Sådan får du mest ud af din aktivfordeling


Der er mange årsager til, at investorer beslutter sig for at begynde at investere. De har måske et ønske om at øge deres formue, spare op til pensionen, få indtægter eller at efterlade arv til deres kære, når de ikke selv lever længere. Visse investorer og investeringsforvaltere har manglende kendskab til nogle af de vigtigste faktorer, der har afgørende indflydelse på deres langsigtede investeringsafkast.

Når det handler om at øge sine muligheder for at nå langsigtede investeringsmål, mener Fisher Investments Norden, at langsigtet aktivfordeling er en af de vigtigste overvejelser, man som investor skal gøre sig. Langsigtet aktivfordeling betyder fordelingen af aktier, obligationer, likvider eller øvrige værdipapirer i porteføljen. Alligevel hænder det, at investorer og investeringsforvaltere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på dette aspekt af porteføljeforvaltning, og det kan føre til utilstrækkelige investeringsstrategier for disse investorer.

Når investorer skal definere fordelingen af deres aktiver, er det vigtigt, at de kender nogle af de mest almindelige aktivklasser. Herunder er de tre mest almindelige aktivklasser, du skal overveje, når du definerer din langsigtede aktivfordeling:

  • Når du køber en aktie, foretager du en investering i et selskab mod at få en ejerandel i det pågældende selskab.
  • En obligation er et gældsbevis, hvor du som investor betaler penge til et selskab eller til staten mod at få rentebetalinger over tid.
  • Likvider er ganske enkelt en likvid valuta, som ofte indskydes i en pengemarkedsfond eller andet rentebærende alternativ, som umiddelbart kan konverteres til valuta.

Beslutningen om langsigtet aktivfordeling, dvs. hvor meget af din portefølje, som skal fordeles på aktier, obligationer, likvider eller andre værdipapirer, er vigtig for fastlæggelsen af din investeringsstrategi.

Investeringsmodellen 70-20-10

70-20-10-investeringsmodellen kan være et nyttigt redskab, når du træffer beslutning om din langsigtede investeringsstrategi. Denne strategi bygger på idéen om, at 70 % af porteføljens langsigtede afkast kommer fra langsigtet aktivfordeling. Når du først har fastlagt den rette fordeling af aktiverne i din portefølje, kan du begynde at fokusere på fordelingen af underaktiver. I henhold til 70-20-10-modellen afhænger ca. 20 % af dit porteføljeafkast af fordelingen af dine underaktiver, dvs. fordelingen på land, sektor, selskabsstørrelse og andre karakteristika inden for den enkelte aktivklasse. De sidste 10 % bestemmes af valget af værdipapirer.

Fordelingen på underaktiver og valg af værdipapirer er stadig vigtige beslutninger at træffe, for værdipapirkarakteristika og afkast kan jo variere i hele aktivklassen. Langsigtet aktivfordeling er imidlertid et væsentligt element, som afgør, hvorvidt man kan nå de økonomiske resultater, man gerne vil opnå for sin investeringsportefølje.

Vejen gennem tragten

I praksis fungerer 70-20-20-tilgangen til investering på samme måde som en tragt, som er udstyret med nogle effektive filtre. Forestil dig, at du hælder hele mængden af værdipapirer i verden - aktier, obligationer, likvider og øvrige værdipapirer - ned i denne tragt. Kun de værdipapirer, der passerer gennem filtrene i tragten, havner i den spand, der står nederst under tragten. Det første, filtrene gør, er at bestemme, hvilke aktivklasser der bedst vil kunne hjælpe dig med at nå dine langsigtede mål. Når du har truffet beslutning om, hvilke aktivklasser, der er de bedste, kan du begynde at filtrere på de underaktivklasser, lande og sektorer, der er mest velegnede og som bedst kan bidrage til, at du kan nå dine mål.

Denne proces gør den sidste del af filtreringsforløbet - udvælgelsen af værdipapirer - meget nemmere. Snarere end at udføre en fundamentalanalyse for hele det tilsyneladende uendelige univers af værdipapirer kan man træffe sine valg alene på baggrund af de værdipapirer, der passer til hvert kriterie.

Aktivfordeling for den enkelte investor

Fisher Investments Norden ved, at der ikke findes to investorer, der er ens. Det er derfor vigtigt, at din langsigtede aktivfordeling afspejler dine personlige økonomiske mål. For at kunne beslutte, hvordan din optimale aktivfordeling ser ud, er du muligvis nødsaget til at tage højde for faktorer såsom behov for vækst, likviditetsbehov, alder, helbred og eventuelt også din ægtefælles omstændigheder.

Din investeringshorisont - din investeringsporteføljes levetid - har også betydning.

Du er nødt til at kende dine langsigtede økonomiske mål for at kunne bestemme din investeringshorisont. Hvis du f.eks. har planer om at give midler i arv til din ægtefælle, dit barn eller andre af dine arvinger, skal du i din investeringshorisont tage højde for deres forventede levetid, helbred og øvrige behov. Fisher Investments Norden vil kunne hjælpe dig med at vurdere dine langsigtede investeringsbehov og –mål, og hvorvidt du ønsker at efterlade en arv. Investorer har ofte en tendens til i betydeligt omfang at undervurdere deres investeringshorisont, fordi enkle tabeller over forventet levetid er utilstrækkelige. Og hvis man derudover også tager højde for medicinske fremskridt, så kan din investeringshorisont være meget længere, end du tror. Beslutningen om din langsigtede aktivfordeling skal omfatte din forventede investeringshorisont.

Skræddersyet aktivfordeling

Fisher Investments Norden samarbejder med kvalificerede investorer med henblik på at vurdere deres porteføljer, deres aktivfordeling og investeringsstrategier for derved at hjælpe dem med at nå deres langsigtede økonomiske mål. Kvalificerede investorer med minimum 2, 5 mio. kr. i investerbare aktiver vil først og fremmest få hjælp af vores team med at definere deres individuelle mål for porteføljen. Dette første skridt i processen bidrager til at sætte rammerne for analysen af behov for afkast fra porteføljen over tid. Herefter vurderer vi aktivfordelingen, diversificeringen og gebyrstrukturen af din nuværende investeringsportefølje. Denne dybdegående analyse gør det muligt at vurdere, hvordan din investeringsportefølje kan hjælpe dig med at nå dine mål, og hvor den vil være utilstrækkelig.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag!

Kontakt os med henblik på et møde, så du kan få mere at vide om Fisher Investments Norden og vores syn på langsigtet investering og optimal aktivfordeling. Du kan også hente vores informative vejledninger og løbende indsigter for at få yderligere oplysninger om fastsættelse af målsætning, pensionsplanlægning og meget mere.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.