Global spredning er med til at begrænse risikoen


Video thumbnail for the "Global risikospredning er vigtig with  'Ken Fisher Risikospredning og global investering" video

VIDEO: Ken Fisher Risikospredning og global investering

2:43 minutes

Hvad er begrundelsen for at investere globalt? Hvordan ville dit afkast se ud på længere sigt, hvis du investerede globalt? Ken Fisher, grundlægger af Fisher Investments og Co-Chief Investment Officer besvarer disse spørgsmål i denne video

Watch the Video

Spredning er en afgørende del ved forvaltning af investeringer, men investorerne spørger os ofte om, hvorfor det er vigtigt at foretage global spredning.

En bredt sammensat portefølje er grundlæggende en metode til risikospredning. Hvis man vil opnå global spredning, kan det indebære mere research, fordi der opstår flere valgmuligheder. Mange investorer er tilbageholdende med at investere i udenlandske værdipapirer, men det kan betyde, at de går glip af interessante muligheder andre steder.

Hvad er risikospredning?

Risikospredning består i at fordele sin risiko på forskellige dele af markedet. Idéen med at sprede investeringerne er, at de markedsområder, der klarer sig godt, opvejer de dårlige områder, og det begrænser risikoen. 

Risikospredning kan foretages på forskellige måder, f.eks. ved at have aktier i forskellige virksomheder, forskellige aktivklasser, forskellige sektorer eller måske forskellige lande. Mange kan godt forstå, at det er vigtigt at sprede risikoen, men en del får det ikke gjort i et globalt omfang.

Global risikospredning er vigtig

Der findes ikke en enkelt aktietype, en sektor, et land eller en region, der hele tiden klarer sig bedre end alle de andre. Ved global spredning fordeles risikoen på forskellige lande og valutaer for at udligne koncentrationen af risiko i ét område eller ét land. Det bidrager også til, at man ikke går glip af investeringsmulighederne rundt om i verden. Vi tror, at porteføljer med global spredning er afgørende for at opnå succes med investeringer på langt sigt.

Det at kunne sprede risikoen over flere lande er et værn mod at blive ramt af konflikter eller bestemmelser i enkeltlande. Alle lande kan rammes af konflikter eller katastrofer. Uanset hvor stabilt et land du bor i, kan du bidrage til at begrænse risikoen i din portefølje ved at investere internationalt. Hvis et land kæmper med økonomien på grund af problemer i dette geografiske område, rammes din portefølje på den måde mindre hårdt, end hvis du havde haft mere omfattende investeringer i landet.

Desværre har nogle europæiske investorer ikke spredt deres risiko så meget, som de tror. Investorerne har ofte en tendens til kun at kigge på aktiemarkeder, der ligger tæt på deres egne lande og finansmarkeder.

Farvede nationale briller

Hvis du primært investerer i dit eget land eller nabolandene, er du omfattet af et psykologisk fænomen, der kan karakteriseres som farvede nationale briller – du investerer kun i dit eget land. Med den type investering er afkastet af din portefølje mere en afspejling af den økonomiske udvikling i landet end af de pågældende aktier, du investerer i.

Selv om investering i flere forskellige brancher er en slags risikospredning, betyder det at samle investeringerne i ét land, at der opstår en oplagt risiko: Investeringerne bliver nemlig meget følsomme over for mulige negative begivenheder i det pågældende område. Hvis der er uro som følge af politiske, økonomiske eller miljømæssige faktorer, kan det i betydelig grad påvirke værdien af din investeringsportefølje. Du kan ikke styre disse faktorer, men du kan styre din egen porteføljes eksponering ved at sprede dine investeringer i flere forskellige lande.

Risikostyring

Investering er altid forbundet med en vis risiko. Målet for den enkelte investor bør være at nå alle de langsigtede investeringsmål og samtidig begrænse risikoen mest muligt. Det er i praksis meget lettere sagt end gjort. Hvis de langsigtede investeringsmål kræver en vis vækstrate, er det nødvendigt at forstå, hvilket omfang af kortvarige udsving og risiko du er nødt til at kunne modstå for at nå disse mål.

Investorerne er ofte bange for uro på markederne på kort sigt, hvor værdien af værdipapirerne svinger over en relativt kort periode. Det er imidlertid ofte nødvendigt for investorerne at kunne modstå de uundgåelige udsving i aktiekurserne på kort sigt, hvis de vil nå deres langsigtede investeringsmål. For investorer med global spredning kan en øget eksponering i udlandet faktisk være med til at begrænse udsvingene på nogle tidspunkter.

Desuden bidrager en portefølje med global risikospredning til at mindske følsomheden over for begivenheder i bestemte regioner eller lande, der kan påvirke aktier og andre værdipapirer. Politiske beslutninger, centralbanktiltag, krige i regionen og naturkatastrofer kan have en betydelig effekt på porteføljen, hvis man investerer i et enkelt land eller område.

Risikostyring er en vigtig del af investeringsstrategien, men investorerne lægger ofte for meget vægt på at begrænse udsvingene på kort sigt og glemmer andre risici – f.eks. risikoen for ikke at nå de langsigtede investeringsmål. Investorerne tror ofte, at de vælger det sikre ved at investere konservativt i lavtforrentede investeringer som obligationer og kontantindeståender. Hvis du har brug for langsigtet vækst for at nå dine investeringsmål, kan det være påkrævet at kigge på investeringstyper med større afkast – f.eks. aktier – for at opnå den nødvendige vækst. Det er vigtigt, at frygten for udsving på kort sigt ikke forhindrer dig i at nå dine langsigtede mål.

Førertrøjen skifter

Der findes ikke en enkelt investering, en sektor, et land eller en region, der hele tiden klarer sig bedre end alle de andre. Hvis det var tilfældet, ville alle investorer vide, hvilke lande de skulle investere i. Derimod skifter det fra år til år, hvor i verden de bedste investeringer er. Dit land klarer sig måske bedre end andre lande et bestemt år, men året efter kan det lige så godt være andre lande, der ligger i toppen.

Selv om der ikke er noget land, nogen sektor eller nogen stil, der altid er det bedste investeringsobjekt, kan en portefølje med global risikospredning øge dine chancer for at fange områderne med det bedste afkast og sikre, at du ikke kun investerer i et land, der giver afkast under middel. Hvis global investering udføres rigtigt, kan det bidrage til at begrænse risikoen for kortsigtede udsving og gøre det lidt mere afslappende at nå de langsigtede investeringsmål.

Fordelen ved professionel rådgivning

Hvis man investerer i andre lande og områder, kan der opstå større ansvar og være behov for mere research, og her kan en investeringsrådgiver ofte hjælpe med at analysere, hvilke værdipapirer der giver bedst mulighed for et godt afkast, og på den måde hjælpe dig til at nå dine mål. Det kan være en fordel for dig at samarbejde med en rådgiver, der har fokus på dine langsigtede mål og har en stor analyseafdeling i ryggen, der kan analysere de globale markedsforhold. På den måde kan du slippe for noget af det ansvar, der følger med at skulle forvalte en investeringsportefølje, og i stedet koncentrere dig om det, der giver dig glæde – f.eks. tid til familien, rejser eller spændende fritidsinteresser.

Kontakt Fisher Investments Norden, og få en porteføljevurdering

De fleste er enige om, at markedsresearch tager lang tid og kræver stor viden, og derfor er det naturligt, at det er noget vanskeligere at skulle undersøge de globale markeder – ikke mindst for den enkelte investor.

Fisher Investments Norden mener, at det er vigtigt for investorerne at overveje global risikospredning, og vi ser det som vores opgave at tilbyde den vejledning og det materiale, der er nødvendigt, for at investorerne kan forstå de mulige fordele. Hvis du har en formue på mindst kr. 2.500.000 i investerbare aktiver, kan du få hjælp af vores moderselskab, Fisher Investments Luxembourg, til at vurdere den aktuelle portefølje for at finde ud af, om den rigtige strategi er valgt, så du kan nå de langsigtede økonomiske mål med inddragelse af din personlige situation. Vi kan derefter foreslå en kundetilpasset fordeling af aktiver med det formål at hjælpe dig med at opbygge en global portefølje, der er velegnet til dine behov og mål.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringer og afkastet af dem varierer i takt med de udviklingen i de finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”) er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.