensionsplanlægning.

 

[i] For kvalificerede investorer med investeringsaktiver på 2,5 mio. kr.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.