Global diversificering kan bidrage til risikoreduktion


Video thumbnail for the "Global risikospredning er vigtig with  'Ken Fisher Risikospredning og global investering" video

VIDEO: Ken Fisher Risikospredning og global investering

2:43 minutes

Hvad er begrundelsen for at investere globalt? Hvordan ville dit afkast se ud på længere sigt, hvis du investerede globalt? Ken Fisher, grundlægger af Fisher Investments og Co-Chief Investment Officer besvarer disse spørgsmål i denne video

Watch the Video

Diversificering er et vigtigt element i investeringsforvaltning. Investorer spørger os imidlertid ofte, hvorfor global diversificering er vigtigt.

En bredt diversificeret portefølje er i bund og grund en metode til at sprede risiko. Da der er mange muligheder for at opnå global diversificering, kan det betyde, at man er nødt til at foretage et grundigt analysearbejde. Mange investorer er tilbageholdende med at foretage investeringer i andre lande end deres egne hjemlande, men derved kan de risikere at gå glip af gode investeringsmuligheder andre steder.

Hvad betyder diversificering?

Diversificering i investeringssammenhæng betyder, at man spreder sin risiko på forskellige dele af markedet. Formålet med at foretage diversificering er, at de områder af markedet, der klarer sig bedst, skal opveje de områder af markedet, der klarer sig dårligst, for derved at reducere risikoen.

Der findes mange måder at opnå diversificering på. Man kan enten eje aktier i forskellige selskaber, forskellige aktivklasser, forskellige sektorer eller endda i forskellige lande. Selvom der er mange investorer, der forstår vigtigheden af at diversificere deres portefølje, er der alligevel nogen, der undlader at gennemføre det på globalt plan.

Global diversificering er vigtig

Der findes ikke en enkelt kategori, sektor, region eller et enkelt land, der konsekvent klarer sig bedst. Med global diversificering spredes risikoen på forskellige lande og valutaer for derved at udligne koncentrationen af risiko i ét område eller ét land. Det beskytter også investorer mod at gå glip af investeringsmuligheder på globalt plan. Vi mener, at en globalt diversificeret portefølje er afgørende for, at man kan nå sine langsigtede investeringsmål.

En investor, der er i stand til at sprede sin risiko på tværs af forskellige lande, kan reducere risikoen forbundet med landespecifikke konflikter og landespecifik lovgivning. Intet land kan undgå pludselig at blive ramt af konflikter og katastrofer. Uanset hvor stabilt hjemlandet måtte synes at være, så kan man ved at investere internationalt reducere en sådan risiko. Hvis et land f.eks. kæmper med økonomien som følge af problemer i regionen, så vil en diversificeret portefølje blive påvirket i mindre grad, end havde investeringen været koncentreret i det pågældende land.

Europæiske investorer fokuserer desværre ikke i så høj grad på diversificering, som man måske skulle tro. De har ofte en tendens til alene at fokusere på de aktiemarkeder, der er geografisk tæt på deres egne hjemlande og finansielle markeder.

Præference for sit hjemland

Hvis du primært investerer i dit eget land eller region, så ligger du under for det psykologiske fænomen, der kendes som “hjemlandsbias” - det vil sige, hvor man alene investerer i sit eget hjemland. Når investorer foretager investeringer på baggrund af præference for deres eget land, viser afkastet fra deres portefølje i højere grad, hvordan deres hjemland har klaret sig, end hvordan de enkelte aktier, de har investeret i, har klaret sig.

Selvom investering på tværs af forskellige sektorer er en form for diversificering, er der en åbenlys koncentrationsrisiko forbundet med investering i blot ét land: Investeringer vil være ekstremt følsomme over for eventuelle negative begivenheder i den pågældende region. Hvis der f.eks. opstår uro som følge af politiske, økonomiske eller miljømæssige faktorer, er der stor risiko for, at det kan påvirke værdien af porteføljen. Det kan være vanskeligt at styre sådanne faktorer, men man kan derimod styre selve porteføljens eksponering ved at fordele sine aktiver på flere lande og dermed sprede risikoen.

Risikostyring

Når det drejer sig om investering, medfølger en iboende risiko. Enhver investors mål bør være at nå alle sine langsigtede investeringsmål samtidig med at reducere sin risiko så meget som muligt. Det er imidlertid lettere sagt end gjort. Hvis du har behov for en vis vækst i din portefølje for at kunne nå dine langsigtede mål, skal du vide, hvor meget kortsigtet volatilitet, du skal acceptere, og hvor stor en risiko, du skal påtage dig for at kunne nå disse mål.

Investorer frygter ofte kortsigtet markedsvolatilitet - udsving i værdien af værdipapirer over en relativt kort tidsperiode. Og alligevel kan mange investorer være nødsaget til at udholde kortsigtet volatilitet for at kunne nå deres langsigtede investeringsmål. For globalt diversificerede investorer kan øget global eksponering til tider og til en vis grad reducere noget af den volatilitet.

Global diversificering af porteføljen kan også bidrage til at reducere eksponeringen over for regionsspecifikke og landespecifikke begivenheder, hvilket kan påvirke aktierne og andre værdipapirer. For en politisk udvikling, centralbanktiltag, regionskrige og naturkatastrofer kan have stor indvirkning på din portefølje, hvis du investerer i et enkelt land eller en enkelt region.

Risikostyring er i virkeligheden et væsentligt element i  investeringsstrategien, men investorer fokuserer ofte alt for meget på at reducere kortsigtet volatilitet og glemmer alt om andre risici såsom risikoen for ikke at nå deres langsigtede mål. Investorer mener ofte, at de beskytter sig selv ved at bruge en forsigtig investeringsstrategi og investere i værdipapirer med lavt udbytte som f.eks. obligationer eller likvider. Hvis du imidlertid har behov for langsigtet afkast for at kunne nå dine investeringsmål, er du formentlig nødsaget til at fokusere på aktivklasser med større udbytte som f.eks. aktier for at kunne opnå den vækst, der er nødvendig. Lad ikke frygten for kortsigtet volatilitet begrænse din mulighed for at nå dine langsigtede mål.

Førertrøjen skifter indehaver

Der findes ikke nogen enkelt aktie, sektor, region eller noget enkelt land, der hele tiden har udkonkurrerer alle andre. Hvis det var tilfældet, ville investorer altid vide, hvilket land de skulle investere i. I stedet kan førerskabet skifte fra år til år. Selvom Danmark måske klarer sig bedre end andre lande i et givent år, så kan sådanne andre lande lige så nemt lægge sig i spidsen året efter.

Intet land og ingen sektor eller kategori er bedst at investere i hele tiden. En globalt diversificeret portefølje kan øge dine muligheder for at opnå afkast i de områder, der giver de bedste afkast, og forhindre dig i udelukkende at investere i et land, der giver utilfredsstillende afkast. Hvis det gøres korrekt, kan investering globalt bidrage til at reducere en vis kortsigtet volatilitet og dermed gøre det nemmere for dig at nå dine langsigtede investeringsmål.

Sådan kan professionel rådgivning hjælpe dig

Selvom investering i andre lande eller regioner kan medføre øget ansvar og yderligere analyse, kan en investeringsrådgiver hjælpe dig med at udarbejde en analyse for derved at afgøre, hvilke værdipapirer, der har størst mulighed for at klare sig godt og som kan hjælpe dig med at nå dine investeringsmål. Du kan eventuelt have gavn af at samarbejde med en rådgiver, som har fokus på dine langsigtede mål og som har en stor analyseafdeling, som kan udarbejde analyser af markedsforholdene. Derved kan du lægge noget af det ansvar fra dig, som naturligt følger med forvaltning af en investeringsportefølje, og i stedet fokusere på aspekter af livet, som giver glæde - som f.eks. at tilbringe tid med familien, tage ud at rejse eller bruge tid på sjove aktiviteter.

Kontakt Fisher Investments Norden, og få en porteføljevurdering

Det kan ikke benægtes, at det kræver tid og ekspertise at analysere markederne. Derfor er det også en større udfordring at undersøge de globale markeder - især for en privat investor.

Fisher Investments Norden mener, at global diversificering er en vigtig overvejelse, investorer bør gøre sig. Vi ser det derfor som vores opgave at formidle de oplysninger og ressourcer, der er nødvendige, for at give investorer viden om de eventuelle fordele, der er forbundet med global diversificering. Hvis du har en formue på mindst 2,5 mio. kr. i investerbare aktiver, kan vi eventuelt hjælpe med at foretage en vurdering af din aktuelle portefølje for at afgøre, om den anvendte strategi er velegnet, og om den afspejler din personlige situation og giver dig mulighed for at nå dine langsigtede økonomiske mål. Herefter kan vi udarbejde en anbefaling om en aktivfordeling, som kan hjælpe dig med at sammensætte en global portefølje, der afspejler dine behov og mål.

Kontakt os på telefon 80 25 05 55, og tal med en af vores repræsentanter i dag. Det kan også være, at du ønsker at få flere oplysninger, browse eller vælge en af vores vejledninger og løbende indsigter for at få flere råd om investering og pensionsplanlægning.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.