A Top Adviser

Præsenteret af

Financial Times

Modtager

Fisher Investments

Tildelt i følgende år

2014-2020

Fisher Investments blev i 2020 udpeget af Financial Times som en af de bedste 401-pensionsrådgivere inden for 401(k) Solutions. Denne pris anerkender kvalificerede rådgivere, som udvælges af Financial Times på baggrund af en række faktorer, herunder antal år selskabet har drevet virksomhed og industricertificeringer.

Med mere end 1 mia. USD * i pensionsordningsaktiver placerede Fisher Investments sig blandt eliten af pensionsrådgivere på årets Financial Times’ 401-liste (401(k) Solutions).

Fisher Investments har ydet rådgivningstjenester til privatkunder i mere end 30 år, og lancerede i 2014 401(k) Solutions i USA, som alene fokuserer på at levere pensionstjenester til små og mellemstore virksomheder. Populariteten af Fisher Investments’ 401(k) Solutions er steget i løbet af den tid, ordningen har eksisteret, og mere end 25.000 personer deltager på nuværende tidspunkt i den.

“Vi er beæret over at blive placeret på Financial Times’ liste over de bedste 401-pensionsrådgivere”, udtalte Nathan Fisher, Senior Executive Vice President, Fisher Investments, som har stiftet 401(k) Solutions-ordningen. “Denne anerkendelse er bevis på vores engagement i at levere førsteklasses pensionsløsninger, service og viden til vores kunder og deres værdsatte medarbejdere og pensionerede medarbejdere.”

Damian Ornani, Chief Executive Officer, Fisher Investments, tilføjede: “Vi er stolte af bestræbelsen på at give ekstraordinært god service til tusindvis af deltagere i 401(k) Solutions-ordningen, hvilket hjælper dem med at få en værdig pensionisttilværelse, og på samme tid bidrage til en forbedring af investeringsuniverset. Der er store muligheder forbundet med at levere 401(k)-ordninger og rådgivningsydelser til små og mellemstore virksomheder, og vores kraftige vækst er bevis på den værdi, vi tilfører vores kunder”.

401(k) Solutions udnytter effektivt Fisher Investments’ mere end 40 år lange erfaring og særlige servicestandard for levering af ekstraordinære pensionstjenester til små og mellemstore virksomheder. Vi leverer innovative, skræddersyede investeringsløsninger, administrativ support, personlig, skræddersyet oplysning og meget mere til arbejdsgivere (sponsorer) og deres deltagere i ordningen. Besøg siden: https://www.fisher401k.com/ for at få flere oplysninger om Fishers 401(k) Solutions.

Rådgivere blev evalueret på baggrund af forvaltede aktiver, aktivvækst, antal år virksomheden har eksisteret, branchecertificering af nøglemedarbejdere, online tilgængelighed og overholdelse af reglerne (compliance).

Financial Times (FT) opfordrer registrerede investeringsrådgivere, der opfylder visse minimumskriterier, til at søge om at komme i betragtning til optagelse på listen over de 300 bedste finansielle rådgivere. Rådgivere evalueres på baggrund af seks generelle faktorer: Aktiver under forvaltning, aktivvækst, antal år virksomheden har eksisteret, branchecertificering af nøglemedarbejdere, online tilgængelighed og overholdelse af regler (compliance). Besøg siden: FT 300: Investor uncertainty spells boon for US financial advisers for at få flere oplysninger.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.