Luxembourg Great Place To Work Certified Award from October 2021-2022

Certified Great Place to Work

Præsenteret af

Great Place to Work

Modtager

Grüner Fisher Investments

Tildelt i følgende år

2021

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl har for første gang opnået en Great Place to Work-certificering. Denne anerkendelse er ikke blot et bevis på, at vi er en førende virksomhed i Luxembourg, men den fremhæver også vores evne til at skabe tillid, stolthed og samhørighed på arbejdspladsen. Desuden understøtter prisen officielt vores renommé som en ekstraordinært god arbejdsgiver, som fremmer et venligt og engagerende arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig godt tilpas.

Besøg siden: https://www.fisherinvestments.com/en-lu for at få flere oplysninger om Fisher Investments Luxembourg, Sàrl.

Great Place to Work® udvælger vindere af prisen som Best Workplaces (bedste arbejdsplads) på baggrund af medarbejderes svar deres Trust Index©-undersøgelse, som de besvarer som led i Great Place to Work®-certificeringen og en gennemført kulturanalyse, som skitserer deres medarbejderprogrammer. Resultaterne af undersøgelsen er yderst troværdige og har et konfidensniveau på 95 % og en fejlmargin på 5 % eller derunder. Great Place to Work® er en anerkendt, global autoritet inden for arbejdspladskultur. Great Place to Work® foretog en anonym undersøgelse af 36 medarbejdere hos Fisher Investments Luxembourg, Sàrl som led i sin omfattende anmeldelsesproces. Undersøgelsen foretog en måling af flere faktorer, herunder løn, kvaliteten af ledelsen, den generelle stemning på arbejdspladsen og den stolthed, som medarbejderne føler ved at arbejde for Fisher Investments Luxembourg, Sárl.

Fisher Investments og Fisher Investments’ tilknyttede virksomheder betaler et deltagelsesgebyr til Great Place to Work®, som dækker omkostningerne til administration af medarbejderundersøgelsen samt analyse og levering af resultaterne af undersøgelsen. Anerkendelsespriserne tildeles på baggrund af kvalificerende undersøgelsesresultater.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.