Vurdering af din portefølje

Fisher Investments Nordens moderselskab, Fisher Investments Europe, kan hjælpe dig som en kvalificeret investor med at vurdere, om din eksisterende investeringsportefølje er den bedste løsning til at hjælpe dig med at opnå dine langsigtede økonomiske mål.[i] Fisher Investments Europe kan også hjælpe dig med at fastsætte dine langsigtede mål og anbefale en optimal allokering af aktiver for at opfylde disse behov.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.

Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af US Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør i henhold til en outsourcingaftale.

I næsten fire årtier har Fisher-organisationen forvaltet aktiver og tilbudt rådgivning inden for formueforvaltning for at hjælpe kunder med at investere i globale investeringsmarkeder med selvtillid og disciplin.

Vores filosofi for investeringsporteføljer

Fisher Investments Norden er af den opfattelse, at en solid investeringsstrategi bør passe til din personlige situation og hjælpe dig med at opnå dine langsigtede økonomiske mål. Vi er også af den mening, at din finansrådgiver behændigt skal kunne hjælpe dig med at navigere rundt i vekslende markedsforhold. Hvis din rådgiver f.eks. forventer, at aktier fra store virksomheder vil klare sig bedre end aktier fra små virksomheder, bør der lægges vægt på større virksomheder i din portefølje.

Hos Fisher Investments Europe kan vi hjælpe dig med at vurdere din aktuelle portefølje for at bekræfte, om din investeringsstrategi er en holdbar løsning til at hjælpe dig med at opfylde dine langsigtede mål. Ved hjælp af professionelle porteføljevurderinger kan Fisher Investments Europe hjælpe dig med at forstå allokeringen af dine aktier, hvilket kan omfatte nogle af eller alle følgende aktiver:

 • Aktier
 • Obligationer
 • Kontanter
 • ETF'er
 • Investeringsforeninger
 • Råvarer
 • Ejendom

Uanset om du har investeret i årevis eller først nu begynder at tænke på din pension, vil Fisher Investments Europe måske kunne hjælpe dig.

Hvordan stemmer din investeringsportefølje overens med dine økonomiske mål?

Der er mange faktorer, der kan bidrage til din evne til at nå dine økonomiske mål. Her er nogle spørgsmål, som du bør tage i betragtning, når du vurderer din individuelle situation, dine mål og din investeringsstrategi:

 • Hvordan stemmer allokeringen af dine aktiver – din porteføljes blanding af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer – overens med dine målsætninger?
 • Hvis du ejer fonde, hvordan er deres underliggende allokering af aktiver og primære beholdninger så? Stemmer de overens med dine mål?
 • Er dine investeringer spredt nok? Har du investeret globalt eller kun på indenlandske markeder? Fisher Investments Norden er af den overbevisning, at en af de bedste måder at sprede risici og maksimere muligheder på er at investere globalt. Hvis du kun investerer i dit hjemland, kan det begrænse dine investeringsmuligheder og potentielt øge kortsigtet ustabilitet.
 • Hvilke lande, sektorer eller kategorier favoriserer den aktuelle markedscyklus? Har du investeret i de områder?
 • Hvordan vil inflation og hævninger påvirke din porteføljes købekraft? Man kan nemt komme til at undervurdere vigtigheden af dette spørgsmål. Med nutidens forbedrede levevilkår og medicinske fremskridt lever folk længere end nogensinde, og deres pensionsplanlægning bør tage hensyn til dette.

Sørg for at overveje disse faktorer og finde frem til klare svar på spørgsmålene. Med tiden vil hver af disse faktorer kunne have stor effekt på din porteføljes evne til at opfylde dine langsigtede mål.

Forståelse for allokering af aktiver

Fisher Investments Norden er af den mening, at ca. 70 % af langsigtet afkast fra en investeringsportefølje kan tilskrives allokering af aktiver, 20 % kan tilskrives allokeringsbeslutninger på underliggende niveau – hvilke lande, virksomhedsstørrelser og markedssektorer, man investerer i – og de sidste 10 % af langsigtet afkast kan tilskrives valget af de enkelte værdipapirer.

Vi lægger vægt på beslutningen om allokering af aktiver – de 70 % – da vi tror på, at den første og vigtigste beslutning er, hvilke aktivklasser du skal investere i. Disse beslutninger vil have en stor effekt på dit langsigtede afkast. På trods af potentiel kortsigtet markedsudsving, er det ofte mere fordelagtigt at bevare din investering og holde fast din langsigtede investeringsstrategi, medmindre du har en klar og grundigt undersøgt årsag til at forlade markedet.

Din beslutning om allokering af aktiver er afgørende for din langsigtede succes. Hvis du har brug for aktiers langsigtede vækstpotentiale – uanset om det er til din egen pension eller for at kunne efterlade noget til en ægtefælle eller børn – vil du muligvis være nødt til at modstå fristelsen til at investere i mindre ustabile aktiver med lavere udbytte, som obligationer eller opsparingskonti. Selvom en sådan fremgangsmåde kan virke beroligende nogle gange, kan den forringe dine langsigtede afkast, der måske ikke vil være tilstrækkelige, hvis du har brug for større langsigtet vækst for at opnå dine mål. De professionelle medarbejdere hos Fisher Investments Europe kan hjælpe dig med at vurdere din situation og give dig tilbundsgående anbefalinger vedr. din optimale langsigtede investeringsstrategi.

Tjenesteydelser inden for porteføljevurdering

Fisher Investments Europe har gennemgået porteføljer for mange investorer, og denne indledende vurdering af din portefølje inkluderer en lang række faktorer, der indvirker på vurderingen af din aktuelle portefølje, hvorefter du vil få anbefalet en investeringsstrategi for din portefølje, der passer bedst til dine behov.

Ved investorer med investerbare aktiver til en værdi på DKK 2.750.000 eller mere fokuserer deres team først og fremmest på de individuelle porteføljemål. Dette trin hjælper med at sætte rammerne for analysen i forhold til, hvad du gerne vil opnå med din portefølje på langt sigt. Derefter vurderer de din aktuelle investeringsporteføljes allokering af aktiver, diversificering og gebyrstruktur. Denne dybdegående analyse hjælper med at vurdere, hvor din investeringsportefølje eventuelt kan opfylde dine mål, og hvor den muligvis ikke vil være tilstrækkelig.

Efter gennemgangen af din portefølje modtager du en anbefaling med hensyn til, hvor du eventuelt kan ændre din investeringsportefølje, så den stemmer bedre overens med dine langsigtede investeringsmål. De professionelle medarbejdere hos Fisher Investments Europe er meget engagerede i at hjælpe investorer med at definere deres mål og finde en investeringsstrategi, der hjælper dem med at opnå de mål.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Kontakt os på 8025 0554 for at tale med en af vores repræsentanter, og start samarbejdet i dag. Hvis du gerne vil læse mere, kan du tage et kig på vores udvalg af informative investeringsguider for at få flere tips til investering og pensionsplanlægning.


[i] For kvalificerede investorer med DKK 2.750.000 i investerbare aktiver.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.